Gå til sidens hovedinnhold

Lemper ut de beste lånene

En tredjedel av landets boliglånskunder blir frivillig geleidet ut av bankdøren.

Overføringer av utlånsporteføljer fra banker til kredittforetak, spesielt som følge av myndighetenes tiltak mot finanskrisen, har bidratt til å heve den gjennomsnittlige utlånsrenten i bankene og dermed også marginene.

- Årsaken er at det i hovedsak er utlån med høy grad av sikkerhet, og dermed lavere rente, som overføres fra banker til kredittforetak, sier førstekonsulent Einar Lømo i Statistisk Sentralbyrås (SSB) seksjon for finansielle foretak til NA24.

Har flyttet en tredjedel
I juni 2007 ble det åpnet for å utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) i Norge. Før dette lå kredittforetakenes andel av finansforetakenes totale utlån til publikum relativt stabilt på i overkant av 10 prosent.

- Ved utgangen av andre kvartal 2010 utgjorde kredittforetakenes utlån nær 32 prosent av finansforetakenes utlån til publikum. Det må vi kunne kalle en betydelig økning, sier Lømo.

Ikke økte forskjeller
Utlånsrenten er høyere i bankene enn i kredittforetakene, og flyttingen av lån fra banken til bankens kredittforetak gjør at differansen øker.

For deg som lånekunde er trøsten at norske banker ikke har økt forskjellsbehandlingen av kunder. Rentedifferansen mellom vanlige boliglån i bank og renten på rammelån i kredittforetak (de beste boliglånene - boliglån der kunden stiller høyest sikkerhet) har ikke økt, viser følgende tabell:

HTML EMBED
Slik har bankene justert boliglånsrentene:
30 juni 2010 31 mars 2010 31 desember 2009 30 september 2009 30 juni 2009
Banker
Vanlige boliglån 4,15 4,04 3,91 3,84 4,03
Kredittforetak
Rammelån med pant i bolig 3,44 3,3 3,11 3,07 3,32
differanse 0,71 0,74 0,80 0,77 0,71
Banker
Utlånsmargin for nedbetalingslån med pant i bolig 1,29 1,65 1,67 1,86 2,03
Kredittforetak
Utlånsmargin for rammelån med pant i bolig 0,58 0,91 0,87 1,09 1,32

Som vi ser er snittrenten for vanlige nedbetalingslån med pant i bolig 4,15 prosent per 30 juni 2010. Renten for rammelån med pant i bolig i kredittforetakene var på samme tid 3,44 prosent. Bankens beste lånekunder (de som kan stille minst 25 prosent egenkapital) har altså i snitt en boliglånsrente som er 0,71 prosentpoeng lavere enn oss vanlige «dødelige». For sistnevnte kan det være hyggelig å konstatere at denne differansen har holdt seg på stedet hvil det siste året. For ett år siden, i juni 2009 var differansen også 0,71 prosent.

Bankene tjener ørlite grann mer på deg
Tallene fra SSB viser at bankenes gjennomsnittlige rentemarginen (differansen mellom bankenes innskuddsrenter og utlånsrenter) har gått litt opp det siste året.

At rentemarginen går opp betyr at banken tjener mer på deg som boliglånskunde. I juni 2009 var rentemarginen 2,425 prosent. Ved utgangen av andre kvartal i år var de steget til 2,45 prosent.

Ifølge sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securitties er det rentemarginen som er viktig sett fra en vanlig bankkundes synspunkt.

- Rentemarginen viser kostnaden for deg som kunde. Rentemarginen er det banken bruker til å dekke sine driftskostnader, tap og for å gi grunnlag for tilstrekkelig overskudd over tid slik at deres egenkapital blir stor nok, sier Andreassen til NA24.

Definisjoner:
Rentemarginen: differansen mellom bankenes gjennomsnittlige utlåns- og innskuddsrente

Utlånsmarginen: forskjellen mellom utlånsrente og NIBOR-renten

Om statistikkgrunnlaget:
Per andre kvartal 2010 omfatter rentestatistikken tre statlige låneinstitutter, seks livsforsikringsselskaper, 28 kredittforetak, 150 banker og Statens Pensjonskasse. Utlån fra banker, kredittforetak, statlige låneinstitutter og livsforsikringsselskaper utgjorde henholdsvis 59, 32, 8 og 1 prosent av totale utlån (eksklusive Statens Pensjonskasse). Kilde: SSB.

Kommentarer til denne saken