*Nettavisen* Nyheter.

Legenes ønskeliste til Jens

Foto: Holm, Morten (SCANPIX)

Mer forskning og bedre arbeidsmiljø på sykehusene står høyt på ønskelisten fra Legeforeningen til regjeringen.

29.09.09 06:41

Oslo (ANB): I et brev til de rødgrønne legger Legeforeningen fram åtte punkter innen helsesektoren de mener det nå må satses på.

- Vi har en god helsetjeneste, men det er forbedringsmuligheter. Vi ser at dette er viktige punkter som vi vil at regjeringen skal ta med seg i diskusjonen under regjeringsforhandlingene, sier president Torunn Janbu i Legeforeningen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

- Forskning må prioriteres
Forskning er et av punktene som står høyt på foreningens liste. Legeforeningen ber om at det ikke kommer et nytt hvileskjær for forskning.

- Vi lever fortsatt med konsekvensene av det forrige hvileskjæret, og vi har nå en svært alvorlig situasjon innen medisin. I flere fag har vi ikke professorer i eller stillinger og rammebetingelser for å få utdannet leger til å bli kompetente til å ta disse professoratene. Skal helsetjenesten stå rustet til å møte framtidens utfordringer, må kompetanseutvikling og forskning prioriteres, sier Janbu.

Arbeidsmiljø på sykehusene
Legeforeningen mener også det er stort behov for at regjeringen nå tar «et ordentlig tak» i sykehusene. Foreningen understreker at Arbeidstilsynet har pekt på store arbeidsmiljøutfordringer ved landets sykehus.

- Arbeidsmiljøet på sykehusene er dårlig. I dag er det et voldsomt produksjonsjag, mangelfull måling av arbeidsmiljø og omstillinger i rasende tempo uten omstillingsmidler og for dårlige konsekvensanalyser. Det er dessuten viktig med kvalitet og pasientsikkerhet, ikke bare økonomi, i styringen av sykehusene, sier Janbu, som også vil ha treårsbudsjetter i sykehusene for å bidra til langsiktighet og forutsigbarhet.

Virkemidler
Samhandlingsreformen er et annet punkt foreningen er opptatt av. Legeforeningen støtter samhandlingsreformens intensjoner.

- Men vi ser at det trengs en reell diskusjon på virkemidlene, og det er viktig at de virkemidlene støtter oppunder en videreutvikling av fastlegeordningen, sier Janbu.

Her er de åtte punktene Legeforeningen mener trenger prioritet:

* Ikke et nytt hvileskjær for forskning.

* Kommunehelsetjenesten må styrkes og fastlegeordningen videreutvikles.

* Samhandlingsreformen må være mer enn en kommunehelsereform.

* Bedre helsetilbud til sykehjemsbeboere, blant annet nasjonale normer for bemanning i sykehjem.

* Kvalitet må inn i styringen av sykehus.

* Arbeidsmiljøet i sykehusene må bli bedre.

* Et helsefremmende arbeidsliv, herunder en forsterket IA-avtale.

* Egenandelsfritak for ungdom. Foreningen mener fastlegen bør være gratis for ungdom opp til 20 år. Årsak: lett tilgjengelighet til fastlegen er et viktig forebyggende tiltak. (ANB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.