Gå til sidens hovedinnhold

Likestilling i moskeene - nå!

Vi er villige til å bruke politikk for å få det til.

Av stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen (Ap) og stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap)

Dette er en kommentar. Det er skribentenes holdning som kommer til uttrykk.

Nettavisen og Aftenposten skrev nylig om hvordan kvinneinngangen i den somaliske moskeen var stengt da nytt styre skulle velges på ekstraordinært årsmøte. Slåsskamp der en finger ble bitt av, og opplevelse av trusler og overvåking, har forekommet.

Dette er saken: Kvinner gjør opprør i den somaliske moskeen: - Vi er lei av å vaske og lage mat

Denne middelalderske adferden må opphøre. Hvorfor er det så vanskelig for kvinner å få makt i moskeene? Hva er de somaliske mennene redde for? Uansett hva svaret er - kan vi ikke godta det. Kvinnene må inn i styrerommene nå. Vi er villige til å bruke politikk for å få det til.

Kvinnekamp

Kvinnekamp har vært en kamp for arbeiderbevegelsen så lenge vi har eksistert. Kampen for likestilling i trossamfunn kjempet vi frem, og ingen var stoltere en kvinnebevegelsen i Arbeiderpartiet da vi fikk utnevnt vår første kvinnelige biskop.

Vi stod i front når det gjaldt kvinnelige prester og innføring av kjønnsnøytral ekteskapslov. Nå når kirken er selvstendig er den selv den fremste forkjemper for at kirken skal være inkluderende og likestilt. Kirken har likestilt sitt syn på ekteskapet mellom likekjønnede, og kvinnelige prester er ikke lenger uønsket. Arbeiderpartiet har ikke vedtatt dette. Det er troende kirkemedlemmer og homofile og lesbiske medlemmer som kjemper kampene.

Les også: Fikk finger bitt av under slåsskamp i moské i Oslo

- Dette må ta slutt

Sammen med disse har vi vært pådrivere for å utvikle en politikk som har fått slik undertrykkelse redusert. Det er bra, og vi ønsker at politikken skal bygge opp rundt en slik utvikling i alle trossamfunn.

De muslimske kvinnene har nå tatt opp kampen i moskeene, og storsamfunnet bør støtte disse modige kvinnene i sin kamp. Det kan vi gjøre gjennom å vedta klare lover og gi tydelige signaler om at slik praksis er uakseptabel.

Les også: Regjeringen og Frp hestehandlet fram ny lov for tros- og livssynssamfunn

Vi har muslimske trossamfunn som godtar ekteskapsinngåelse som ikke er i tråd med norsk lov. Vi har menigheter som ikke anmelder vold og overgrep mot kvinner, som ekskluderer mennesker fra trosfellesskap fordi de er den de er - og ekskluderer mennesker som bruker sin grunnleggende rett til å delta i demokratiet. Dette må ta slutt.

Frem i lyset

Arbeiderpartiet har i denne stortingsperioden fremmet en rekke forslag for å gi kvinner mer innflytelse i trossamfunn og.

Les også: Fylkesmannen fryser støtten til moské - uenighet om hvem som sitter i styret

Vi har fremmet forslag om at kvinner skal ha minst 40 prosent av plassene i et styre som forvalter statlig støtte hos tros- og livssynssamfunn, og styret skal være demokratisk valgt.

Regjeringspartiene stemte ned disse forslagene. Når kvinner nektes adgang kan det umulig kalles et demokratisk valg i overnevnte årsmøte.

Vi foreslo videre at det må lages en samfunnskontrakt som forplikter til aktivt integreringsarbeid i alle tros- og livssynssamfunn som mottar offentlig støtte. Kontrakten lages i samarbeid med tros- og livssynssamfunnenes organisasjoner, samt at vi foreslo også å opprette en egen likestillingspott som tros- og livssynssamfunn kan søke om midler til likestillingsarbeid fra.

Festtaler og oppfordringer holder ikke

Likestilling koster, og vi som er politikere må være villige til å prioritere dette arbeidet, skal vi oppnå resultater. Festtaler og oppfordringer holder ikke.

Mange av dilemmaene vi møter i integreringsdebatten har en tilknytning til mange av de viktige frihets- og likestillingskampene i vårt samfunn; nemlig friheten til å leve sitt liv på forskjellige måter.

Mange i innvandrermiljøer står overfor et stort sosialt og kulturelt press når de skal velge hvordan de skal leve sine egne liv. I Norge skal alle ha frihet til å være seg selv.

Moskeene kan bidra til at det blir lettere for medlemmene å leve det livet de selv ønsker.

Les også: Norges største moské kan bli slettet som trossamfunn

Betingelser og åpenhet

For å gi moskeene et lite dytt for å gå i riktig retning, har vi foreslått at det må gjøres tilsyn med - og åpenhet om - opplegget i koranskoler og andre trossamfunns-skoler til en del av betingelsene for å få statsstøtte.

Viktige faktorer her bør være bruk av norsk språk, og at man ikke fremmer ekstreme holdninger og kjønns-segregering fra barnsben av.

Videre foreslo vi at det må tas konkret initiativ til å opprette en egen utdanning for norske imamer - og tilsvarende for andre religiøse ledere som ikke har slike tilbud. De som har slik utdanning fra utlandet, må få tilbud om etterutdanning.

Nettavisen Pluss: Aksjene som knuser markedet: - Ikke for sent å bli med på karusellen

Vi ønsker å sikre at skilsmisse etter norsk lov respekteres av de ulike tros- og livssyns-samfunnene og motvirke fremvekst av religiøsedomstoler.

Regjeringen har stemt ned alle forslagene.

Likestillingskampen går ikke fort nok. Vi er utålmodige. Det er på tide at regjeringen tar ansvar og sørger for demokrati også i praksis.

Reklame

NÅ: Gjør julegavekupp hos to friluftsgiganter