Listhaug åpnet mandag en norskfinansiert konferanse i den greske hovedstaden om håndteringen av flyktning- og migrasjonskrisen.

– Det er avgjørende at alle nye migranter som krysser havet fra Tyrkia til de greske øyene blir sendt tilbake. Skal det skje i tråd med retningslinjene for beskyttelse av flyktninger, må saksbehandlingen og beslutningskapasiteten i Hellas styrkes betydelig, sa Listhaug i sin tale til konferansen.

Hun påpeker at returene av nye flyktninger må skje i løpet av rimelig tid.

– Hvis ikke kan det være at avtalen med Tyrkia ikke har den virkningen den er tiltenkt og vi kan raskt oppleve at mottakskapasiteten på de greske øyene ikke strekker til, sier hun.

Norge støtter det greske asyl- og migrasjonsapparatet med over 225 millioner kroner. Dette er penger som er hentet fra det norske EØS-bidraget.

– Vi håper å fortsette og utvide samarbeide i den neste finansieringsperioden og ser fram til å diskutere i forhandlingene om en ny samarbeidsavtale, sa Listhaug.