YOUNGSTORGET (Nettavisen): Fredag legger Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg frem sin 42 sider lange rapport om partiets nye innvandringspolitikk på sitt landsmøte.

Ap slår fast regjeringens innvandringspolitikk er inhuman fordi fluktrutene er usikre, urettferdig, fordi mange ikke har råd til å betale menneskesmuglerne, og ikke er bærekraftig fordi interessen er mye større enn viljen til å ta imot.

I forkant av behandlingen på Aps landsmøte, går diskusjonen bredt.

Listhaug: - Uheldige signaler

Tidligere fredag møttes Frps innvandringspolitiske talsperson, Sylvi Listhaug, og Aps innvandringspolitiske talsmann, Eirik Sivertsen, i Politisk kvarter på NRK.

- Vi lærte noe i 2015, og det er at signalene vi sender ut er viktig. Da Jonas Gahr Støre sa at vi kunne ta imot 10.000, kom det 30.000. Nå ser vi at Ap er i gang igjen. Trøndelag AUF vil ta imot 35.000 over fem år, og det er signaler vi mener er uheldige, sa Listhaug i debatten.

Hun leder Frps innvandrings- og integreringsutvalg, og mener Aps linje vil gi økte forskjeller - ikke det motsatte.

Nå legger migrasjonsutvalget frem sin rapport på Aps landsmøte. Følg debatten direkte her:

- Skal hjelpe flere

Sivertsen, som mener det er helt feil å tallfeste hvor mange kvoteflyktninger Norge bør ta imot, sa i debatten at Ap anbefaler fem grep.

Migrasjonsutvalgets viktigste grep i rapporten er:

  • Hjelpe flere: en solidaritetspott for flyktninger og mottakerland.
  • En mer rettferdig asylordning tilpasset vår tid.
  • Ivareta barnets beste og motvirke at barn og unge legger ut på flukt.
  • Tydeligere krav til identitet og en mer effektiv returpolitikk.
  • Mer forutsigbarhet - balanse mellom innvandring og integrering.

Derfor vil de ta imot 35.000

Men flere fylkeslag i Arbeiderpartiet har sendt inn forslag til Aps landsmøte om å ta imot flere kvoteflyktninger, og ingen er mer radikal enn Trøndelag AUF, som mener Norge altså bør kunne åpne dørene for 35.000 flyktninger over en periode på fem år.

«At Ap sin stortingsgruppe skal fremme forslag om at Norge de neste fem årene skal ta imot 7000 kvoteflyktninger årlig, i samarbeid med Høykommissæren for flyktninger, skriver AUF Trøndelag i sitt forslag», skriver Trøndelag AUF i sitt forslag til Aps landsmøte.

FN har imidlertid bedt Norge om å ta imot 5000 kvoteflyktninger.

«Norge har for tiden på en lav pågang av flyktninger til tross for de massive flyktningstrømmene, fordi landene rundt Norge har stengt grensene sine. Derfor er det spesielt viktig at Norge tar initiativ for en ny internasjonal flyktningavtale», påpeker AUF-laget.

Hordaland: - Minst 5000 flyktninger

Rogaland Ap vil også at partiet skal ta imot flere kvoteflyktninger:

«Ta imot flere kvoteflyktninger til Norge som skal bosettes over hele landet. Det årlige antallet må tilpasses, slik at det bidrar til forutsigbarhet, og at en kan opprettholde nødvendig kompetanse og arbeidsplasser knyttet til mottak og integreringsarbeid», skriver fylkeslaget.

Flere kvoteflyktninger vil også Hordaland Ap ha. De vil at partiet skal vedta at de skal ta imot minst 5000 flyktninger.

«Norge må følge opp FN sine anbefalinger og ta imot minimum 5000 kvoteflyktninger årlig, samtidig må det opprettes et internasjonalt flyktningefond for å øke innsatsen for flyktninger i nærområdene», skriver fylkeslaget i sitt forslag.

«Arbeiderpartiet må nå følge opp vedtaket fra Stortinget i 2015 og ta imot flere kvoteflyktninger», skriver Sauda Arbeiderparti i sitt forslag.