- Det viktigste nå er å stramme inn, var formuleringen nyslått statsråd med ansvar for innvandring og integrering, Sylvi Lysthaug (Frp), gjentok igjen og igjen onsdag.

Hun rykker inn i Justisdepartementet på et tidspunkt da asylankomstene har gått bratt ned igjen etter en historisk topp tidligere i høst. Så langt i år har det kommet 30.000 asylsøkere. Men selv om tallene er lave nå, ligger de langt over det som er vanlig på denne tiden av året. Listhaug må gjøre regning med at ankomsttallene og utfordringene vil gå bratt opp igjen til våren.

I mellomtiden varsler hun krafttak på integreringssiden og innstramminger på flere områder, slik at det skal bli mindre attraktivt å komme til Norge for flyktninger og migranter.

- Det skal strammes inn, og vi skal gjøre en rekke endringer som Stortinget står bak. Jeg gleder meg til å gjennomføre det, sa Listhaug til pressen.

- Også ytre faktorer spiller inn når det gjelder tilstrømmingen av asylsøkere, faktorer som selv ikke en statsråd rår over. Er du forberedt på en like stor pågang neste år?

- Jeg er forberedt på at det kan komme flere i løpet av våren, og det er derfor det er så utrolig viktig å innføre innstramminger nå. Vi har hele tiden vært på leting etter innstramminger. Det å avgjørende å få ned økonomiske incitament til at folk kommer.

- Men det er ikke bare å stenge grensene?

- Det er vktig å samarbeide med EU om disse spørsmålene. Dette er en utfordring for mange land i Europa, og det gjelder å få til gode løsninger internasjonalt.

Listhaug overtok nøkkelen til innvandrings- og integreringspolitikken fra Anders Anundsen (Frp) og Solveig Horne (Frp).

– Jeg er glad jeg nå har et bredt politisk flertall bak meg for å stramme inn. Også Ap, som tidligere ville ha en liberalisering, er med. Jeg skal gjøre mitt ytterste for å holde tilstrømningen nede og sørge for at de som skal ut sendes raskest mulig ut, sa Listhaug.

Den nye innvandrings- og integreringsministeren varslet også skjerpede krav til de som skal integreres.

- Må lære seg norsk og få jobb

- Nå skal vi lage en integreringsmelding, og vi har et forlik på trappene i Stortinget. Men jeg mener det er helt nødvendig å stille strengere krav til de som faktisk får opphold i Norge. Når de får det, skal samfunnet forvente tilbake at de både lærer seg norsk, får seg en jobb og blir en bidragsyter i det norske samfunnet i stedet for å gå og motta offentlige velferdsordninger. Hvis ikke, kommer ikke vårt samfunn til å være bærekraftig på sikt, sa Listhaug til Nettavisen etter at nøkkeloverrekkelsen var vel unnagjort.

- Så hvis disse kravene innfris, skal støtteordningene rykkes bort?

- Vi må komme tilbake til konkret hva vi skal foreslå og også se på det Stortinget legger fram, men det er helt klart behov for flere krav.

Saken fortsetter under.

– Snakket om lenge

– Endelig er dagen kommet. Innvandring og integrering samles under en statsråd. Dette er en modell vi har snakket og jobbet for å få lenge, sa justisminister Anundsen da han ønsket Listhaug velkommen.

Listhaug mottok et halvt nøkkelkort fra hver av de to statsrådene som en markering av at hun overtar avdelinger fra begge. Men den nye statsrådsposten skal ha tilhørighet i Justisdepartementet.

Les også: Så mye går Per Sandberg opp i lønn

Handlingsfrihet

Listhaug repliserte velkomsten med å rose Anundsen for å ha stått i stormen i lang tid og håndtert flyktningpolitikken på en glitrende måte, og Horne for en fremragende jobb med å bosette flyktningene.

Nettavisen mener: Urokråka får ny rolle

Hun pekte på at det da er viktig å ha på plass en politikk for at færre skal komme, at det blir stilt strengere krav til de som skal bli og at det blir raskere utsendelse av dem som ikke skal få bli.

Listhaug avviser at hennes politiske handlingsfrihet er avgrenset av asylforliket som er forhandlet fram på Stortinget denne uken.

Les også: Her er Norges nye superpar

På spørsmål om dette er å regne som en marsjordre fra Stortinget, viste Listhaug til at regjeringen skal legge fram en integreringsmelding i løpet av våren. Der vil det komme forslag om flere innstrammende tiltak, understreket hun under nøkkeloverrekkelsen onsdag.

Når det gjelder bosetting, som har vært en flaskehals, sier Listhaug at hun ikke er tilhenger av tvang overfor kommunene, men at hun vil bruke både pisk og gulrot for å lykkes med bosetting.