Gå til sidens hovedinnhold

Leieboernes kamp mot Tollefsen og kommunen kan bane vei for lovendring

Leieboerne skaffet lån og kontaktet kommunen for å kjøpe boligene de leide. De kom ingen vei. Nå håper de erfaringene kan bidra til lovendringer.

STORTINGET, OSLO (Nettavisen): - Kommunen sov i timen, og vi ble sviktet, sier beboere i Maridalsveien 128 i Oslo. De forsøkte å ta bygården på kommunal forkjøpsrett. Noen har bodd der i 30 og 40 år. Nå kan saken bane vei for endringer både i lovverket og i kommunal praksis.

Les også: Tollefsen kjøper Utleiemegleren

Høring om lovforslag

Tirsdag startet høringen om straffebestemmelser i lov om kommunal forkjøpsrett for leiegårder (se faktaramme). Forslagsstiller Bjørnar Moxnes (Rødt) mener det bør bli straffbart å skaffe seg ulovlige inntekter ved å bryte lov om kommunal forkjøpsrett. Han mener straffebestemmelsene bør omfatte inndragning, bøter, fengselsstraff og foretaksstraff.

Se representantforslag om straffebestemmelser i lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder (Stortinget)

- Jeg tror de fleste ser problemet med å ha en lov der du ikke kan straffe de som bryter den, sier Moxnes til Nettavisen.

Siri Gåsemyr Staalesen fra Arbeiderpartiet er saksordfører for saken.

- Fra vår side er vi opptatt av botryggheten for leietakere og rettighetene som ligger i loven om forkjøpsrett, sier hun til Nettavisen. Hun vil ikke forskuttere utfallet av saken i stortingskomiteen, men anslår at det kan bli realitetsbehandling i slutten av februar.

Spørsmålet om en innskjerping av lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder er aktualisert av Dagens Næringslivs avsløringer rundt eiendomsmilliardær Ivar Tollefsen og hans selskap Fredensborg AS og hvordan en rekke kjøp av leiegårder og seksjonering av leiegårder har gått under radaren på Oslo kommune.

- Jeg håper og tror vi får gjennomslag for lovforslaget, sier Moxnes.

Leieboere demonstrerte

En av Fredensborg-sakene som særlig har kommet i søkelyset gjelder Maridalsveien 128, som DN omtalte i desember. Utenfor Stortinget tirsdag hadde beboere fra nettopp denne adressen samlet seg med banner og plakater for å gjøre sin sak kjent. I tilfellet Maridalsveien, en bygård fra 1966, gjorde beboerne felles sak og var innstilt på å ta leiegården på forkjøpsrett da det i 2016 ble kjent at Tollefsen og hans eiendomsselskap hadde overtatt eiendommen. Tross at de overholdt fristene og skaffet lån for overtakelse, kom beboerne ingen vei.

Leiegården med opprinnelig 59 leiligheter ble prissatt til 200 millioner kroner da leieboerne skulle overta, mens de i ettertid mener riktig pris skulle vært 140 millioner kroner. Nå har eier varslet at gården skal pusses opp, og de som ikke vil være med videre på nye vilkår må ut neste år. Leieboerne forteller at kjøkken blir gjort om til soverom og at de er varslet om at husleien blir doblet, fra rundt 8000 til 16.000 kroner i måneden.

- Vi pløyde ny mark

- Kommunen sov i timen, og vi ble sviktet. Nå er det en ny situasjon, og vi håper det skal være mulig å komme i dialog både med kommunen og gjerne med Fredensborg om vår sak, sier to av beboerne, Cathrine Brun og Kjersti Bustnes, til Nettavisen. De to mener saken om Maridalsveien 128 viser behov for å endre både kommunal praksis og nasjonalt lovverk rundt kommunal forkjøpsrett.

- Vi pløyde ny mark og kom nesten i mål med vår sak. Nå er det opp til politikerne, sier Brun og Bustnes.

Dørum: - Tornerosesøvn avlyst

Venstres bystyrerepresentant i Oslo, Odd Einar Dørum, er en av politikerne som har engasjert seg for å få til en ny politisk praksis rundt kommunal forkjøpsrett.

- Den tornerosesøvnen som var gjeldende på området ble massivt avlyst på bystyrets møte 19. desember. Da var det tverrpolitisk enighet om en gjennomgang av kommunens praksis for å sikre leietakernes rettigheter.

- Er det én sak som bedre enn noen viser denne problemstillingen, så er det saken i Maridalsveien 128. Min vurdering er at disse beboerne bør få en ny sjanse, og det er å håpe at både Tollefsen og kommunen er interessert i en dialog, sier Dørum til Nettavisen.

Fredensborg: - Betydelig vedlikeholdsetterslep

Nettavisen ba Fredensborg AS om en kommentar til utspillet fra beboere i Maridalsveien 128. Slik svarer konsernjurist Anders Tveter:

- Vi eier denne gården og den har et betydelig vedlikeholdsetterslep. Som eiere mener vi at den på et tidspunkt bør bringes opp til moderne standard. Som eier ønsker vi alltid å oppgradere på en måte som går minst mulig utover beboerne. Dette planlegges i dialog med beboerne. Vi har allerede en dialog med advokat Solbø, og den fortsetter vi gjerne.

På spørsmål om en kommentar til forslaget om endring av loven om kommunal forkjøpsrett, svarer Tveter:

- Vi synes det er positivt med en god debatt om lov om kommunal forkjøpsrett.

Undersøker flere bygårdstransaksjoner

Oslo kommune fikk ifølge Dagens Næringsliv nylig kunnskap om fire nye leiegårder som Tollefsens selskap har kjøpt i Oslo uten at dette ble meldt til kommunen med tanke på forkjøpsrett. Dette kommer i tillegg til seks Tollefsen-leiegårder som tidligere er omtalt i DNs artikkelserie, leiegårder som Tollefsen har erkjent de skulle meldt fra om.

Omfanget kan være større. Oslo kommune er i gang med å granske flere transaksjoner.

Kan bli omkamper om flere bygårder

Oslo kommune vurderer om de skal framsette krav om forkjøp på flere av leiegårdene de ikke fikk høre om før det var for sent. Eiendoms- og byfornyelsesetaten har for eksempel varslet byrådsledelsen om muligheten for å ta Teisenveien 5E på forkjøp, en leiegård Ivar Tollefsen sikret seg tilbake i 2016.

Første sak på vei til bystyret

- Det er absolutt aktuelt, og jeg er nå i gang med å vurdere dette med henblikk på en rask avklaring, uttalte byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG), til Nettavisen 7. januar.

Saken kan komme på politikernes bord i bystyremøtet 30. januar.

Det var først i september i fjor at Oslo kommune fikk kunnskap om dette kjøpet. I tilfellet Teisenveien hadde ikke beboerne selv ønsket forkjøp, men bydel Alna har ønsket forkjøp på kommunens egne vegne. Fredensborg AS ved konsernjurist Anders Tveter uttalte i samme sak at de er overrasket over kommunens utspill og hevdet at kommunen fire måneder før denne transaksjonen i februar/mars 2016 gjorde det klart at de ikke var interessert å benytte forkjøpsretten.

Les også

Her er Ivar Tollefsens norske boligimperium

Kommentarer til denne saken