ASKIM (Nettavisen): Sylvi Listhaug er i gang som eldreminister og besøkte mandag sykehjem i Hobøl og Askim for å snakke om statlig finansiering av eldreomsorgen og god mat til beboerne. Samtidig minner opposisjonen på Stortinget henne om hva som skjedde da hun var eldrebyråd i Oslo fra 2006 til 2011. Det endte med mistillitsforslag da Oslo kommunes sykehjemssatsing i Spania gikk i vasken med en tomt som ikke kunne brukes og et tap på rundt 30 millioner kroner.

Kjøkkendriften på Oslos sykehjem var også et hett tema da hun styrte eldreomsorgen, men Listhaug avviser bestemt at hun den gang ville legge ned sykehjemskjøkken:

- Det er feil. Det er løgn. Det var planer om å legge ned 5-6 kjøkken, men jeg fikk stoppet det. Jeg er for at det skal være kjøkken på sykehjemmene. På Solvang sykehjem ble det riktignok endringer, men ikke ett eneste sykehjemskjøkken ble nedlagt i min tid som eldrebyråd i Oslo, sier Listhaug til Nettavisen når vi møter henne på Løkentunet sykehjem i Askim.

På demensavdelingen hun besøker er det god stemning med kaker og kaffe på bordet. Beboerne på denne avdelingen (åtte personer) får sin middag fra storkjøkkenet like ved. I tillegg har de et eget kjøkken på avdelingen der det kan tilberedes enkle måltider og bakes.

Utvider statlig finansiert eldreomsorg

Tidligere på dagen har Listhaug besøkt Hobøl bo- og behandlingssenter. Hobøl er en av kommunene som siden 2016 har vært med på prøveordningen med statlig finansiering av eldreomsorgen. Det er en ordning Fremskrittspartiet har tatt initiativ til og en ordning som nå blir videreført og utvidet.

- Veldig gode erfaringer

- Seks nye kommuner skal få søke om å bli med på ordningen. Erfaringene er veldig gode. Kommunene er sikret finansiering og kan ta mer utgangspunkt i brukernes behov, sier Listhaug og tilkjennegir at Frp gjerne vil utvide ordningen ytterligere.

- Er det et paradoks at det er Frp som her presser på for mer statlig styring?

- Nei, eldreomsorgen skal fortsatt styres lokalt, men på denne måten er finansieringen sikret. Politikerne kan ikke ta pengene til andre formål. Så er det opp til kommunene selv å velge hva slags tjenester de skal ha, om eldreomsorgen skal drives av kommunen selv eller om også private aktører skal inn.

Skeptisk opposisjon

«Listhaug er ikke kvalifisert til å styre eldrepolitikken», het fra Rødts Bjørnar Moxnes da Sylvi Listhaug gjorde comeback i regjeringen. Det var Rødt, Ap og SV som i 2011 fremmet mistillitsforslag mot Listhaug i Oslo bystyre. Den gangen kom KrF og Venstre henne til unnsetning.

- Forstår du skepsisen som opposisjonen uttrykker mot deg som eldreminister? Her vises det til sakene du hadde ansvar for som eldrebyråd, blant annet sykehjemmet i Altea i Spania som aldri ble noe av?

- Dumt det ikke ble noe av

- Dette var en utbygging som var vedtatt før jeg tiltrådte som eldrebyråd. Alle unntatt Rødt stemte for i bystyret. Det var dumt at det ikke ble noe av, for det hadde vært et fantastisk tilbud til Oslos eldre. Jeg synes det viser mangel på oppfinnsomhet at opposisjonen nå henter fram dette.

- Kritikken går på at du den gang kunne ha trukket i nødbremsen og hindret at det ble et så stort tapssluk for kommunen. Kunne du det?

- Prosjektet var i gang og tomta var kjøpt da jeg overtok ansvaret. Dette er åtte år siden.

- Vil regjeringen åpne for bygging av sykehjem i Spania?

- Det er kommunene som bestemmer hvor det skal bygges sykehjem.

- Så hvis det kommer en søknad …?

- Da er det Husbanken som håndterer den søknaden, svarer Listhaug.

Eldreministeren var godt fornøyd med turen til Østfold mandag.

- Det skjer mye bra i eldreomsorgen, og det var godt å treffe folk som har det godt og er i god humør. Slik skal det være når man har jobbet og slitt i mange år og havner på sykehjem, sier Listhaug.

Hobøl vil være med videre

Prøveordningen med statlig finansiering av eldreomsorgen ble møtt med mye skepsis. Administrasjonen i Hobøl kommune var imot, men politikerne ville prøve. Nå sier Hobøl-ordfører Olav Breivik fra Høyre at han håper flere kommuner får sjansen.

- Vi har fått redusert kostnadene våre og samtidig fått et bedre tilbud for de eldre. Bedre IT-løsninger og mer systematikk er stikkord, sier han til Nettavisen.

Selv var han en pådriver for å ta prøveordningen i bruk i 2016.

- Min bakgrunn er fra forskning, og jeg så mulighetene som lå her. Men dette ble også politikk for mange, og nå sier Ap-styrte Trøgstad nei til å være med, sier Breivik.

Kommunene Hobøl, Eidsberg, Trøgstad, Spydeberg og Askim skal slås sammen som en del av kommunereformen. Breivik er Høyres ordførerkandidat i den nye storkommunen og håper å kunne videreføre statlig finansiert eldreomsorg.


Setter av penger til flere omsorgsplasser

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett foreslått å gi tilskudd til 900 flere og bedre heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsbolig, melder NTB.

Budsjettet blir lagt fram tirsdag.

Halvparten av plassene vil være modernisering av bygningsmasse, den andre halvparten nybygde, opplyser eldreministeren til NTB.

Det er satt av vel 1,5 milliarder kroner til tiltaket i 2019.