Listhaug besøkte tirsdag internatet ved Gardermoens østre rullebane i forbindelse med at en ny modul med 90 nye plasser ble offisielt åpnet.

Politiets utlendingsinternat på Trandum er Norges eneste lukkede forvaringssenter for utlendinger som skal uttransporteres fra landet.

Les også: Listhaug åpnet utvidelse av Trandum
Les også: 84 barn innesperret på Trandum
Les også: Hareide: - Barn skal ikke plasseres i fengsel

Internatet er bygget og rigget for korte opphold, men Aftenposten har i høst avdekket at flere sitter i lang tid, inkludert enkelte barnefamilier, i saker der man sliter med å avklare de innsattes identitet.

– Foreldrenes ansvar

Blant dem som har vært innesperret på Trandum i år, er 84 barn fra 41 familier. To av barna var der i hele 18 og 24 døgn, ifølge Aftenposten.

Listhaug sier myndighetene ikke ønsker at barn skal bo lenge på Trandum.

– Det gjelder bare noen helt få barn. De fleste bor her fra en halv dag til en og en halv dag, men så har det vært noen tilfeller der barn har sittet lenger. Vi skal se på regelverket knyttet til dette, for å se om det er noen presiseringer som må gjøres, det er et arbeid som prioriteres, sier Listhaug til NTB.

– Hva slags presiseringer vil dere se på?

– Det vil vi komme tilbake til når vi er ferdig med arbeidet, sier statsråden.

– Når du hører at to barn har sittet i praksis fengslet her i 18 og 24 dager, er det holdbart?

– Vi ønsker ikke at barn skal sitte lenge, men foreldrene har til sjuende og sist også et ansvar for å ikke ha forlatt Norge frivillig, sier hun til NTB.

Hun understreker at i sakene med lengesittende barn, så er barnevernet involvert og sakene har blitt prøvd i retten.

Frykt for rømming

Flere organisasjoner og jurister har tatt til orde for at barnefamiliene bør gis et annet tilbud enn å sitte på Trandum i påvente av å bli sendt ut. Et fast oppholdssted med daglig meldeplikt er blant forslagene.

Listhaug sier at når retten har besluttet at familiene i de aktuelle sakene bør være på Trandum, så er det blant annet på grunn av stor rømningsfare.

– Det er mennesker i en veldig vanskelig situasjon. De har brukt masse penger på å komme til Norge, og de ønsker seg et bedre liv her. Det er klart at i en del saker, så vil de kunne stikke av, for de har veldig lyst til å bli i Norge, sier hun.

– Retten tar stilling til i hvert enkelt tilfelle om barna skal sitte på Trandum sammen med foreldrene sine, eller om barnevernet skal ta dem ut. Men det er ikke nødvendigvis bedre for barna at de blir skilt fra foreldrene sine i en slik situasjon, sier Listhaug.

Kunst som roer

Med den nye utvidelsen kan Trandum på det meste huse 220 innsatte.

– Med dette bygget har Politiets utlendingsenhet (PU) fått økt kapasitet, slik at de slipper å løslate folk de mener bør være her, sier Listhaug.

Hun sier returarbeidet har topp prioritet hos regjeringen. I fjor ble det sendt ut 7.800 asylsøkere, målet for i år er å returnere 9.000 personer.

Trandum er i løpet av utbyggingen også blitt utsmykket med flere kunstverk.

– Å velge kunst til Trandum krever at man både tar hensyn til de internertes vanskelig livssituasjon og en krevende hverdag for mange ansatte. Visuell stimulans og vakre fargekomposisjoner er ment å stresse ned og humanisere omgivelsene, fortalte kurator fra Kunst i Offentlig Rom (KORO), Per Hess, under åpningen. (©NTB)