Gå til sidens hovedinnhold

Liberal innvandringspolitikk gir økte forskjeller

Ove Trellevik

Norge får økte forskjeller og mer fattigdom om vi tar imot immigrasjonsstrømmen fra Tyrkia, og vi bruker midler vi kunne brukt til å hjelpe langt flere i nærområdene.

Ove Trellevik, stortingsrepresentant, Høyre

Denne uken kom SSB-rapporten om barnefattigdom i Norge, og tallene viser at vi må ha en tøffere integreringspolitikk. Den viser også krystallklart at flere innvandrere gir økte forskjeller og mer fattigdom. Andelen barn med innvandrerbakgrunn med lav inntekt har økt betydelig de siste årene, og økningen fortsatte også i 2018.

Nesten fire av ti barn med innvandrerbakgrunn, 38,7 prosent, bor i en familie med lavinntekt, til tross for at barn med innvandrerbakgrunn knapt utgjør 17% av alle barn i Norge. 85 prosent av økningen i antall barn i lavinntektshusholdninger fra 2006–2018 er barn med innvandrerbakgrunn.

Det er langt fra godt nok, og viser hvor lite bærekraftig høy innvandring kan være over tid.

Denne regjeringen tar kampen mot ulikhet, og vi er opptatt av tiltak som fungerer. Pasienter får nå raskere behandling og mer valgfrihet, rett til heldøgns pleie- og omsorgsplass, pakkeforløp for kreft og rett til personlig brukerstyrt assistent – bare for å nevne noe. Vi tar kampen mot fattigdom, men det er også essensielt at vi tør å diskutere de sakene som er utfordrende: nemlig at økt innvandring medfører økte ulikheter. Vi løser ikke ulikhetsproblemene i Norge om vi ikke tør å diskutere årsakene til det.

LES OGSÅ: Erdogan til Brussel for å diskutere flyktningkrise

Titusener av migranter har de siste dagene krysset grensen mellom Tyrkia og Hellas etter at Tyrkia åpnet grensekontrollen. Vi kan overhodet ikke kan akseptere at Tyrkia åpner grensene i et forsøk på å presse Europa eller norske myndigheter.

Vi skal ikke ha en liberal migrasjonspolitikk, og det viktigste vi gjør nå er å støtte opp om Hellas og Bulgaria som vokter Europas yttergrenser. Vi skal også hjelpe i nærområdene, for det er Norges bidrag i nærområdene som hjelper flest flyktninger i nød.

Vi kan ende opp med en sammenlignbar situasjon som i 2015. Om det skjer skal Norge være like strenge, edruelige og rettferdige som vi var da.

Norge trenger trygg styring med Erna. Det får vi ikke med en liberal asylpolitikk - det gjør vi med god integrering og god grensekontroll. Tar vi imot immigrasjonsbølgene fra Tyrkia importerer vi økt fattigdom og økte forskjeller.

Kommentarer til denne saken