I disse pandemi-tider pågår det intense forhandlinger om å løfte patentrettigheter for covid-19-vaksiner. I korte trekk mener tilhengerne av patentfritak at dette kan løse problemet med verdens vaksine-mangel, og tilrettelegge for at stater kan produsere egne vaksiner selv og dermed få vaksinert egen befolkning. Men for å gjøre dette, trenger de blant annet oppskriften på den ettertraktede coivd-19-vaksinen.

Skeptikerne til et midlertidig patentfritak argumenterer med at mange stater mangler både kompetanse og kapasitet til å produsere egne vaksiner. Legemiddelindustrien med Karita Bekkemellem i spissen mener det kan være direkte farlig å innføre patentunntak fordi det kan føre til falske vaksiner.

Les også: Norge har aldri før gitt så mye til bistand. Her er folkets dom

Forhandlingene om patentfritak pågår blant annet i TRIPS-rådet i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Det er for øyeblikket Norge som leder TRIPS-rådet i perioden mars 2021 til mars 2022.

- Leger Uten Grenser forventer at Norge kommer tydelig ut og støtter patentfritaket på vaksiner, og at de bruker rollen sin i TRIPS-rådet aktivt for å fremme dette, sier lege og feltarbeider i Leger Uten Grense, Erlend Grønningen, til Nettavisen.

- Fordømmer oppførselen til Norge

Det tilhører sjeldenheten at Leger Uten Grenser uttaler seg kraftig i politiske saker. Denne uken har den internasjonale organisasjonen imidlertid gått ut og fordømt oppførselen til Norge i saken om midlertidig patentfritak for covid-19-vaksiner . Leger Uten Grenser sier i en uttalelse at Norge, EU, Storbritannia og Sveits blokkerer forslaget om å fjerne patenter på vaksiner, medisiner og utstyr mot covid-19.

«EU-land sammen med Storbritannia, Sveits og Norge blokkerer for forslaget ved å bruke en forsinkelsestaktikk. Leger Uten Grenser fordømmer denne oppførselen og oppfordrer landene isteden til å bli enige om å starte formelle forhandlinger om forslaget,» skriver Leger Uten Grenser i en uttalelse.

Les også: Roper varsko: - Kan føre til dårligere korona-vaksiner

- Dette er ikke politisk i det hele tatt. Dette handler om humanitære behov i en krisesituasjon. Vi er en organisasjon som har 50 års erfaring med krisehåndtering. Da må man noen ganger våge å skissere politiske løsninger. Noen ganger vil disse løsningene sammenfalle med den politiske høyresiden, og noen ganger med den politiske venstresiden. Vi er en internasjonal organisasjon, så hva det politiske høyre og venstre mener i ulike land, kan være vidt forskjellig. Det vi i Leger Uten Grenser snakker om, er humanitære behov og løsninger for å sikre verden vaksiner, sier Grønningen.

- Det vi ser nå er at det internasjonale regelverket som vi hadde på plass rundt patentrettigheter, ikke har vært godt nok. Da må vi våge å lytte til verdens fattige og deres initiativ fra det globale sør for å løse problemene, legger han til.

- Ligget på bordet siden oktober i fjor

Allerede i oktober i fjor fremmet India og Sør-Afrika et forslag i Verdens helseorganisasjon om et såkalt midlertidig unntak fra bestemmelser i TRIPS-avtalen (Trips: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) som omhandler panterettigheter. Forslaget om patentunntak, som omtales som TRIPS-waiveren, går ut på å fjerne patenter og andre immaterielle rettigheter på vaksiner, medisiner og utstyr mot covid-19 i en begrenset periode mens pandemien pågår.

Biden-administrasjonen i USA ga sin støtte i forrige måned til et patentunntak, men dette skulle i så fall bare gjelde for selve vaksinene, og ikke andre covid-19-relaterte produkter. Den norske regjeringen omtalte dette som fantastiske nyheter.

- Nå har det opprinnelige patentforslaget vært på bordet siden oktober i fjor. Jo lenger tid det tar for Norge å skifte standpunkt, jo lenger tid tar det før vi kan bygge bedre produksjonskapasitet i det globale sør. Vi vet at det er store produsenter som ikke får lov til å produsere covid-19-vaksiner og inngå avtaler med vaksineselskaper for å produsere under lisens, sier han og sikter til store vaksineprodusenter i blant annet India.

India er for øvrig verdens største vaksineprodusent.

- Jobber alt vi kan for å få til dette

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) avviser påstanden til Leger Uten Grenser, om at Norge setter kjepper i hjulene for resten av verden ved å blokkere et forslag om midlertidig fjerning av patenter på vaksiner, medisiner og utstyr mot covid-19.

- Norge var tidlig ute med å oppmuntre partene til å komme tilbake igjen med reviderte forslag. Målet er å finne et forslag alle kan bli enige om. Vi jobber alt vi kan for å få til dette. Jeg har sittet i mange lange, lukkede møter for å få partene til å møtes, sier Ulstein til Nettavisen.

- Men dette med patentunntak er bare en del av utfordringen. Det å dele vaksiner videre er det viktigste og enkleste vi kan gjøre for å øke antall vaksiner, sånn at vi kan dekke kritisk helsepersonell og sårbare grupper i lavinntektsland. Dette er den eneste måten vi kan komme tilbake til en normaltilstand, sier Ulstein.

- Dette handler også om produksjonskapasiteten i ulike regioner. I Afrika er det nesten 1,3 milliarder mennesker, og under 2 prosent av dem er vaksinert. Da er det deling av vaksiner som hjelper. Senest forrige uke ga Norge 1,7 millioner vaksinedoser til Covax. Og vi har sagt at vi kommer til å dele minst én vaksinedose per innbygger i Norge. Og på toppen av dette har vi allerede bidratt med 1,3 milliarder til Covax, noe som faktisk utgjør rundt 25 millioner vaksinedoser, sier Ulstein.

Les også: Etterlyser globalt vaksine-grep for å bekjempe koronapandemien: - Dette er fryktelig skummelt

- Selv om tallet er lavt, betyr det ekstremt mye. Nå er for eksempel 70 prosent av helsearbeiderne i Malawi vaksinert. Nå som de står overfor en tredje smittebølge, utgjør dette hele forskjellen, sier utviklingsministeren.

- Kan ikke løses med bare bistand

Leger Uten Grenser er ikke enig i argumentet om at det viktigste og enkleste tiltaket er å omfordele tilgjengelige vaksiner.

- Det må være både og. Det er ingen selvmotsigelse i dette. Det er en selvfølge at land som har kjøpt flere vaksiner enn man trenger, gir fra seg overskuddsvaksiner. Men det er ingen løsning på en global krise. Patentfritaket handler om å øke verdens produksjonskapasitet. Vi må lytte til forslaget fra det globale sør, for å få bygget opp deres produksjonskapasitet sånn at de kan produsere egne covid-19-vaksiner. Det å tro at man kan løse dette ved bistand, er fullstendig utdatert, sier Grønningen.

- Norge har tolket sin rolle i TRIPS-rådet som å være en nøytral meklingsmann i midten. Norge, som er verdens rikeste land, har allerede sikret seg vaksiner og har en sterk nasjonal legemiddelindustri. Mens verdens fattige land har ikke fått vaksiner i særlig stor grad. Da er det en interessant rolletolkning som brobygger mellom dem som har ingenting og dem som har alt. Her må man ta alle virkemidler i bruk for å løse en global krise. Et patentfritak er første steg og bør være det minste problemet, sier Grønningen.

Les også: Syv rike land takket ja, mens Norge avslo vaksine-tilbudet

Motforslag fra EU

EU fulgte opp med et mottrekk til den såkalte TRIPS-waiveren i forrige uke med et forslag om såkalt tvangslisensiering. Her må hvert eneste enkeltland kreve sin rett til å produsere et patentert produkt. Leger Uten Grenser mener tvangslisensiering er et lite effektivt virkemiddel i en pågående pandemi, og kaller motforslaget til EU for en «manøver for å forsinke forhandlingsprosessen».

- Et kanadisk selskap har prøvd å få til tvangslisensiering med ønske om å eksportere vaksine til Bolivia. Men den saken står fortsatt fast i det kanadiske rettssystemet. Det å få til dette er en tungrodd og vanskelig juridisk prosess. Det vi trenger er et overnasjonalt vedtak i WTO som anerkjenner at covid-19-vaksinen er fritatt patentreglene under denne pandemien, sier Grønningen.

- Vi hører fra regjeringens side at dette er eksperimentell handelspolitikk. Det er i beste fall en misoppfatning. Dette dreier seg om krisehåndtering. Jo lenger tid før man får kontroll på viruset, jo større risiko for flere mutasjoner og en forlengelse av pandemien, sier Grønningen.

Grønningen henviser til et skriftlig svar utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) ga stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes (Rødt) i april i år. Moxnes stilte den gang spørsmål om hva slags patentpolitikk regjeringen vil gjennomføre når Norge tar over ledelsen av TRIPS-rådet.

Advarte mot eksperimentell handelspolitikk

Utenriksministeren påpekte i svaret sitt at den nåværende TRIPS-waiveren var svært vidtgående, og ville i praksis fjerne alle immaterielle rettigheter for både legemidler og medisinsk utstyr.

«Det er vidtgående også geografisk, og gjelder alle WTO-medlemmer, ikke bare de fattige utviklingslandene. For det andre er immaterielle rettigheter viktige som insentiver til forskning og utvikling av legemidler og medisinsk utstyr. Det er vanskelig å forutse konsekvensene et slikt bredt unntak ville ha. Norge frykter at et slikt forslag kan virke mot sin hensikt fordi vi risikerer redusert forskning på og utvikling av legemidler og medisinsk utstyr dersom insentivene svekkes,» skrev utenriksminister Eriksen Søreide i svaret.

«Jeg vil advare mot å gjennomføre denne typen eksperimentell handelspolitikk når vi står i en verdensomspennende pandemi der vi heller bør være opptatt av praktiske løsninger som gir oss flere vaksiner,» skrev hun.