MARMORHALLEN/AKERSGATA (Nettavisen): - I dag kan vi lette på mange tiltak som vi innførte for fire uker siden. Tiltakene vi innførte for fire uker siden har virket, og vi har holdt trykket på helsevesenet vårt på et akseptabelt nivå. Jobben nå blir å sørge for at smitten ikke øker for raskt og at det også blir et høyt sykefravær, sa statsminister Jonas Gahr Støre innledningsvis.

Og han la til:

- Vi kan slippe opp noe, men vi kan ikke slippe opp helt. Det er den vanskelige balansegangen som kreves for å bevare kontroll med pandemien i den situasjonen vi går inn i.

Han sa videre at alle bedrifter må legge planer for å håndtere et høyt sykefravær fremover.

- Bedriftene bør legge planer for mest mulig normal drift, sa Støre.

Han opplyste også at de videregående skolene kan gå over til et grønt nivå, og at den nasjonale skjenkestoppen er over.

Les også: Holdt igjen faglig råd om å lette på skjenkestopp i fire dager: – Skandale

- Vi legger opp til skjenking frem til klokken 23.00 og det er krav om bordservering. Selv om vi åpner noe opp, lever vi fortsatt under en pandemi. Vi ber derfor folk begrense antall nærkontakter. Det er et personlig ansvar som hver enkelt må tenke gjennom. Det vil fortsatt være påbud med munnbind flere steder. Grunnen til at vi kan leve med høye smittetall nå, er at mange er vaksinert. Derfor gjentar jeg oppfordringen med å ta vaksine, enten det er snakk om dose en, dose to eller dose tre, sa Støre.

Dette er de viktigste punktene:

* Regjeringen åpner for servering av alkohol, men med skjenkestopp klokken 23.00. Serveringen av alkohol skal skje ved bordene

* Publikumsgrensen på arrangementer økes (til inntil 200)

* Breddeidretten utendørs åpnes igjen som normalt for alle under 20 år. Innendørs anbefales en gruppestørrelse på 20 personer.

* Karantenereglene endres – øvrige nærkontakter har ikke lenger karanteneplikt

* Nasjonal anbefaling om grønt nivå i videregående skoler og i voksenopplæring, men kommunene må gjøre egne vurderinger etter den lokale situasjonen.

* Regjeringen viderefører påbud om hjemmekontor dersom dette er praktisk mulig.

* Endringer i TISK-strategien. Regjeringen legger om karantenereglene for mer testing og mindre karantene.

- Kan beholde kontrollen

Støre gjentok nok en gang at de viktigste er å holde kontroll på pandemien.

- Da ser vi først og fremst på innleggelser. Vi vil ikke dit at sykehusene skal bli overbelastet. Vi må beholde kontrollen, sa statsministeren.

Les også: Ikke imponert over regjeringen: - Oppleves som en favorisering av restauranter

Helse- og omsorgsministeren fortalte at det er satt ti millioner stikk i Norge, og at vaksinasjonsgraden i Norge er høy, men at det likevel ikke er hensiktsmessig å innføre koronapass akkurat nå.

- Vaksinerte kan også smitte andre og de uvaksinerte er en såpass liten gruppe at fagmyndighetene mener at koronapass ikke er hensiktsmessig nå, sa Kjerkol.

Slik blir de nasjonale tiltakene fremover:

Nye karanteneregler

Smittekarantene for øvrige nærkontakter til smittede personer, altså ikke husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære, blir erstattet av et testregime. Øvrige nærkontakter anbefales å teste seg 3 dager etter nærkontakt, og ny test 2 dager senere (dag 5), men ikke å gå i karantene.

- Det vil da være viktig at den enkelte selv observerer symptomer i ti dager. Testing er et like godt tiltak som karantene når det gjelder smittevern, men testing er mindre kostbart for samfunnet og mindre inngripende for den enkelte, sa Kjerkol.

Hun sier at det vil bli lagt opp til at også husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til en smittet person også skal få karantenen erstattet av et testregime på sikt, men at det først må sørges for at kommunene har nok tester og får på plass system for å dele ut tester til husstander.

Vurderer å innføre koronapass

Helseministeren og statsministeren fortalte at koronasertifikat er oppe til vurdering og at saken er sendt til fagetatene.

- Vi har vurdert det, og vil vurdere det i fortsettelsen også, sa helseminister Kjerkol.

Det fremgår i helsemyndighetenes faglige grunnlag at FHI ikke vil anbefale bruk av koronasertifikat som et forebyggende tiltak i Norge.

Kjerkol understreket at lovhjemmelen for koronapass i dag gjelder for lettelser i tiltak som kan innføres av kommunene. Hun sa at det trengs en ny lovhjemmel for å bruke det på en annen måte.

- Det er et forslag vi sender på høring, men da må Stortinget se på det, og da tar det lengre tid, sa Kjerkol.

Statsminister Jonas Gahr Støre sa at regjeringen er i kontakt med fagetatene for å få dette utredet godt, men pekte på at europeiske land med omfattende bruk av koronapass ikke har opplevd spesielt mye lavere smitte eller mange flere vaksinerte av den grunn.

- Vi er på en god kurs i Norge nå med at stadig flere vaksinerer seg, og frivillighetslinjen har gitt resultater. Et koronasertifikat er absolutt noe vi skal vurdere ut fra det smittebildet som er, sa Støre.

Se hva helseministeren tenker om en fremtid med koronasertifikat:

Tøffe tider

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum var klar på at det har vært tøffe tider for små bedrifter, men at lønnsstøtteordningen har fungert og hjulpet ansatte gjennom denne tiden. Han fortalte at kostnadsrammen for kompensasjonen for koronatiltakene har en ramme på 20,2 milliarder kroner.

- Vi kan bruke 6,8 milliarder kroner til å hjelpe næringsdrivende gjennom den måneden vi er i, sa Vedum.

- Når vi innfører strenge smitteverntiltak som vi har gjort, så vi må stille opp. Vi vil følge situasjonen nøye fremover. Det er selvfølgelig krevende, men vi tror at summen av tiltakene vil hjelpe, fortalte finansministeren.

De faglige rådene

I forkant av pressekonferansen klokken 19.00 har helsemyndighetene gitt regjeringen følgende faglige råd:

* Erstatte karantene med selvtesting ved å gi nærkontakter større ansvar med å følge anbefalte testregimer.

* Fortsette med dagens hjemmekontor-regler, fordi det oppfattes som «lite inngripende» og vurderes å ha en «betydelig smitteverngevinst».

* Videreføre råd om 10 personer i private hjem, selv om gjestene er vaksinert og uavhengig av alder.

* Anbefaling om gult nivå på alle skoler, fordi rødt nivå i videregående skoler er ikke forholdsmessig.

* Lette på skjenkestoppen, som å gå bort ifra dagens forbud til å ha skjenkestopp klokken 22.00, men det er ikke en klar anbefaling fra helsemyndighetene. Ifølge VG vil regjeringen innføre nasjonal skjenkestopp klokken 23.00.

Selv om helsemyndighetene nå anbefaler å endre på reglene, er det til syvende og sist regjeringen som bestemmer. De har varslet en pressekonferanse klokka 19.00, hvor nye tiltak vil bli presentert med statsminister Jonas Gahr Støre i spissen.

- Kan tåle mer smitte

Dagens koronatiltak har vart i en måned, og har vært ganske inngripende i nordmenns liv. Siden midten av desember har det vært forbudt å servere alkohol på restauranter, puber og utesteder, det har vært begrensninger i antall mennesker man kan ha i sitt eget hjem og det har vært strenge regler for idretten, både for barn og voksne. Det har også vært rødt nivå i skolene, først og fremst for elever på videregående trinn, men nå har regjeringen lovet lettelser.

Les også: Rekordhøy andel av koronapasientene lagt inn uten covid-19 som hovedårsak

- Det blir noen justeringer og noen lettelser. Vi kan tåle mer smitte i samfunnet, sa helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til NTB om hva vi kan vente oss på torsdagens pressekonferanse.

Hva regjeringen planlegger å gjøre med skjenkestoppen, er ikke kjent, men blir trolig klart på pressekonferansen torsdag kveld.

- Det å finne riktig balanse blir det store spørsmålet som regjeringen må ta stilling til, sier avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold, om utfordringen regjeringen står overfor når nye tiltak skal innføres og gamle skal slippes opp.

Vil prioritere barn og unge

13. desember innførte også regjeringen en anbefaling for barn over grunnskolealder om å ikke drive idrett eller aktiviteter der de ikke kan holde én meters avstand.

Les også: Klare forventninger fra ordførere: - Bør være mulig å ta seg et glass til maten

Idrettsforbundet har bedt om at dette endres.

– Med disse restriksjonene blir ungdom i de eldste aldersgruppene spesielt rammet i form av særskilte begrensninger for utøvelse av idrettsaktivitet. Tiltakene oppleves som uforholdsmessige, da de fleste i denne aldersgruppen er vaksinert, sa idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding forrige uke.

Les også: Barneombudet sterkt kritisk til rødt nivå på videregående

Regjeringen har varslet at de vil prioritere barn og unge når de justerer på tiltakene.

– Det gjelder skoler, barnehager, fritid og idrett. På alle de områdene har det vært tiltak, og vi går grundig gjennom det for å se på muligheter for gjøre tilpasninger slik at hverdagen blir mest mulig normal, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB onsdag.