Likestillingsombudet mener sykehuset brøt loven

MISTET STILLINGEN: Da Elisabeth Waal Presthagen kom tilbake fra svangerskapspermisjon etter å ha født Mia, Hadde Oslo universitetssykehus endret stillingen hennes. Nå har Likestillingsombudet gitt henne medhold i at sykehuset brøt loven.

MISTET STILLINGEN: Da Elisabeth Waal Presthagen kom tilbake fra svangerskapspermisjon etter å ha født Mia, Hadde Oslo universitetssykehus endret stillingen hennes. Nå har Likestillingsombudet gitt henne medhold i at sykehuset brøt loven. Foto: privat/Lise Åserud (Privat/Scanpix)

Elisabeth Waal Presthagen mistet lederassistentjobben under svangerskapspermisjonen. Det mener Likestillingsombudet er ulovlig.

Oslo universitetssykehus HF er uenig med Likestillingsombudets uttalelse, og ønsker en ny gjennomgang av saken.

- Dersom ombudets avgjørelse endres, og det blir stående at arbeidsgiver skal ha styringsrett til å endre innholdet i stillinger til kvinner som er ute i svangerskapspermisjon, så har alle kvinner i helsevesenet tapt, sier Elisabeth Waal Presthagen til Nettavisen.

Gikk i permisjon...

- Jeg blitt kontaktet av mange kolleger i ved sykehuset som har opplevd lignende ting. Jeg opplever ikke at jeg kjemper bare for meg selv, men det er en viktig prinsipiell sak.

Presthagen hadde fast stilling som lederassistent ved Øyeavdelingen på Oslo universitetssykehus, Ullevål, da hun høsten 2013 gikk ut i svangerskapspermisjon.

I november 2013 kom Mia til verden.

...mistet stillingen

Da hun skulle tilbake sommeren 2014, var stillingen endret. I klagen til ombudet, skriver Presthagen at hennes vikar hadde tatt over jobben hennes.

Min stedfortreder hadde overtatt alle mine oppgaver, mitt kontor, min arbeidsstasjon, mine ledertilganger var blitt slettet i personaladministrative systemer ved helseforetaket

«Min stedfortreder hadde overtatt alle mine oppgaver, mitt kontor, min arbeidsstasjon, mine ledertilganger var blitt slettet i personaladministrative systemer ved helseforetaket. Innholdet i stillingen var svært uoversiktlig og jeg dekket ingen kjente oppgaver...» skriver hun.

– Jeg hadde fått helt andre oppgaver enn jeg var ansatt for å gjøre – jeg var helt klart blitt degradert og kom ikke tilbake til samme stilling som jeg forlot, sier Presthagen til Dagens Medisin.

Klaget til Likestillingsombudet

Presthagen klaget sykehuset inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet, som har uttalt at «Oslo universitetssykehus HF, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Øyeavdelingen har handet i strid med likestillingsloven § 20 ved å ikke gi Elisabeth Waal Presthagen samme eller tilsvarende stilling etter foreldrepermisjon».

HR-direktør Morten A. Meyer ved Oslo universitetssykehus sier til Nettavisen at saken er sendt i retur til Likestillingsombudet, og at sykehuset ønsker en ny gjennomgang av saken.

Vil ha ny vurdering

-Vi har sagt at vi om nødvendig vil ta denne saken videre til Likestillingsnemnda. Vi mener det her foreligger et driftsmessig og saklig behov for at det ble opprettet en ekstra stilling. I alle saker må vi opptre formelt riktig. I vår totalvurdering har vi kommet til en annen konklusjon enn ombudet, sier Meyer til Nettavisen.

-Er det riktig at en annen person hadde overtatt hennes stilling da hun kom tilbake fra permisjon?

-Da er vi inne på konkrete sider av saken som vi ikke ønsker å kommentere. Nå har vi bedt om en ny behandling av saken, og vi ønsker ikke å prosedere saken i mediene, sier Meyer.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.