Redaksjonssjef Thorbjørn Sarre-Jensen i NRK Sport ble utsatt for sterke meldinger fra Line Andersen og er blant dem som mener at NRK-profilen må jobbe med hvordan hun kommuniserer med kolleger. I Oslo tingrett sa Jensen at han aldri trodde at konflikten skulle utvikle seg til en rettssak.

Dagen ble også avsluttet med en sterk anmodning fra Oslo tingrett om å finne løsning utenfor domstolen. Les: Oslo tingrett ber NRK og Line Andersen om å bli enige utenfor domstolen

Også i denne saken:

  • Kollega knakk sammen i møte: - Jeg følte meg udugeligjort. Gjør du ikke noe, så er du lat. Gjør du noe, så er det feil.
  • Ole Rolfsrud: - Jeg tenkte, fy faan, er det en sånn påvirkning Line har på redaksjonen, sa Rolfsrud.
  • Tidligere medarbeider: - Hun skapte en fryktkultur. Ingen turte å si noe. Alle listet seg rundt.
  • Sjef sluttet delvis på grunn av Line Andersen: - Hvis jeg skulle gå inn i problemet, så ville det kreve hele meg døgnet rundt og det var jeg ikke villig til.

- Jeg har lyst å si at det er helt ubegripelig at vi står her. Jeg har kjent Line halve livet og tenkt at vi skulle finne løsning så vi kunne jobbe sammen igjen, sa Jensen da han vitnet i Oslo tingrett.

Jensen fortalte at han har jobbet sammen med Line Andersen i mange år, også i andre redaksjoner utenfor NRK.

Les også om kolleger som gir Andersen de beste skussmål: - Jeg kjenner ikke igjen mitt NRK i denne saken

Måtte blokkere Line på telefonen

- På det beste er Line super å samarbeide med. Så kan det være vanskelig i perioder, sa Jensen.

Også han beskrev en svært dyktig journalist med høye krav både til seg selv og sine medarbeidere. Han sa at Andersen kan være veldig direkte i kommunikasjonsformen, og at det noen ganger kan være vanskelig å forholde seg til hennes tilbakemeldinger.

Slik var det også høsten 2019, da NRK ved en feil hadde sendt ut en pressemelding om dekningen av fischersjakk-VM, der Line Andersen ikke var nevnt ved navn. Årsaken var at Andersen var sykmeldt og ikke skulle lede de første sendingene fra Høvikodden. Meningen var at hun skulle lede de siste sendingene når hun ble friskmeldt.

Fra onsdag: Line Andersens «erkefiende» skrøt henne opp i skyene

Jensen mottok en sms fra Andersen med bilde av pressemeldingen (uten hennes navn) og teksten fra Andersen: «Hvor respektløst er det mulig å gjøre det».

Jensen fortalte at pressemeldingen ble rettet opp, slik at det sto at Andersen var syk og at hun ville komme tilbake. Likevel fortsatte Andersen å sende meldinger til Jensen med beskyldninger om hersketeknikker.

- Det var krevende å få så sterke tilbakemeldinger på noe som var en misforståelse. Jeg måtte blokkere Line. Det var fysisk ubehag når det peip i telefon og det kunne komme en tirade som jeg ikke kunne forsvare meg mot, sa Jensen i retten.

NRK-journalist Ole Rolfsrud fortalte i retten at denne uroen resulterte i uro i sjakkredaksjonen, og at Line Andersen var det eneste de snakket om under dekningen av de første dagene av sjakk-vm på Høvikodden.

- Gikk av en emosjonell håndgranat

Noen dager senere - 30. oktober 2019 - var det møte i redaksjonsklubben. Stemningen var noe amper i forkant. Både på grunn av pressemelding-blemmen og de påfølgende meldingene fra Andersen, men også fordi Line Andersen hadde engasjert seg sterkt i planlegging av sendingene mens hun var sykmeldt.

Fra Andersens forklaring: - Man gjør mange feil når man er en storkjefta jente og Gråtende Line Andersen: - Jeg er ufrivillig barnløs og - Det verste er at jeg rekker å tenke «det må jeg ikke si». Så gjorde jeg det likevel og - Jeg sparker mer oppover enn nedover

Jensen hadde deltatt på første del av møtet, men ble ringt tilbake igjen av kolleger fordi Andersen hadde tatt opp igjen feilen med pressemeldingen.

Journalist Ole Rolfsrud, som deltok i møtet, fortalte om en svært sint og lite konstruktiv Line Andersen.

- Line var ekstremt lite konstruktiv. Hun sagde ned alt det vi hadde gjort i sendingene, fortalte Rolfsrud. Han forlot deretter møtet og hørte fra utsiden at Andersen eksploderte i sinne.

- Det var som om det hadde gått av en emosjonell håndgranat i rommet. Det var som tredje verdenskrig, sa han i Oslo tingrett.

Brøt sammen i møte

I Oslo tingrett fortalte journalist Christian Nitscke Smith hvordan han hadde brutt sammen under møtet. Han var vaktsjef under sjakksendingene og hadde i dagene før, mottatt en rekke sms'er fra Line Andersen, om både pressemeldingen og planleggingen av sjakksendingene. Smith er også psykolog ved Idrettens Helsesenter.

- Blant annet skrev hun til meg at «dette er helt sjanseløst» og «forlanger at jeg skal fikse det». Jeg forklarte at jeg ikke hadde noe med pressemeldingen å gjøre. Da skrev hun at jeg «hadde holdninger som gjør henne så sint at dette kan vi ikke ta nå».

- Jeg følte meg udugeligjort. Gjør du ikke noe, så er du lat. Gjør du noe, så er det feil. Hun skaper en fryktkultur der jeg var redd for hva jeg kunne gjøre uten at det reageres voldsomt, sa Smith i retten.

Andersen angrep alt de gjorde

Han fortalte at under møtet så hadde Andersen angrepet alt de hadde gjort under de første sendingene på Høvikodden, og mente de hadde ødelagt alt hun hadde bygget opp de siste årene.

- Det var vanskelig å forholde seg til. Det var så voldsomt og overveldende. Jeg ba henne utdype nærmere. Være mer konkret. Jeg sa jeg syntes det var underlig at hun ikke hadde noe positivt å si om de tre dagene, fortalte Smith i Oslo tingrett.

De forsøkte å roe ned situasjonen med å rydde kjøreplanen for de neste dagene og la Andersen bestemme innholdet. Kort tid etterpå, eskalerte situasjonen ytterligere da pressemeldingen igjen kom opp.

Smith opplevde sjakkmøtet så voldsomt at han fikk en psykisk knekk og gråt etter møtet.

- Nok er nok. Jeg kan ikke gå på jobben og bli behandlet sånn. Det må en helt annen tilnærming til for å ordne opp i den type sinne, utskjelling, hersketeknikker, som jeg ble utsatt for i det møte, sa han i Oslo tingrett.

Smith fortalte også at han i etterkant har fått kraftige psykiske og fysiske reaksjoner som han knytter til opplevelsene med Line Andersen.

Håpet at hun kom tilbake

Ole Rolfsrud så altså Smith gråte i redaksjonslokale etter møtet: Jeg tenkte «fy faan, er det en sånn påvirkning Line har på redaksjonen», sa Rolfsrud.

På et tidspunkt får Jensen en telefon om å komme tilbake til sjakkmøte.

- Jeg sa at vi måtte legge det bak oss, men Line var veldig lei seg og sint, og sa «jævla idioter» da hun forlot møte. Vi ble sittende igjen og tenke «hva skjedde nå».

Etter dette møtet ble det altså bestemt at Andersen ikke kunne være programleder for de siste sendingene fra fischersjakk-VM. Til det var uroen i redaksjonen for stor. Jensen sa i Oslo tingrett at det også var nødvendig med en større prosess der Line Andersen ble mer bevisst sine væremåte. Til det var for mange blitt sterkt preget av hennes oppførsel.

- Vi ønsket at Line skulle komme tilbake og jobbe i sporten, og vise at hun jobbet med å skape et forutsigbart og trygt arbeidsmiljø rundt seg. Ønsket vårt var at hun skulle skape trygghet i miljøene hun skulle jobbe i. Lenge trodde og håpet jeg at vi skulle få til det, men så ble det jo ikke sånn, sa Jensen i Oslo tingrett.

I tingretten sa kollega Rolfsrud at han mener at Andersen ikke kan komme tilbake før hun endrer atferd. Rolfsrud sa at han er glad for et sportsredaktør Egil Sundvor har tatt et oppgjør med et problem som har fått vokse seg alt for stor over år.

Han sa også: - Jeg synes det er helt ko-ko at vi står her. Og det kan du sitere meg på.

Sluttet delvis på grunn av Line Andersen

Line Andersens tidligere sjef, Janne Fredriksen, fortalte i Oslo tingrett at Andersens væremåte var en medvirkende årsak til at hun søkte seg vekk fra jobben som redaksjonssjef med personalansvar for Andresen.

Fredriksen beskrev Andersen som en ekstremt dyktig medarbeider som løftet NRKs sendinger, men som ikke var like flink til å skape god stemning i teamene som leverte disse sendingene.

Under flere store mesterskap ble det rapportert om stor uro rundt Line Andersen. Årsaken var Andersens negative kommunikasjon.

- Line er en krevende medarbeider. Hun krever høy faglig standard, og krever mye av de rundt seg. Hun har klare meninger om hvordan man skal gjøre ting. Hvis man opplever seg selv som den flinkeste i rommet, så hviler det også et ansvar for hvordan man løfter de rundt. Hun bidrar mer med misnøye og negativt fokus, enn med hvordan hun kan løfte de rundt, sa Fredriksen da hun vitnet i retten.

- En jævla udugelig gjeng

Hun fortalte om mye uro under alpin-vm i St. Moritz i 2017 og vm i skiskyting i Holmenkollen i 2016.

Prosjektleder Kaj Pedersen, som ledet dekningen av skiskyting-vm i Holmenkollen i 2016, fortalte at han måtte bruke all sin energi på Line Andersen, som angrep alle planer for gjennomføring av dekningen.

- Jeg føler at hele redaksjonen ble sprengt i fillebiter. Line angrep alt vi hadde gjort på det faglige. jeg føler jeg måtte forsvare alt vi hadde blitt enige om. Hun mente det var for dårlige gjester og for dårlig innhold, sa Pedersen.

Line hadde kaldt sine medarbeidere blant annet for «en jævla udugelig gjeng».

- Hun skapte en fryktkultur. Ingen turte å si noe. Alle listet seg rundt, fortalte Pedersen. Han fortalte at under evalueringsmøte, så hadde Line Andersen sagt i plenum til Pedersen at «nå holder du kjeft, eller så går jeg», og at ledelsen skjermet Andersen.

- Det er ingenting som forsvarer å trakassere hverken sjefer eller andre, sa Pedersen. Han ble sykemeldt etter dette.

Orket ikke å ta tak i problemet Line

Men enda verre hadde det vært i 2017. Da hadde hun «klikket» overfor medarbeidere. Kolleger hadde grått og hatt det vondt på jobb.

Fredriksen sa at hun nok ikke hadde gått sterkt nok inn i konfliktene rundt Line Andersen, for å skape varig endring og bedring i arbeidsmiljøet. Hun sa i retten at hun ikke orket å gjøre det, fordi Andersen var for krevende.

- Line er den mest krevende medarbeideren jeg har hatt personalansvar for. Mye var ryddig og greit, men det var et element av uforutsigbarhet som tok mye energi fra meg. Misnøyen og sparkene, som mest går oppover, men som ikke bare gjør det, var vanskelig. Det har sikkert også påvirket min evne til å håndtere det slik jeg burde.

- Hvis jeg skulle gå inn i problemet, så ville det kreve hele meg døgnet rundt og det var jeg ikke villig til. Det var en medvirkende årsak til at jeg ba om å få andre arbeidsoppgaver, sa Fredriksen.

- Det opplevdes helt magisk

Det siste vitne i Oslo tingrett var psykolog Astri Lindholm som kom inn i NRK Sport for å forsøke å lege sårene.

- Flere ansatte opplevdes det helt magisk at det endelig ble tatt tak i. Det hadde de aldri opplevd før. Det var viktig å få en stopper for dette og å vise folkeskikk, sa Lindholm i retten.

Hun beskrev en Line Andersen med primadonna-nykker:

- Når man opplever at «jeg er god», «jeg er den beste». Når hun har den selvfølelsen, og også har høye kvalitetskrav, så kan en tillate seg utbrudd, fordi man er viktig for saken, sa Lindholm i retten.

Line Andersens advokater var svært kritisk til Lindholms tilbakemeldinger, fordi hun ga dem uten noen gang å ha snakket med Andersen. Lindholm forsøkte å konfrontere Andersen med kollegenes påstander, men det var ikke Andersen interessert i.

- Det hadde vært absolutt best å høre henne, men det fikk jeg ikke anledning til. Ut fra stoffet jeg hadde, så tillot jeg meg å skrive det slik, sa hun i retten.

Lindholm sa at målet var å få Line Andersen tilbake i jobb i NRK Sport, men at det ble vanskelig da hun ikke bidro i prosessen.