I en kartlegging TV 2 har foretatt blant 200 kvinner som har opplevd menstruasjonsforstyrrelser i etterkant av vaksinering, fortelles det om alt fra voldsomme hetetokter til smerter så kraftige at de besvimer på baderomsgulvet.

«Jeg mistet mensen i en og en halv måned. Da jeg endelig fikk den var det ekstreme mengder blod og smerter», forteller en av kvinnene ifølge TV 2.

Har behandlet 1264 meldinger

Statens legemiddelverk begynte i juni en systematisk kartlegging av disse meldingene.

- Vi mottar fortsatt mange meldinger om menstruasjonsforstyrrelser og uventede underlivsblødninger etter vaksinering. Vi har så langt behandlet 1264 meldinger om menstruasjonsforstyrrelser og 97 meldinger om underlivsblødninger etter overgangsalder (postmenopausale blødninger), meldte Legemiddelverket på sine nettsider 28. oktober.

- Skal ikke bagatellisere

- Det er rett og slett ikke lett å avklare sikkert om det er en sammenheng mellom koronavaksinene og disse bivirkningene, sier overlege Sigurd Hortemo ved Statens legemiddelverk til Nettavisen onsdag.

- Vi skal ikke bagatellisere dette. Det er snakk om betydelige plager, men menstruasjonsforstyrrelser er et vanlig fenomen. Derfor er det vanskelig å komme til en sikker konklusjon, sier han på spørsmål om hvorfor dette tar tid.

Gjelder alle vaksiner

Hortemo sier bivirkningsmeldingene om menstruasjonsforstyrrelser knytter seg til alle de tre vaksinene som benyttes og er blitt brukt i det norske vaksinasjonsprogrammet, og at det foreløpig ikke er mulig å si at noen av disse peker seg ut.

Samme vaksineråd som før

Enn så lenge er det ingen endringer i rådet til kvinner når det gjelder å ta koronavaksine. Norske helsemyndigheter holder fast ved at alle voksne over 18 år bør ta koronavaksinen.

- Disse bivirkningsmeldingene endrer ikke på dette rådet, sier Hortemo.

Han forteller at det europeiske legemiddelverket (EMA) har stort fokus på disse bivirkningsmeldingene og bruker mye ressurser på å kartlegge dem. Dersom EMA konkluderer med at det er en sammenheng, så vil dette bli omtalt i preparatomtaler og pakningsvedlegg, men ikke før, ifølge Hortemo.

- Inntil da bruker vi andre kanaler til å informere om meldingene vi har mottatt , sier han og viser blant annet til Legemiddelverkets temaside om saken.

I august uttalte EMA (PRAC) at det ikke var funnet noen årsakssammenheng mellom covid-19-vaksiner og menstruelle forstyrrelser «så langt», men de lærde strides:

- Vi utelukker ikke at det kan være en sammenheng mellom vaksinene og menstruasjonsforstyrrelser, sier Hortemo til Nettavisen.

328 meldinger fra helsepersonell

Hortemo sier antallet meldinger om menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksine er høyt, men peker samtidig på at det nå er satt et stort antall doser med koronavaksine, 8 millioner doser i Norge og dermed rundt 4 millioner til kvinner. Totalt er det kommet inn 38.000 meldinger om mistenkte bivirkninger til Legemiddelverket. Det gjelder alle typer bivirkninger etter koronavaksine så langt (tall per 28. oktober). 11.000 av disse er meldt inn fra helsepersonell, blant annet leger som har behandlet pasientene. Av disse 11.000 meldingene fra helsepersonell gjelder 328 meldinger menstruasjonsforstyrrelser.

Legemiddelverket har gått inn i meldingene om menstruasjonsforstyrrelser og undersøkt et utvalg av dem nærmere. De fleste meldingene kommer fra kvinner mellom 20 til 49 år. 7 prosent kommer fra kvinner under 20 år og 7 prosent fra kvinner over 49. Når det gjelder meldinger om postmenopausale blødninger, kommer brorparten av disse (70 prosent) fra kvinner i alderen 50-59 år.

- Venter på resultater av kohortstudier

Legemiddelverket forsikrer at de følger dette nøye opp. Siden juni har de informert om dette, opprettet en temaside og hatt tett dialog med norske eksperter og europeiske legemiddelmyndigheter. Folkehelseinstituttet har gjennomført kohortstudier for å forsøke å avklare om det er en sammenheng mellom koronavaksiner og blødningsforstyrrelser. Resultatet av dette arbeidet er ennå ikke klart.

Les mer på temaside om koronavaksiner og menstruasjonsforstyrrelser på Legemiddelverket.no

Har kartlagt 200 kvinner

TV 2 har spurt over 200 kvinner med menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksinen hva de har opplevd. 70 prosent forteller om endret syklus/uregelmessig menstruasjon. 55 prosent har fått kraftigere blødninger, 53 prosent har fått forlenget blødning og 43 prosent har fått kraftigere menssmerter, ifølge TV 2.