Gå til sidens hovedinnhold

Lege fortviler over ambulansemangel - tvinges til å bruke drosje

Kommunelegen har stått med alvorlig syke pasienter og ventet lenge på ambulanse. En av dem døde før han rakk fram til UNN.

- Jeg har hatt flere påkjennende opplevelser etter at UNN bestemte at det skal være bare en ambulanse her i Nordreisa fra klokka åtte om kvelden til åtte om morgenen hver dag, og fra fredag kveld til mandag morgen. Vi har bare drosjene og våre egne privatbiler når den ene ambulansen er ute på langtur, sier Remi Paul til Nordlys, og forteller om et natt da han hadde bakvakt for en turnuskandidat.

Mer fra Nettavisen:

Alene
- Jeg måtte overta legevakta fordi turnuskandidaten måtte ledsage en akutt syk pasient som ble sendt med ambulanse til Tromsø. Da fikk jeg oppringing om en pasient med hjerneblødning. Før jeg og en sykepleier nådde fram, hadde pasienten mistet bevisstheten. Vi måtte klare oss som best vi kunne til ambulansen fra Skjervøy kom, og det tok vel en halv time, sier Remi Paul.

Han forteller at det gikk bra med pasienten denne gangen. Det gjorde det ikke den natta en ung mann fikk hjertestans mens ambulansebilen fra Nordreisa var i Tromsø.

- Viktig tid gikk tapt til venting. Gutten døde. Kanskje utfallet hadde blitt et annet om han hadde rukket fram til sykehuset litt fortere, sier Remi Paul.

Hans nærmeste overordnende, kommuneoverlege Knut-Ivar Berglund, sender avviksmelding til UNN hver gang ambulanse ikke rekker fram i løpet av det som er nasjonalt krav til responstid, det vil si i løpet av 25 minutter.

- Jeg har sendt ganske mange avviksmeldinger som skyldes samtidighetskonflikt. Hittil har jeg ikke oppnådd noe med de meldingene, sier han, og fortsetter:

For dårlig
- Universitetssykehuset for Nord-Norge har to ambulanser ved ambulansestasjonen på Storslett. Den ene av dem tas ut av vakt klokka 20.00 om kveldene og i helgene. Med bare en ambulanse på vakt blir kapasiteten for dårlig for en befolkning på 5.000 som har tre og en halv times kjøring til nærmeste sykehus. Når den ene bilen er ute på oppdrag, kan ventetida bli svært lang om det skjer en alvorlig trafikkulykke, om noen får hjertestans eller det oppstår en annen akutt situasjon.

Knut-Ivar Berglund sier at han ønsker komme i dialog med ledelsen ved ambulanseavdelingen, og han har bedt om et møte med dem.

- Jeg håper at de vil ta imot meg slik at jeg kan forklare dem situasjonen, sier han.

Klinikksjef Per-Øivind Sørgård ved ambulanseavdelingen bekrefter at de har fått flere avviksmeldinger fra Nordreisa.

- Vi har behandlet alle meldingene og sendt svar til kommunen. Ingen av samtidighetskonfliktene har gått ut over liv og helse. Ambulanse rakk fram i løpet av kravet til responstid, sier Sørgård.

Han opplyser at når det oppstår et ambulanseoppdrag i Nordreisa om natta eller i helgene og den ene bilen er ute på et annet oppdrag, kommer en av bilene som er på vakt i Kvænangen, Skjervøy og Kåfjord.

- Vi har fire ambulanser på vakt i Nord-Troms om nettene og i helgene, og de brukes på tvers av kommunegrensene, sier han.

Remi Paul har vært lege i Nordreisa siden kommunen hadde to ambulanser på vakt hele døgnet. Han sier at samtidighetskonfliktene oppsto da UNN bestemte at det bare skal være en døgnambulanse i hver kommune i helgene og om nettene.

- Det oppstår flere akutte situasjoner i helgene enn ellers i uka fordi folk drikker mer, drar mer på turer til lands og til vanns, og driver med arbeid som de ikke er vant med. Derfor er behovet for ambulanser størst i helgene, sier han.

Les flere saker fra Nordlys.

Reklame

NÅ: Gjør julegavekupp hos to friluftsgiganter