Gå til sidens hovedinnhold

Lidl vil starte butikk på Rommen

Den tyske dagligvaregiganten LIDL planlegger et 13.000 kvadratmeter stort varehus ved Shell-stasjonen på Rommen. - Vi håper å få bygget så raskt som mulig, sier etableringssjef Karl Magnus Hegde Næss.

ROMMEN: Det er Arcasa Arkitekter som har utarbeidet det foreløpige planforslaget som nå er innsendt bydel Stovner. Saken kom for sent inn til å bli behandlet i bydelsutvalgsmøtet sist torsdag, og vil bli behandlet i aprilmøtet. Oppstart på prosjektet er usikkert, også når bygget skal stå ferdig. - Det blir som en vanlig LIDL-butikk, opplyser etableringssjef Karl Magnus Hegde Næss.

"Nærbutikk"

Størrelsen på bygningsmassen som LIDL har overtatt, er på 10.807 kvadratmeter. Før det eventuelt blir ny matvarebutikk, må det til utbygging på ytterligere 3.000 kvadrat, slik at bygget totalt sett blir på 13.000 kvadratmeter. Glasspyramiden skal rives, og et nytt inngangsparti settes opp. Det legges opp til detaljvarehandel på 1.500 kvadratmeter. I tillegg kommer det såkalt plasskrevende varehandel på 4.000 kvadratmeter. Ifølge saksframlegget åpner den gjeldende reguleringsplanen for en slik utnyttelse. LIDL kaller det hele for en "nærbutikk".
- Det blir en nærbutikk for de som bor i områdene Rommen og Stovner. Det er boligprosjekter på gang her, sier Hegde Næss.
LIDL ser etableringen i sammenheng med de 200 boligene som er planlagt på Rommen. LIDL har ingen butikker fra før i Oslo-området.
- Vi ønsker å betjene Oslos befolkning. Rommen er et naturlig sted å ha det i Groruddalen, sier han videre.
Det er Lorentzen eiendom som tidligere eide bygningen hvor det var en større bilforretning. I dag er kun deler av bygget i bruk, blant annet som bensinstasjon og fargehandel. LIDL har overtatt 2 av 3 seksjoner.
- Vi har jobbet med denne eiendommen i lengre tid, sier etableringssjefen. Han mener veinettet og tilgangen til kollektivtilbud tilsier at etableringen vil være uproblematisk trafikalt sett.
- Det er god kollektivdekning og infrastrukturen er bra nok for å ta imot trafikken, mener Hegde Næss.

Bekymret

Leder av bydelsutvalget, Tore Ludt (SV), lover å gi LIDL en korrekt og profesjonell behandling. Likevel legger han ikke skjul på at han er skeptisk.
- Det er i forhold til byggets utforming og trafikkforhold. Dette må vi se nøyere på, sier han.
Ludt synes ikke det er uproblematisk at LIDL kommer midt i et område hvor det er planlagt også andre ting.
- Her blir det en skolevei til og fra Rommen skole. Ungene som blir bosatt i boligfeltet og trafikken, er ting som kan gi grunnlag for bekymring.
Magne Gjelseth fra Frp er først og fremst bekymret for den estetiske utformingen.
- LIDL har en byggestil som mange i Norge ikke liker. Bygget må ikke overskride alt av sunn fornuft. Men det er mange andre bygg i Norge som ser rare ut, sier Gjelseth.

Reklame

Her får du munnbind levert helt hjem