Joshua French og Tjostolv Moland ble dømt til fem ganger døden tidligere i høst for blant annet drap, drapsforsøk, ran og spionasje.

Aktoratet har bedt om ny dødsdom for nordmennene i ankesaken.

Mens de tiltalte venter på dommen ble tilhørere og pressefolk ransaket av militærpolitiet.

- Vi må undersøke alle i rettssalen. Sikkerhetspersonellet kom sent så derfor går vi gjennom alle bager og lommer i retten, sier aktor Blaise Bwamulunda til Dagbladet.no.

En soldat som ransaket en bag avisens reporter hadde med seg, sier at de mistenker at det kan være en granat i rettssalen.

VG Netts journalist Tor-Hartvig Bondø forteller imidlertid at søket ikke var spesielt grundig.

- Gjort et visst inntrykk
Nordmennene valgte ikke å avgi forklaring under første rettsrunde i Kisangani, men endret strategi i andre ankesaken. Det skjedde etter at advokat Morten Furuholmen ble koblet inn i saken som nordmennenes bistandsadvokat.

- Jeg tror det har gjort et visst inntrykk på retten. Jeg hadde en lang utredning, og jeg må si det var veldig positivt, for jeg hadde ventet langt flere avbrytelser fra dommere og advokater under forklaringen, sa Joshua French til VG Nett i forkant av domsavsigelsen.

Under ankesaken har aktoratet igjen fremmet påstanden om at Moland og French er spioner på oppdrag for den norske stat.

Norske myndigheter har tidligere stått fast ved at de ikke vil kommentere rettsprosessen før det foreligger en rettskraftig dom.

Utenriksdepartementet sier Norge ikke er part i saken og vil dermed ikke kommentere anklagen som er reist.

Spiondommen
Det er knyttet noe spenning til hvorvidt denne spiondommen fra forrige runde frafaller.

Videre har aktoratet lagt ned et erstatningskrav mot Norge på svimlende 4,5 milliarder kroner. Kravet strider helt klart med folkeretten som forbyr en nasjonal stat fra å stevne en annen stat.

Nordmennene kan anke saken videre til høyesterett etter dagens domsavsigelse, men det er ennå uklart om en eventuell ankesak i høyeste rettsinstans vil finne sted i Kisangani eller hovedstaden Kinshasa.

Arbeidet med å tilrettelegge for en eventuell soningsoverføring fra Kongo til Norge kan ikke iverksettes før hele rettsprosessen er over.

Domsavsigelsen startet klokken 09.00.