Utlendingsinternatet på Trandum i Akershus er utvidet med 90 nye plasser. Tirsdag ble utvidelsen offisielt åpnet av innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Det er tredje gang Trandum utvides. I tillegg er det bygd en sikkerhetsavdeling. Den er flyttet fra eksisterende bygning og består av åtte forsterkede celler og tre glattceller.

– Vi utvider på Trandum fordi Politiets utlendingsenhet (PU) trenger mer kapasitet, og fordi denne regjeringen har satset veldig mye på returarbeidet, uttalte Listhaug til NTB under omvisningen av den nye modulen.

Les også: Listhaug: - Vi kan ikke ta imot flere flyktninger
Les også: 84 barn innesperret på Trandum

Økt kapasitet

I første omgang er 36 av de ordinære plassene tatt i bruk, og de resterende åpner i november når alle nye ansatte er på plass.

– Med dette bygget har PU fått økt kapasitet, slik at de slipper å løslate folk de mener bør være her, sier Listhaug.

Internatet består av arealer for personer som har fått endelig avslag på asylsøknad og andre som ikke har lovlig opphold og skal transporteres ut av Norge.

Den tredje modulen ble ferdigstilt tidligere i år. Listhaug sier hun håper regjeringen vil lykkes i å stanse tilstrømmingen, så det ikke blir behov for en modul fire på Trandum.

9.000 returer er målet

PU returnerte i fjor over 7.800 asylsøkere. Ifølge Listhaug er målet i år å uttransportere 9.000 personer.

Blant dem som har vært innesperret på Trandum i år er 84 barn fra 41 familier. To av barna var der i 18 og 24 døgn, skrev Aftenposten for kort tid siden. I Norge er det ikke lov å fengsle barn under 14 år. Utlendingsinternatet på Trandum ved Gardermoen regnes imidlertid ikke formelt som et fengsel, og det eksisterer ingen nedre grense for fengsling av barn etter utlendingsloven.

På kritikken om at barn blir sittende fengslet på Trandum, noen over lengre tid, svarer Listhaug at de ikke ønsker at barn skal sitte lenge her.

– Men det gjelder bare noen helt få barn. De fleste er her i under ett døgn. De sakene som har vært omtalt, har retten tatt stilling til. Foreldrene har også et ansvar for å ikke ha forlatt Norge frivillig, sier hun til NTB. (©NTB)