Noklus' liste er gjengitt i flere medier, som en oversikt over hva som er gode og dårlige selvtester. Noklus anbefaler kun 7 av 13 koronaselvtester som de har på markedet i Norge.

Legemiddelverket har bedt organisasjonen redegjøre for hva som er faktagrunnlaget bak disse vurderingene.

– I innledende dialog med Noklus fremkommer det at de ikke har kjøpt testene og undersøkt kvaliteten, men kun søkt etter produsentuavhengig dokumentasjon og norsk bruksanvisning på internett, skriver Legemiddelverket i en pressemelding.

De påpeker at det ikke er et krav at slik dokumentasjon skal publiseres for selvtester eller for medisinsk utstyr generelt.

– Det vil være ganske tilfeldig hva man kan finne av informasjon om testene ved å søke på internett. Resultatene av nettsøket som Noklus har gjort, gir derfor ikke god informasjon om testenes faktiske kvalitet, sier enhetsleder Tove Jahr i Legemiddelverket i pressemeldingen.

– Pålitelige

Legemiddelverket understreker at selvtester som er CE-merket og selges i Norge, er pålitelige og har god kvalitet.

Da er selvtesten vurdert av et uavhengig sertifiseringsorgan for medisinsk utstyr, som mottar og vurderer produsentenes dokumentasjon på ytelse, merking, bruksanvisning og brukervennlighet.

– Vi anbefaler forbrukere å se etter CE-merkingen når de kjøper en test, og lese bruksanvisningen nøye, sier Jahr.

Forbrukerperspektiv

Noklus-leder Sverre Sandberg, som også er professor og spesialist i medisinsk biokjemi, sier til NTB at organisasjonen fortsatt står inne for listen, som blant annet ble gjengitt av Dagbladet , VG og NRK.

– Det er bra Legemiddelverket sørger for at de testene som kommer inn til Norge, er CE-merket, og at de kontrollerer det. De testene som kommer hit, er fullt lovlige å selge i Norge, sier Sandberg.

Han sier det Noklus har gjort, er å se på testene fra et forbrukerperspektiv.

– Mesteparten av den dokumentasjonen som kreves for å bli CE-merket, er det produsentene selv som leverer. Det vi har sett på, er om de er testet uavhengig av produsenten, sier Sandberg.

– Varierende kvalitet

Han mener det kan være forskjellig kvalitet på testene, selv om de er godkjent for salg i Norge.

– CE-merking sier at du oppfyller kravene som ligger i CE-merkingen. Akkurat som hvis du kjøper en bil. Du regner med at den er godkjent for å bli solgt i Norge, men det finnes forskjeller i kvalitet på bilene som selges i Norge, sier Sandberg.

– Hvis du vurderer å kjøpe en ny elbil, stoler du blindt på rekkevidden produsenten oppgir, som ofte kan være oppnådd under ideelle forhold? Eller setter du pris på at uavhengige også har testet rekkevidden? legger han til.

Sier ikke hvilken som er best

Sandberg understreker at listen de har laget, der kun halvparten av hurtigtestene blir anbefalt, ikke er ment å diskvalifisere de testene som ikke anbefales.

– Vi sier ingenting om hvilke av disse testene som er best. Det eneste vi formidler, er om testene er prøvd ut av en uavhengig instans, sier Sandberg.

Han påpeker at det ofte er et sprik mellom hvor godt produsenten sier et produkt er og hvor godt produktet faktisk er, når det testes ut i det virkelige liv.

– Når de testes av noen andre enn de som lager testene, finner vi så å si alltid at de har dårligere kvalitet. Det betyr ikke at produsentene lyver eller gjør noe galt, men testene er gjerne testet profesjonelt under helt optimale forhold eller på spesielle befolkningsgrupper, sier Sandberg.

(©NTB)