AMMERUD (Nettavisen): Samme dag som Oslo ble kastet ut i et politisk kaos, sendte Sykehjemsetaten i Oslo kommune ut en pressemelding onsdag kveld om at de legger ned Ammerudhjemmet bo- og kultursenter på Ammerud.

Nedleggelsen kom overraskende på både beboere, ansatte og de som har drevet sykehjemmet i 50 år, Kirkens Bymisjon.

- For oss i Kirkens Bymisjon kom beslutningen om nedleggelse som lyn fra klar himmel nå i juni. Vi var ikke forberedt på at det kom før Oslo kommune besluttet det nylig, sier assisterende generalsekretær Johannes Heggland i Kirkens Bymisjon til Nettavisen.

Sykehjemmet skal avvikles gradvis fram mot 31. desember i år.

Les også: Kraftige reaksjoner: Oslo erstatter kjøtt med linser i kjøttkakene for eldre

- Sinne, frustrsjon og sorg

Helt siden 1970 har den ideelle organisasjonen Kirkens Bymisjon drevet det populære sykehjemmet på Ammerud på Oslos østkant. Nå blir sykehjemmets 90 plasser lagt ned, og 83 beboere må tvangsflyttes til andre sykehjem.

- Vi var forberedt på at det skulle være videre drift på Ammerud også inn i 2022, noe som har ligget til grunn helt til nå nettopp. Så for våre ansatte som fikk denne beskjeden i går, så er dette en dramatisk melding å få, sier Heggland.

Onsdag ble de ansatte, beboere og pårørende ved sykehjemmet informert om at sykehjemmet legges ned, og mange reagerer kraftig.

- Det er klart at det er veldig mange som er både lei seg og frustrerte, som har mye uro for framtida. Her snakker vi om folk som mister jobben, og mange av de har jobbet der lenge og går plutselig en usikker framtid i møte både jobbmessig og økonomisk. Klart det skaper både sinne, frustrasjon og sorg, sier han.

Les også: Her skal 100 parkeringsplasser fjernes: – Folk er fortvilet

- Må flyttes før nyttår

- Så nå må de 83 beboerne ved sykehjemmet tvangsflyttes til andre sykehjem?

- Alle beboere må flyttes før årsskiftet. Når det gjelder beboerne så er det Sykehjemsetaten som har det direkte ansvaret for å sørge for at de som trenger plass får det, og så er det selvfølgelig våre ansatte som må stå i det daglig i møte med de det gjelder, sier Heggland.

Han sier samtidig at Kirkens Bymisjons hovedfokus nå er å ivareta deres ansatte.

- Vi må ivareta våre ansatte, slik at de kan ivareta beboerne best mulig, sier han.

Heggland sier de også reagerer på den korte tiden de får før dørene må stenges.

- Vi reagerer på at det kom så sent, siden avviklingsdato er 31.12. Etter å ha samarbeidet i 50 år med kommunen, så er vi kritiske til prosessen. Så sent som i april satt vi sammen og forberedte 2022, og i juni er vi over i en helt annen situasjon, sukker han.

Les også: Disse 11 private sykehjemmene vil Oslo-byrådet ta styringen fra

Uten bad - ville bygge

Sykehjemsetaten begrunner nedleggelsen med at det er for mange sykehjemsplasser i Oslo - samt at bygningsmassen på Ammerud ikke tilfredsstiller tekniske krav. I pressemeldingen som ble sendt ut onsdag, påpekes det at sykehjemmet kun delvis har sprinkelanlegg i tilfelle brann, og at rommene ikke har egne bad.

- Siden det mangler både sprinkelanlegg og bad på rommene, er ikke det en viktig grunn til å ikke drive sykehjemmet videre?

- Vi er de første til å si at bygningsmassen på Ammerud ikke er moderne og oppdatert, og derfor har i mer enn ti år gjort det vi kan for å få bygget det huset på nytt. Det har vi jo flere ganger avtalt med Oslo kommune, og så har de trukket seg i siste sving. Men sikkerhet og brannvern har hele tiden vært godt ivaretatt, og er det fortsatt i dag, sier Heggland.

Han viser til at de senest høsten 2019 avtalte å bygge nytt på Ammerud, på tomta som eies av Oslo kommune og som de har hatt festekontrakt på siden 1970-tallet.

- Så Oslo kommune på den ene siden har forhindret at vi har bygd nybygg på den tomten, og så bruker de det som begrunnelse for å avslutte avtalene fordi bygget er gammelt. Det er jo en litt frustrerende situasjon å være i, sier han.

Les også: Unicare gir opp sykehjemsdrift i Oslo

- Det er overraskende

Heggland stusser også over begrunnelsen om at det ikke er behov for sykehjemsplassene.

- Det er for mange sykehjemsplasser i Oslo akkurat nå, men prognosene framover må ha forandret seg raskt siden vi tidligere denne våren har sittet sammen og planlagt for videre drift av Ammerudhjemmet, sier han, og legger til:

- Det er overraskende at behovet for sykehjemsplasser fra kommunens side forandret seg så raskt, og at det under en pandemi oppstår så endrede behovsanalyser.

Han mener snarere det er behov for sykehjemmet, og karakteriserer Ammerudhjemmet som «en spydspiss innenfor eldreomsorg».

- Sykehjemmet har vært en spydspiss med sine måter å integrere nærmiljøet, kobling mot frivillige og kulturarbeid. Vi er veldig stolte i Kirkens bymisjon over den kvaliteten som våre medarbeidere på Ammerudhjemmet gir, til tross for at bygningsmassen ikke er moderne, sier Heggland.

Sykehjemsetaten: - Må legge ned

Men avdelingsdirektør Henrik Mevold i Sykehjemsetaten forsvarer nedleggelsen.

- Siden 2015 har vi inkludert disse plassene avviklet 642 plasser fordi bydelene kjøper færre sykehjemsplasser til sine innbyggere. Vi må tilpasse antall sykehjemsplasser til bydelens faktiske kjøp. Hver sykehjemsplass koster i underkant av én million kroner, og det er jo bedre at de midlene går til faktiske helsetjenester til innbyggerne enn til tomme sykehjemsplasser, sier Mevold til Nettavisen.

Han viser til at det har vært en omlegging av eldreomsorgen i Oslo, slik at flere kan bo livet ut i eget hjemme.

- Det har blitt over 500 nye årsverk i hjemmetjenesten, og samtidig bygges det omsorgsboliger. Det gjør at flere får omsorg i eget hjem i stedet for på institusjon, sier Mevold, og påpeker:

- Når behovet er mindre er vi nødt til å legge ned sykehjem. Vi velger da det sykehjemmet som ikke har en bygningsmasse som ikke egner seg for drift over tid, og slik er situasjonen nå ved Ammerudhjemmet hvor rommene ikke har eget bad og bygget kun er delvis sprinklet i tilfelle brann.

Mevold understreker at nedleggelsen ikke har noe med driften å gjøre.

- Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Kirkens Bymisjon i alle år de har driftet for oss. Det er veldig god kvalitet på de tjenestene beboerne får, sier han.

- Krevende beskjed å få

- Men forstår du de sterke reaksjonene som kommer fra ansatte og beboere på sykehjemmet?

- Ja, vi har full forståelse for at dette er en krevende beskjed å få. Vi skal nå sammen med Kirkens Bymisjon gjøre vårt ytterste for å klare å ivareta de som blir berørt av dette, sier Mevold.

Beboerne vil nå få mulighet til å sette opp en ønskeliste med tre ønsker over hvilke sykehjem de kunne tenke seg å flyttes til, og får prioritet dit når det er ledig plass.

- I Oslo er det fritt sykehjemsvalg, slik at det er mange beboere som flytter hver eneste dag. På Ammerudhjemmet er det noen som allerede står på ønskeliste for andre steder, og før nyttår skal de få plass på ett av stedene de ønsker seg til, sier han.

Mevold påpeker at Oslo kommune i tillegg til å legge ned slitte sykehjem, bygger flere nye som skal stå klare når behovene for sykehjemsplass vil øke igjen fra 2030.

Får ikke delta

Det pågår nå også en konkurranse i Oslo om drifte inntil 800 ideelle sykehjemsplasser i nye bygg.

Stiftelsen Kirkens Bymisjon ønsket å bygge nytt bygg på tomten på Ammerud som en del av denne konkurransen, men de er avvist i konkurransen da de ikke oppfyller ett av de oppstilte kvalifikasjonskravene i konkurransen. Avslaget er klaget på, og klagen er foreløpig ikke ferdig behandlet.