Fra 2009 får lesbiske par tilgang til assistert befruktning i Norge. Men Rikshospitalet, som har landets største sædbank, har ikke sæd nok på lager til å ta imot den økte etterspørselen.

Landsforeningen for lesbiske og homofile (LLH) mener norske sædbanker ikke har gjort jobben sin, skriver Vårt Land.

– I sommer sa statssekretæren i Helsedepartementet at sædbankene straks må begynne arbeidet med å innhente samtykke fra giverne om at sæden deres også kan brukes av lesbiske par. Vi lurer på hvorfor Rikshospitalet ikke har foretatt seg noe som helst, sier kommunikasjonsrådgiver Elin Vestrum i LLH.

Fra neste år må det dermed bygges opp et nytt lager med sæd klargjort for lesbiske. Anne Forus, seniorrådgiver i Helsedirektoratet, mener sædbankene ikke har ligget på latsiden, men at de ikke har kunnet innhente samtykke til en lov som ennå ikke har trådt i kraft.

I mellomtiden må norske banker ha hjelp fra utlandet. For å møte etterspørselen åpnes det for import fra utenlandske sædbanker, samt at antallet barn én giver kan gi opphav til økes fra seks til åtte.

(©NTB)