Gå til sidens hovedinnhold

Leter etter fredsledere i Oslo

CISV Norge leter nå etter sju ledere fra Oslo og Akershus til sine fredsutdannende internasjonale barneleire sommeren 2008. Søknadsfristen går ut allerede 1. desember.

OSLO: Vi trenger 80 ledere fra hele Norge til våre 60 barneleire rundt omkring verden. I tillegg er vi på leting etter omkring 60 ledere til andre prosjekter i sommer, forteller Tonje Tvinnereim, som er leder for den norske delen av den internasjonale barne- og ungdomsorganisasjonen CISV Internasjonale Barneleire.

Lederutdanning

Hvert år sender organisasjonen rundt 300 norske barn fra hele landet ut i verden. Delegasjonslederne får ansvaret for fire norske barn hver. CISV Norge sørger for lederutdanning før avreise.

Lederne må kunne engelsk og ha lyst til å gjøre noe internasjonalt. Vi vil ha ledere som ønsker å jobbe opp mot forskjellige kulturer, og som er samarbeidsvillige og engasjerte, sier Tvinnereim til Pressenytt.no.

I tillegg må barneleirlederne ha fylt 21 år, mens lederne til de to andre aktivitetene, Mosaic Project og International People's Project, må være minst 19 år.

Siden dette er frivillig arbeid, mottar ikke CISV-lederne vanlig lønn. Men de får dekket reise, opphold og utdanning av organisasjonen.

Søknadsskjema ligger på nettstedet cisv.no.

Leker for fred

Filosofien bak de internasjonale barneleirene er at barn blir kjent med hverandre gjennom lek.

Lek er barnas naturlige læremåte, og når leken er internasjonal og tverrkulturell, lærer barna om hverandres likheter og ulikheter. Vennskapet som oppstår på disse leirene er utgangspunktet for den videre fredsutdannelsen som CISV står for, sier Tvinnereim.

Etter at leiropplevelsen er over, legger CISV til rette for at barn og ledere skal holde kontakten med hverandre over landegrensene.

I tillegg til å sende norske barn på leirer i utlandet, arrangerer organisasjonen i 2008 ti leire ulike steder i Norge, på Askøy, i Bergen, Finnmark, Nord-Trøndelag, Oppland, Oslo, Rogaland, Sunnhordland, Telemark og Troms.

For de eldre

Det arrangeres også aktiviteter for de som er eldre enn 11 år. CISV arrangerer blant annet internasjonal ungdomsutveksling, og på lokalt plan avholdes det Mosaic-aktiviteter, blant mange kjent som Verden i Norge.

Dette er CISV Norge:
· ·Frivillig fredsorganisasjon som mener at ønsket om fred må starte hos barn og unge.
· Ca. 3500 medlemmer i Norge, etablert i 1951, over 65 medlemsland.
· Skal sende ut over 300 barn og ungdom i 2008, flest om sommeren.
· Mer enn 80 ledere til delegasjoner tilbys ledertrening og en unik internasjonal erfaring.
· Starter med 4 ukers internasjonale barneleire for 11-åringer.
· Internasjonale leire og utvekslinger for ungdom fra 12 år og oppover
· Lokale Mosaic-aktiviteter for alle aldersgrupper. Fredsutdanning på lokalt plan.
· Arrangerer 10 internasjonale leire sommeren 2008.

Reklame

NÅ: Enormt salg på alt du trenger til løping