De to fastlegene i Rogaland ble fratatt autorisasjonen etter å ha maskert seg og kastet en ryggsekk inn i en ambulansesentral.

Kvinnene skulle tøyse med kolleger, men utløste istedenfor en omfattende politiaksjon. I tillegg ble ambulansesentralen satt ut av spill.

Les mer: Leger utløste væpnet politiaksjon – nå mister de jobben

Kvinnene klaget på vedtaket om å tilbakekalle autorisasjonen, og nå har Helsetilsynet ombestemt seg. De to får autorisasjonen tilbake.

Må gå i samtaler

I klagen har de to legene lagt seg helt flat. Dermed så er de to inne i varmen igjen, men det er altså på én betingelse:

– De får en begrenset autorisasjon. Det betyr at de må gå i veiledning før de kan søke om å få en vanlig autorisasjon, sier direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet til Nettavisen.

Legene må med det gå i samtaler hos en spesialist i allmennmedisin hvor de må reflektere rundt etiske aspekter og faglig atferd. Samtalene skal rapporteres inn til Helsetilsynet, opplyser direktøren.

– Ved å følge disse vilkårene kan de fortsette å praktisere som lege, fortsetter han.

Lettet, men ikke overrasket

Advokaten for den ene kvinnen sier de er fornøyd med at klagen har ført fram. Likevel, de mener den opprinnelige reaksjonen var for streng.

– Vi har hele tiden vært klar på at lovens vilkår om tilbakekalling av autorisasjon ikke er oppfylt. Det har vi fått en bekreftelse på i dag, sier advokat Sulman Hussain til Nettavisen.

Advokaten viser til at det er strenge vilkår som må oppfylles for at en autorisasjon skal kunne tilbakekalles.

– Min klient har fått veldig gode tilbakemeldinger på den jobben hun gjør. Hun får høre fra sine pasienter og kolleger at hun er faglig dyktig. Det er det viktigste når man skal vurdere om en lege kan utøve praksis eller ikke, fortsetter Hussain.

– Gikk spøken over streken?

– Det er alvorlig, men det er ikke alvorlig nok til å frata en lege autorisasjonen. Min klient er lei seg for det som har skjedd og skulle gjerne sett dette ugjort.

– Hvordan har din klient det?

– Hun er lettet, men ikke overrasket. Saken har vært en belastning for henne, og hun er fornøyd med å kunne legge dette bak seg, sier advokaten.

Det har ikke lykkes Nettavisen å få kommentar fra den andre legen.