Utvalget påpeker følgende svakheter ved dagens behandlingssystem:

  • De ulike hjelpetilbudene snakker for dårlig sammen.
  • Psykiatrien svikter de tyngste rusmisbrukerne.
  • Brukerne får ikke en individuell oppfølging.

Åslaug Haga (Sp), Carl I. Hagen (Frp) og Erling Lae (H) er blant de ni medlemmene i utvalget, som skal beskrive hvem de tyngste rusmiddelavhengige er - og hvordan de kan hjelpes.

Her nevnes heroinassistert behandling som et konkret eksempel.

Utvalget legger frem sine konklusjoner på onsdag.