REGJERINGSKVARTALET (Nettavisen): Oslo kommune trues med daglige millionbøter av Mattilsynet dersom de ikke vedtar planene for en alternativ vannkilde til byens innbyggere innen 20. november.

Men Oslo-byrådet mener fristen er for kort, og fredag ettermiddag møtte miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) folkehelseminister Sylvi Listhaug i Helse- og omsorgsdepartementet, i håp om å få utsatt fristen.

Listhaug slår imidlertid fast at hun ikke vil gripe inn overfor Mattilsynets frist.

- Jeg har gitt beskjed om at det er Mattilsynet som er instansen som følger opp denne saken. Oslo kommune har nå holdt på i 50 år for å få på plass en reservevannsløsning, og nå kan vi ikke holde på i mange tiår til, sier Listhaug til Nettavisen etter møtet.

Se videointervju med Listhaug øverst i saken.

- Det må på plass

Listhaug karakteriserer situasjonen som alvorlig.

- Dette er alvorlig. Det kan bli en kjempestor utfordring dersom det skjer noe med vannforsyninga i Oslo. Både Trondheim og Bergen har dette på plass, så nå må det skje også i Oslo. Så jeg har full tillit til at Mattilsynet følger opp denne saken på en god måte, sier hun.

- Så du kunne ikke gitt Oslo bare noen måneder ekstra tid?

- Nei, dette er det Mattilsynet som nå styrer, og vi kan ikke bare la denne prosessen skli ut i tid videre, for det er alvorlig at Oslo kommune ikke har en reservevannløsning. Det må på plass, påpeker statsråden.

Hun viser til at det er Oslo-politikerne som nå har ansvar for å få reservevannsløsningen på plass.

- Oslo kommune trues med daglige millionbøter. Er du bekymret for det?

- Det er jo Mattilsynet nå som rett og slett har brukt det som et virkemiddel, fordi det er så alvorlig at man ikke har en reservevannløsning. Dersom vannet stopper å renne i kranene våre i Oslo, og vi ikke har det til sanitære forhold, så kan man bare tenke seg hvilke konsekvens det har i en by med 600.000 innbyggere, sier Listhaug.

Johansen: - Ikke overraskende

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier han ikke er overrasket over Listhaugs svar.

- Vi fikk lagt fram byrådets bekymring for at bystyret ikke får god nok tid til å behandle dette vannforsyningsprosjektet, som er en investering på 12,5 milliarder kroner. Det at bystyret trenger noe mer tid på å behandle saken før disse dagmulktene starter å virke, var formålet med møtet, sier Johansen til Nettavisen.

- Men dere nådde ikke fram med det kravet?

- Statsråden var ikke overraskende tydelig på at dette ansvaret er Mattilsynets, og de hadde ikke til hensikt å instruere Mattilsynet. Men Mattilsynet var til stede på møtet, og jeg håper de lyttet til våre kloke og gode argumenter om hvorfor det er behov for en utsettelse, sier han.

- Sa Mattilsynet noe om at dere kan få utsatt frist?

- Nei, det de gjorde var å legge fram historikken i saken, og at de hadde forventninger til at det var ferdig når det skal være ferdig. Så nå fikk vel de litt å tygge på, og så håper jeg de kommer tilbake med et positivt svar, sier Johansen.

Berg: - Fare for millionbøter

Miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) sa torsdag at hun var kritisk til fristen de har fått.

- Jeg er kritisk til at Mattilsynet setter så stramme frister som gjør det vanskelig for Oslos bystyre å ha en normal politisk prosess for å fatte denne store, kostbare og krevende beslutningen. Det er ekstra uheldig at dette skjer samtidig som vi får et helt nytt bystyre, som får veldig kort tid til å sette seg inn i saken, sa Berg.

Etter fredagens møte med Listhaug virket hun skuffet.

- Vi har jobbet hardt for å få ferdig en sak til bystyret. Det er en stor investeringssak for Oslo kommune, og ikke minst et veldig viktig prosjekt som vi har satt alt inn på de siste fire årene for å jobbe fram, slik at Oslo kommune kan få en reservevannforsyning, sier Berg til Nettavisen.

I forrige uke behandlet byrådet den kritiske saken, og har nå oversendt sin anbefaling til bystyret, der de ber om støtte til planene som totalt koster 12,5 milliarder kroner.

- Vi er spent på å høre hva Mattilsynet har å si, nå som vi også har lagt fram vår bekymring for at bystyret ikke skal få en forsvarlig behandling av dette, sier Berg.

- Så det er fortsatt fare for at Oslo kan ende med å få millionbøter?

- Det er det. Det vi er opptatt av når vi nå har avlagt saken til bystyret, er at bystyret får en god behandling av saken, sier miljøbyråden.

- Er det mulig å nå fristen?

- Det er mulig å nå fristen, men det vil sette et stort press på et helt nytt bystyre som skal konstitueres neste uke, til å behandle en så viktig sak for så mange mennesker, sier hun.

- Belastende for nabolaget

Ifølge innstillingen fra byrådet, som bygger på råd fra fagetatene, skal reservevannet hentes fra Holsfjorden i Buskerud, og råvannet skal føres i en tunnel til Huseby i Oslo. På Husebyjordet skal det bygges et vannrenseanlegg, mesteparten under bakken.

For å frakte steinmassene fra tunnelarbeidet, er planen å bygge en betongmolo på den populære badestranda Sollerudstranda. Det for å kunne laste massene over på lektere som skal frakte steinen vekk. Deler av stranda må derfor stenges mens arbeidet pågå i flere år.

Løsningen betyr også at et friområde beslaglegges, en barnehage må flyttes, en turvei må legges om og nærmiljøet må regne med støy- og støvforurensning. Plan- og bygningsetaten mener disse konsekvensene vil være sterkt belastende for nabolaget og områdets brukere.

Byggearbeidet er beregnet å ta sju år, slik at reservevannløsningen står klar i 2028.

- Vann til noen timer

I dag får Oslos innbyggere drikkevann fra Oset- og Skullerud vannrenseanlegg. Oset utgjør cirka 90 prosent av den totale vannleveransen, der råvannet hentes fra Maridalsvannet. Skullerud utgjør de resterende ti prosentene av vannleveransen, med råvann fra Elvåga. Men dette er alt for sårbart, påpeker Mattilsynet.

Allerede for to år siden påla derfor Mattilsynet Oslo kommune å etablere en fullgod reservevannforsyning, slik at de kan levere nok drikkevann både under normale forhold, «under kriser og katastrofer i fredstid og ved krig», som de skrev den gang.

- Det som er alvorlig er at dersom det skulle skje noe med Maridalsvannet eller Oset vannrenseanlegg, slik at man ikke får levert vann til Oslos innbyggere, så vil reserveløsningen nå bare kunne levere vann til deler av Oslo sentrum i noen timer, sa regiondirektør Marit Kolle i Mattilsynet Region Stor-Oslo til Nettavisen i juni.