– Det er en stor bekymring i hele helsetjenesten, fra fastleger til spesialister, for at folk kan utvikle alvorlige sykdommer, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen til NTB.

– Det er fortsatt kapasitet i helsevesenet til å behandle sykdommer som hjerte- og karsykdommer og andre helseproblemer, understreker hun.

Les også: Kraftig økning i antall som får respiratorbehandling - stabile smittetall

Frykter liv kan gå tapt

Denne kapasiteten er det viktig å utnytte nå slik at det ikke skal bygge seg opp en bølge av vanlige helseproblemer når koronakrisen er over.

– Liv kan gå tapt i den køen, frykter Hermansen.

Hun var blant dem som gikk i bresjen for å innføre strenge tiltak i Norge, og for at sykehusene skulle sette planlagte operasjoner og aktiviteter på vent for å gjøre seg klare til koronainnrykket. Men nå er det litt stille før stormen på mange av sykehusene.

Les også: Erna Solberg til Nettavisen om viruskampen: - Vi er ikke i mål

– Jeg er glad for at vi tok kraftfulle og raske grep i Norge. Men nå må vi justere og vurdere hvilke pasienter vi kan ta inn igjen. Vi har brukt tiden godt til å være forberedt, sier Hermansen.

Nye prioriteringer

Sammen med Helsedirektoratet har Legeforeningen nå spesifisert kriteriene for hvilke pasienter som skal prioriteres. Dette er på en kort høringsrunde på sykehusene.

Samtidig opplever både sykehus og fastleger mange avbestillinger fra pasienter som ikke tør komme i frykt for å bli smittet av korona, eller som ikke vil belaste helsevesenet unødig. Men sånn må de ikke tenke, understreker Hermansen.

– Både legekontorene og spesialisthelsetjenesten har full kontroll på smitterutiner. Folk som blir kalt inn, må møte opp, sier hun.

Kan få refusjon

Helsedirektoratet har nå åpnet for at leger uten fastlegeavtale og medisinstudenter med lisens kan få trygderefusjon dersom de oppfyller visse vilkår. Dette gjøres for å sikre kapasitet og tilgjengelighet i fastlegetjenesten og i kommunenes øvrige allmennmedisinske tjenestetilbud.

Disse kan få refusjon, dersom de har inngått en avtale med kommunen om å behandle pasienter på fastlegelister til kommunalt ansatte fastleger, eller har gjort avtale med en privatpraktiserende fastlege om å behandle pasienter på dennes liste.

Regelendringen trådte i kraft i forrige uke.

(©NTB)