Mens resten av Norge er opptatt av korona, foregår det for tiden knallharde forhandlinger om Oslopakke 3 og E18 Vestkorridoren i Asker og Bærum.

Kilder nært på forhandlingene opplyser at målet er å få til en enighet om E18 før påske.

Deler av årsaken til hastverket er et ønske om å holde fremdriften i prosjektene oppe for å kompensere for den økonomiske nedgangstiden Norge nå er inne i.

Les også: - Vi kan ikke håndtere denne krisen

Ny T-bane ligger i potten når gigantprosjekt skal revideres

Selv om det formelt har vært enighet om den mye omtalte E18 Vestkorridoren mellom Asker og Fornebu, er uenigheten stor. Oslo har hele tiden vært sterk motstander av å bygge prosjektet i det hele tatt, og mens tidligere Akershus var positive, er det nye Viken langt mindre positive.

De har truet med å trekke sin lånegaranti, noe som vil sette hele Oslopakke 3 i fare.

Uenigheten om E18 har gjort at T-baneprosjektet Fornebubanen, som de aller fleste er enige om at skal bygges, nærmest har blitt et gissel i forhandlingene: Hvis man ikke blir enige om E18, så blir det heller ingen Fornebubane.

Kan bli store endringer

Nylig ble det kjent at kostnadsrammen for hele E18 Vestkorridoren er oppjustert fra 40 milliarder, til 60 milliarder når man tar med finansieringskostnader. En del av forhandlingene som nå foregår er hvordan disse kostnadene kan tas ned.

Les også: E18 Vestkorridoren blir mye dyrere enn antatt: Ny prislapp 60 milliarder

Flere kilder mener at den voldsomme kostnadsøkningen er overdrevet, og at det er regnet inn en for høy rente i prosjektet (5,5-6,5 prosent), men det er likevel hevet over tvil om at prosjektet vil bli svært dyrt.

En av utfordringene er at den høye kostnaden til prosjektet, blir kombinert med lav samfunnsøkonomiske nytte. Årsaken er at det er begrenset økt kapasitet og fremkommelighet, fordi Oslo ikke ønsker at det skal bli økt kapasitet på veien. Det samfunnsøkonomiske regnestykket hadde blitt penere hvis veien hadde fått et ekstra felt i hver retning, men det vil etter all sannsynlighet ikke skje.

Busser kan bli kjørende slalåm i trafikken

I stedet ser det ut til at partene nå er i ferd med å forhandle bort bussveien som skal gå parallelt med den nye motorveien. Hensikten er å spare inn én milliard kroner, som i stedet skal brukes på en kollektivterminal på Lysaker.

Det som ligger på bordet nå er derfor i stedet at bussene skal benytte venstrefeltet på motorveien som kollektiv/bussfelt. Å venstrestille et kollektivfelt gir mindre forstyrrelser fra ramper, og kan være bra for ekspressbusser, men vil samtidig skape utfordringer med busser som må kjøre slalåm i trafikken mellom busstopp.

Enorme bompenger

En av de store stridstemaene er hvordan det hele skal finansieres. Oslopakke 3 har langt flere prosjekter i seg, enn finansiering. I tillegg til E18 Vestkorridoren, er det også planlagt å bygge ut E6 østover. Begge deler vil skape et enormt finansieringsbehov.

Les også: Dette er bomprisene for pendlerne i Oslo-området etter 1. juni 2019 (+)

På toppen i 2037 , hvor alle de tre E18-strekningene og E6-prosjektet er antatt å ha innkreving, vil det være et bompengetrykk som er nesten dobbelt så høyt som i dag.

Hvordan bompengestrukturen skal legges opp er et betydelig stridstema, der forskjellige hensyn skal tas. Det kan bli til dels kraftige insentiver, både for å spre trafikken utover døgnet, men også for å få flere til å velge nullutslippskjøretøy.

I de mest ytterliggående eksemplene, ønsker man at det å kjøre nullutslippsbiler skal være 100 kroner billigere enn å bruke fossilbiler i 2030.

I dette eksempelet vil en dieselbil utenfor rush betale 122,1 kroner for å passere alle de tre bomsnittene som nå er lagt opp til.

Bompengesatser

Regneeksempler for bompenger i Oslopakke 3 i 2030:

  • Lillestrøm – Nasjonalteateret tur/retur diesel utenfor rush: 122,1 + 122,1 inn, 122,1 ut= 366,3
  • Lillestrøm – Nasjonalteateret tur/retur diesel i rush: (146,9 + 146,9 + 146,9) = 440,7

Disse eksemplene tar ikke høyde for utbyggingen av E6 og E18 Vestkorridoren. De vil komme i tillegg.