Ti år etter at terroren rammet Norge, etterlyser flere et endelig oppgjør med tankegodset som drev terroristen til de uforståelige handlingene.

Geir Lippestad, som var massedrapsmannens forsvarer, mener oppgjøret allerede er tatt.

- Oppgjøret med terroristen var et oppgjør med han. Det er Breivik som må stå til ansvar for det han gjorde og det oppgjøret tok han under rettssaken, sier Lippestad til Nettavisen.

- Politikere burde ikke bruke tiden på å rope etter det endelige oppgjøret, men heller finne ut hvordan de kan bidra til å føre samfunnsutviklingen i riktig retning.

Lippestad publiserte en kronikk i Aftenposten, der han understreket at samfunnet ikke burde etterlyse en verdikamp med 22. juli som utgangspunkt.

AUF ønsker et politisk oppgjør

Leder for AUF, Astrid Hoem, har gått i spissen for et oppgjør med terrorangrepene og mener samfunnet burde se nærmere på hva som bidrar til ekstremisme i dag.

- Jeg er uenig i at det politiske oppgjøret er tatt, men jeg er enig i at rettsoppgjøret er tatt, sier Hoem til Nettavisen.

- Den politiske ideologien bak handlingen kan vi ikke stille rettssak mot, det må vi ta et oppgjør mot hver eneste dag.

Situasjonen har blitt verre

Offentlige analyser knyttet til høyreekstremistisk terror utført av politiets sikkerhetstjenester, viser at situasjonen i Norge har blitt betydelig verre etter 22. juli.

- Det er veldig trist at vi opplever et mer polarisert samfunn i Norge. Det er flere som åpent støtter meningene til Breivik nå, enn det var for 10 år siden, forteller Lippestad til Nettavisen.

Han mener samfunnet burde fokusere på hvordan vi kan forebygge radikalisering i samfunnet, heller enn å bruke tid på å etterlyse en verdikamp med utgangspunkt i terrorangrepet.

- Det var Breivik som drepte personene den 22.juli. Mennesker som er rasister eller nynazister kan ikke settes i samme båt som han. Man må behandle de etter det de har gjort, uten å sette Breivik-stempelet i pannen på dem, sier Lippestad til Nettavisen.

Lippestad mener oppgjøret med terroristen allerede er tatt og understreker at kunnskap er det beste oppgjøret samfunnet kan ta med terroristens holdninger.

Hindre radikalisering

Leder i AUF, Astrid Hoem, mener det er viktig at samfunnet forebygger radikaliseringen i de høyreekstreme miljøene.

Hun mener diskusjonen de siste årene har dreid seg om beredskap, psykisk helse og minnesmerker, men i liten grad om den politiske ideologien bak terrorangrepet.

- I den siste tiden har hva som er greit å si om andre i det offentlige ordskiftet, flyttet seg, og mye som ikke var greit å si for 10 år siden har blitt normalisert. Vi vet at Brevik og Manshaus var inspirert av andre. De oppsto ikke i et vakuum, og det er en debatt vi må ta, sier Hoem til Nettavisen.