RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

Lege avfeide kreftsvulst - mistet autorisasjonen

Sist oppdatert:
- Sterkt uenig i Helsetilsynets rapport, sier lege Dag Schiøth.

Lege Dag Schiøth har profilert seg selv som praktiserende i grenselandet mellom etablert medisin og komplementær medisin. I 2014 fortalte han Dagens Næringsliv om «anti-aging hormonbehandling». Han har de siste årene jobbet ved Heggeli Helheltsmedisin og har blitt brukt av en rekke medier som ekspert innen områder som superfood, kosthold og mat som medisin.

Nå har Helsetilsynet tilbakekalt legeautorisasjonen til Dag Schiøth på grunn av fire tilsynssaker.

Mener Schiøth ga mangelfull behandling

Den ene pasienten oppsøkte Schiøth i 2010 på grunn av mageplager personen hadde hatt i ti år. Schiøth utredet pasienten og fant at personen blant annet ikke tålte gluten, sukker og gjær. I tillegg til å avstå fra visse matvarer, fikk pasienten også soppbehandling, leverstøttebehandling og tarmskylling. Pasienten hadde siste konsultasjon hos Schiøth i 2011.

I 2013 gikk pasienten til sin fastlege på grunn av magesmerter. Denne gangen ble det gjort koloskopiundersøkelse og pasienten ble diagnostisert med Chronssykdom. Statens helsetilsyn mener at Schiøth ikke utredet pasienten nok for å sikre en korrekt diagnose.

«Du skulle også besørget at endoskopi ble utført, da pasienten oppga symptomer som var forenelig med alvorlig tarmsykdom. Det foreligger ingen beskrivelse av klinisk undersøkelse av buken.(...) Slik mangelfull utredning utgjør en risiko for at alvorlig sykdom blir oppdaget for sent» skriver tilsynet.

Schiøth får også kritikk for å ha brukt tarmskylling som behandling.

«Tarmskylling er ikke vitenskapelig dokumentert med tanke på effekt. (...) Behandlingen kan i tillegg være risikofylt tatt i betraktning at anbefalingen ble gitt på et tidspunkt da det ikke forelå tilstrekkelig utredningsdokumentasjon», skriver helsetilsynet

Avfeide kreftsvulst

Denne pasienten gikk i behandling hos Schiøth fra 2011 til 2014 for ME og engstelse, og ble behandlet med en rekke legemidler, urtemedisin, kosttilskudd, soppbehandling og leverstøttebehandling.

I 2013 gjorde pasienten Schiøth oppmerksom på en kul på halsen. Schiøth beskrev kulen som «panser nakke». Kulen vokste og pasienten tok ny kontakt i 2014. Schiøth skal da ha gitt beskjed om at den var ufarlig. I forbindelse med en konsultasjon hos fastlege ble pasienten umiddelbart henvist til Oslo Universitetssykehus der pasienten i 2014 ble operert for sannsynlig farlig kreftsvulst.

I en uttalelse til Fylkemannen i Oslo og Akershus beklager Schiøth at pasienten ikke ble utredet for svulst, og forklarer at stor informasjonsmengde som årsak. Han sier likevel at han skal gjennomgå rutinene for å unngå å overse objektive funn i fremtiden.

Overfor Statens helsetilsyn forklarte Schiøth at pasienten ikke ble henvist videre fordi den ikke hadde «noen av de farlige kliniske kriteriene for tumor».

«Statens helsetilsyn er av den oppfatning at det foreligger uforsvarlig bruk av antibiotika- og parasittbehandling, uforsvarlig bruk av hormonmedisiner, mangelfull undersøkelse og diagnostikk, mangelfull journalføring samt mangelfull samhandling med spesialisthelsetjenesten og fastleger.» skriver tilsynet.

Ga testosteron mot depresjon

Denne pasienten fikk behandling for fysiske og psykiske plager i 2012. Schiøth brukte kjønnshormonet testosteron som en vesentlig del av behandlingen. Schiøth har forklart behandlingen med at stress over tid kan føre til binyrebarksvikt, «og at ettersom binyrene er hovedleverandør av testosteron hos kvinner (via DHEA) så vil testosteronproduksjonen synke dersom binyrekapasiteten synker». Han mente at pasientens symptomer, kliniske funn og blodverdier samsvarte med lavt testosteronnivå.

Det er ikke Statens helsetilsyn enig i, men konkluderer tvert imot med at det i Helsedirektoratets «Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten» finnes ingen anbefaling av testosteron som legemiddel mot depresjon.

Schiøth blir videre kritisert for ikke å ha journalført en god nok utredning av pasientens fysiske og psykiske plager.

- Uforsvarlig

Pasienten ble fra 2014 behandlet for slapphet og konsentrasjonsvansker som fastlegen ikke hadde funnet noen forklaring på. Det ble sendt prøver til utlandet, og pasienten ble satt på en diett, gitt en rekke ulike preparater, samt satt på soppbehandling og leverstøttebehandling. Pasienten ble også satt på preparatet Armour (hormonbehandling).

«Vi finner det uforsvarlig å bygge diagnosen på at pasienten hadde syv uspesifikke symptomer…» skriver tilsynet. Videre får Schiøth kritikk for å ha skrevet ut et preparat til pasienten, da pasienten ikke hadde symptomer som skulle tilsi en slik behandling.

Schiøth har forsvart sin behandling overfor tilsynet, og han er faglig uenig med legen som sendte bekymringsmeldingen i denne saken.

Sterk kritikk fra Helsetilsynet

Statens helsetilsyn oppsummerer gjennomgangen av behandlingen til Schiøth slik:

«Din mangelfulle diagnostikk og undersøkelse, dine manglende differensialdiagnostiske vurderinger, uforsvarlige bruk av antibiotika- og parasittbehandling og uforsvarlige bruk av hormonmedisiner, er etter vår vurdering utslag av grov mangel på faglig innsikt. Dine behandlingsvalg avviker betydelig fra gjeldende retningslinjer. Du forskriver legemidler uten forindikasjon, til tross for at legemidlene har potensielt farlige bivirkninger. Vi bemerker at du i møtet med Statens helsetilsyn forsvarte dine terapeutiske valg og ikke ser at du burde handlet annerledes. Du fremstår derfor som lite korrigerbar».

- Sterkt uenig i konklusjonen

Nettavisen har vært i kontakt med Dag Schiøth som skriver dette i en sms:

- Jeg er sterkt uenig i konklusjonene i rapporten og håper nå å kunne få en nærmere dialog med Helsetilsynet for å kunne påvise klare feil og oppklare misforståelser. Forhåpentligvis vil en slik dialog kunne bidra til at tilsynet endrer på sine konklusjoner. Inntil dette er nærmere avklart, ønsker jeg ikke å kommentere det konkrete innholdet i rapporten, det håper jeg som sagt å få gjort direkte overfor Helsetilsynet først.

Schiøth har ikke svart på om han fremdeles praktiserer som lege.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

Våre bloggere