Statens helsetilsyn offentliggjorde onsdag sin rapport i den mye omtalte kirurgisaken ved Nordlandssykehuset I Bodø. Her fikk også Helse Nord refs for manglende oppfølging, skriver Avisa Nordland.

- For det første er jeg veldig glad for at denne tilsynsrapporten nå foreligger og at Statens helsetilsyn har gjort en grundig jobb, sier Vorland

Kritikkverdig
Statens helsetilsyn har i sin rapport skrevet at de finner det kritikkverdig at Helse Nord RHF ikke har fanget opp at funksjonsfordelingen ikke ble fulgt av helseforetaket. Det var ikke tilstrekkelig at denne kun ble nevnt i styringsdokumentet for 2004, og ikke ble gjentatt senere. Det var ikke tilstrekkelig at denne kun ble nevnt i styringsdokumentet for 2004, og ikke ble gjentatt senere. Statens helsetilsyn mener at Helse Nord RHF har brutt internkontrollplikten i denne saken.

De to kirurgene som utførte de fleste av operasjonene får ikke noen advarsel.

- Enig
- Vi er enig i at vi ikke har fulgt opp dette i tilstrekkelig grad, og det får vi bare ta til etterretning. Men dette betyr ikke at vi ikke har gjort undersøkelser i denne perioden, sier Vorland og fortsetter:

- Vi sjekket dette i både 2005 og 2008, og i begge disse årene så det ut som at man fulgte denne funksjonsfordelingen. Men når vi foretar en funksjonsfordeling som dette, så må vi bedre sikre oss at oppdraget er forstått. Dette vil vi for fremtiden gå nøye igjennom, sier Vorland og vektlegger at Helse Nord har et nytt ledelse- og informasjonssystem på nett under utvikling.

Lars Vorland ønsker ikke å kommentere andre elementer i saken, enn det som er direkte rettet mot Helse Nord RHF.

Dette har skjedd:
Lørdag 26. juni 2010 fortalte Avisa Nordland historien om Lillian Olsen (61) som ble operert for kreft i bukspyttkjertelen uten å ha kreft. Operasjonen fant sted på Nordlandssykehuset i Bodø selv om Helse Nord i 2004 bestemte at all pancreaskirurgi i nord skal utføres på UNN i Tromsø.

Flere pasienter har opplevd det samme som Olsen og hatt store helseplager i etterkant av operasjonene.

Som følge av denne saken ble to kirurger tatt av operativ tjeneste i påvente av tilsynets behandling.

28. juni 2010 fratrådte klinikksjef Hans Rydningen ved kirurgisk og ortopedisk klinikk sin stilling.

1. juli samme år trakk Eivind Solheim seg fra jobben som direktør for sykehuset.

Statens helsetilsyn har gransket 15 operasjoner som er gjort ved sykehuset siden 2004. En Konklusjon fra tilsynet ble offentliggjort onsdag 11. mai 2011.

Les flere saker fra Avisa Nordland her.