Gå til sidens hovedinnhold

Listhaug fornøyd med delseier

Sivilombudsmannen gir departementet medhold i at det var riktig å unnta private kunderelasjoner fra offentlighet.

Sivilombudsmann Arne Fliflet ber Listhaug og statssekretær Julie Brodtkorb (H) ved Statsministerens kontor legge fram listene over offentlige virksomheter de hadde som kunder da de arbeidet for kommunikasjonsbyråer. Torsdag sendte Fliflet en ni sider lang uttalelse om Frp-statsråden til Landbruksdepartementet og et åtte sider langt brev om Høyre-statssekretæren til Statsministerens kontor (SMK). Innholdet i de to uttalelsene er stort sett likelydende.

Tosdag sendte Fliflet en ni sider lang uttalelse om Frp-statsråden til Landbruksdepartementet og et åtte sider langt brev om Høyre-statssekretæren til Statsministerens kontor (SMK). Innholdet i de to uttalelsene er stort sett likelydende.

Listhaug hadde egen kundeliste da hun arbeidet for First House, og Brodtkorb hadde det samme da hun jobbet som administrerende direktør i JKL Group. Flere medier har bedt om innsyn i listene.

- Offentlige kunder vil som utgangspunkt være underlagt offentlighetslovens regler. De forvalter offentlige midler og må vurderes på en annen måte. Jeg har kommet til at listene når det gjelder private kunder ikke er undergitt offentlighet innsyn fordi de er undergitt taushetsplikt som forretningsforhold, sier sivilombudsmann Arne Fliflet til NRK.

Han gir både Landbruksdepartementet og Statsministerens kontor en svarfrist på fire uker.

Ny vurdering
Sivilombudsmannen ber departementet og SMK foreta en ny vurdering av innsynskravene i de to kundelistene.

«Vurderingen bes knyttet opp mot eventuelle offentlige virksomheter i kundelisten, og eventuelt andre kunder som er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder», skriver han.

I en epost til NTB torsdag kveld skriver Listhaug at hun er tilfreds med at Sivilombudsmannen gir departementet medhold i at det var riktig å unnta private kunderelasjoner fra offentlighet. Hun understreker at departementet så snart som mulig og senest innen fire uker vil foreta en ny vurdering av innsynskravene når det gjelder eventuelle offentlige kunder som står på listen.

First House mener at ombudsmannens konklusjon i Listhaug-saken er i samsvar med kommunikasjonsbyråets oppfatning.

- I det alt vesentlige har vi fått støtte for vårt syn. Vi tar det som er kommet til etterretning, og studerer det nærmere. Jeg antar at om det er noen spørsmål som skal avklares med oss, så kommer det via Landbruksdepartementet, sier administrerende direktør Per Høiby i First House til NTB.

«Å avtale seg bort»
Begge uttalelsene fra Sivilombudsmannen avslutter med å ta opp spørsmålet om habilitet.

Fliflet viser til at det synes som om arbeidsavtalene til Listhaug og Brodtkorb inneholder en klausul om konfidensialitet. Han ber både departementet og kontoret se bort fra disse avtalene ved behandlingen av innsyn i et dokument som er omfattet av offentlighetsloven.

«Det er ikke adgang til «å avtale seg bort» fra offentlighetsloven», skriver Sivilombudsmannen.

Han ønsker at habiliteten til Listhaug og Brodtkorb da innsynsbegjæringene ble behandlet, inngår i den nye gjennomgangen.

- Sivilombudsmannen ber om at det blir gjort en egen vurdering av min habilitet i spørsmålet om offentliggjøring av listen med kunderelasjoner. Det tar jeg på alvor, og jeg vil be Justisdepartementets lovavdeling foreta en habilitetsvurdering, sier Listhaug til NTB.

Statssekretær Julie Brodtkorb sier til NRK at hun må forholde seg til at det kontraktsmessig ikke er mulig å offentliggjøre kundelistene med en gang.

- Og så er det opp til fagfolk og jurister å finne ut hva vi faktisk har mulighet til å gjøre, sier hun. (©NTB)

Kommentarer til denne saken