Gå til sidens hovedinnhold

- Ledigheten flater ut

Arbeidsledighetsnedgang og sysselsettingsvekst i 2008. - I 2008 forventer vi at ledigheten vil flate ut med et årsgjennomsnitt på 6 500 helt ledige i Oslo. Videre ser det ut til at stramheten i arbeidsmarkedet øker neste år, sier fylkesdirektør Torild Lien Utvik, NAV Oslo.

- I 2008 forventer vi at ledigheten fortsatt reduseres, men nedgangen blir mer moderat enn i 2007, opplyser hun i en pressemelding.

Sysselsettingsvekst i 2008

NAV Oslo anslår en sysselsettingsvekst på 1,7 prosent i Oslo i 2008. Dette er en halvering av forventet vekst i 2007.

Hovedårsaken til dette er at selv om det fortsatt er gode utsikter for den økonomiske utviklingen så vil stadig flere bedrifter møte på kapasitetsbegrensinger som forventes å bremse veksten noe i 2008

Sysselsettingsanslaget til NAV Oslo og NAV Akershus for 2008 viser en svært positiv utvikling innen eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting.

I tillegg regner man med en positiv vekst innenfor helse- og sosialtjenester, bygg- og anleggssektoren og varehandel

- Vi vil oppleve et fortsatt stramt arbeidsmarked neste år, og det er de bedriftene som greier å redusere sykefraværet, beholde flere arbeidstakere med redusert arbeidsevne, og får arbeidstakere til å stå i arbeidslivet utover reelle pensjonsalderen som vil lykkes, sier Torild Lien Utvik.

Nøkkeltall

I Oslo var det 6 625 arbeidsledige ved utgangen av desember, noe som utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med samme måned i fjor, er dette en nedgang i ledigheten på 20 prosent.

Bydelen St.Hanshaugen var det registrert 371 personer som var helt arbeidsledig i utgangen av desember. Dette tilsvarer 1,9 prosent av hele arbeidsstyrken.

På Frogner var det 637 arbeidsledige, noe som tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Reklame

Kurs: Slik handler du Bitcoin