Gå til sidens hovedinnhold

Listhaug vil ta flere grep for å hindre terror: - Det er på ville veier

Frp-utvalg vil ha ny terrordomstol, og internere flere som truer Norge.

STORTINGET (Nettavisen): Frp-toppene Sylvi Listhaug og Jon Helgheim vil ta flere nye grep for å hindre terror i Norge.

- Dette er på ville veier, sier Listhaug til Nettavisen.

Se videointervju øverst i saken.

De har sett seg lei av at farlige personer kan gå fritt rundt i Norge, og vil ikke lenger straffeforfølge norske IS-krigere her i landet. I stedet vil Frp-politikerne ha en internasjonal straffedomstol for terrorisme og alvorlige forbrytelser.

- Terrorisme er en stor utfordring for hele verden. Det at kyniske mennesker som kjemper for uakseptable verdier bruker midler for å skremme og gjør livet utrygt for folk, dreper og lemlester, gjør jo at vi er nødt til å sikre landet vårt mot disse personene langt bedre enn det man har klart til nå, sier Listhaug.

Forslagene er en del av konklusjonene til Frps innvandringsutvalg, som ledes av Listhaug. Deres rapport legges fram i forbindelse med Frps landsmøte i helgen, og neste år skal de vedta det som blir partiets innvandringspolitikk de neste fire årene.

Se tiltakene utvalget foreslår lenger ned.

Les også: Carl I. Hagen vil ha en mye strengere innvandringspolitikk

- Det går ikke lenger

Listhaug mener hovedproblemet er de internasjonale konvensjonene, som hun hevder i dette tilfellet «legger bedre til rette for å beskytte terroristene enn landenes egen befolkning».

- Det går ikke lenger, fordi verden er et utrygt sted. Etter IS sine herjinger fikk vi demonstrert til fulle hva disse menneskene er i stand til, sier hun.

Et av forslagene fra Frp-toppene er derfor å kunne internere alle utlendinger som ikke kan sendes ut av landet, dersom de er ansett å utgjøre en fare mot nasjonen. Å internere er å sette en person i forvaring, ikke som straff, men som et sikringstiltak foretatt av myndighetene.

- Når det gjelder personer som er i Norge allerede, som mulla Krekar som var i Norge i 18 år og var ansett av Høyesterett å være en trussel mot rikets sikkerhet, da pålegger internasjonale regler oss å sette egen befolkning i fare for å beskytte en terrorist. Det vil vi ha slutt på. Innbyggernes sikkerhet skal veie tyngst, mener Helgheim, som er Frps innvandringspolitiske talsperson.

Les også: Frp-jubel over Krekar-beslutning

- Du må sitte i fengsel

Ifølge internasjonale regler og konvensjoner kan man nemlig ikke sende noen tilbake til et land der de risikerer dødsstraff, som Irak der Krekar kommer fra.

- Internasjonale konvensjoner sa også at vi ikke kunne holde ham i fengsel. Det vi sier nå, er at dersom noen er en trussel for rikets sikkerhet, men vi ikke kan sende vedkommende ut, da må du sitte i fengsel, sier Helgheim, og legger til:

- Ser vi på vår egen lovgivning så vil det jo tvinge seg fram en debatt om dette. Her er det ganske klart begrenset, for vi kan ikke i dag internere en farlig person hvis man ikke er dømt for noe helt konkret, sier han.

- Vil det si at dere vil internere og fengsle personer også der det ikke foreligger en dom?

- Vi mener det skal være opp til en norsk domstol å avgjøre om en person som mangler oppholdstillatelse i Norge, er så farlig at vedkommende bør interneres. Om vi får på plass en slik lovhjemmel, skal ikke internasjonale konvensjoner hindre oss i dette, sier Helgheim.

Les også: Valgforsker: - Indre uro i Frp før landsmøte

- Hater alt landet står for

IS-krigere med norsk statsborgerskap vil de heller ikke hente tilbake til Norge for å straffeforfølge, etter at de har vervet seg til terrororganisasjonen.

- Skal vi hente hjem IS-terrorister og dømme dem her? Vi mener at det er feil. De bør få straffen sin i de områdene der de har begått bestialske handlinger, og det bør være en internasjonal domstol som gjør det, sier Listhaug om det forslaget, og legger til:

- De bør også sone i de områdene dette er begått.

Listhaug trekker fram den norske IS-kvinnen og hennes barn som ble hentet hjem til Norge av myndigheter, som var dråpen som fikk Frp til å gå ut av regjering i januar.

- Du reiser ut av landet frivillig, og du hater alt landet står for. Du vil undergrave alt som er av norske verdier og har null takknemlighet for det samfunnet du vokste opp i og hadde alle muligheter i. Da mener de har forspilt sin sjanse, sier hun.

Les også: Ny sjokkmåling: Thriller om statsministerjobben

- Blant Europas strengeste

- Men dere har jo sittet i regjering i sju år. Hvorfor har dere ikke gjort noe med dette før?

- Vi har innført blant Europas aller strengeste terrorlovgivninger, svarer Helgheim, før Listhaug tar over:

- Det man så var at det reiste ut terrorister fra Norge. Da satte man igang å lage en lovgivning for å sikre at når disse personene kommer tilbake til Norge, da må man kunne dømmes for det. Svenskene for eksempel har ikke et slikt lovverk, sier hun.

- De siste årene har flere norske statsborgere blitt dømt for IS-tilknytning i Norge, mens dere satt i regjering. Så dere kunne vel foreslått dette for lenge siden?

- Noen ting her kan ikke vedtas uten at du endrer på de internasjonale konvensjonene. Men den diskusjonen er det nå viktig at man tar. Man ser at det ikke bare er Norge som sliter med disse problemene, sier Listhaug.

Helgheim påpeker at det er nå de kommer med «en helhetlig pakke på dette».

- Det vil både ta de som har reist ut av landet, vi har den internasjonale domstolen og så gjør vi noe med de som kommer tilbake, sier han.

- Her er det klart begrenset

Listhaug mener det er viktig at Norge med den norske regjeringen i spissen nå tar disse utfordringene opp i internasjonale fora.

- Hele EU, og spesielt Vest-Europeiske land, har dette problemet. Det vil være naturlig at Norge diskuterer disse problemene med andre land. Vi må prøve å skape en forståelse for at noe må gjøres med disse personene, og at det kan ikke fortsette med at de kan gå fritt rundt, sier hun, før Helgheim.

Når det gjelder den internasjonale domstolen, mener Frp-utvalget at den skal tas i bruk i de tilfellene hvor forbrytelsen har skjedd i land uten et fungerende rettsapparat.

Les også: Vedum hardt ut mot Frp: - Har gjort hverdagen enklere for kriminelle

- Har dere noen idé om hvordan en slik domstolen bør organiseres?

- Det er jo ting som må jobbes med. Her er vi avhengig av internasjonal samarbeid. Dette må jobbes frem gjennom FN-systemet. Nå skal Norge sitte i Sikkerhetsrådet, og har en gyllen mulighet til å sette dette på agendaen, svarer Helgheim, og viser til at det allerede er en internasjonal domstol i Haag i Nederland, for mellomfolkelig rettspleie.

- Hvor mye vil forslagene deres koste?

- Her mener jeg at sikkerheten er det viktigste, og at vi skal bruke penger på det er ikke noe problem. Det er et mye større problem dagens system som setter norske borgere potensielt i fare, pluss at vi i dag må bruke mye penger på å passe på disse personene, sier Listhaug.

Frp-toppene mener også at Norge bør bidra med det de vil bli spurt om i en internasjonal domstol, som en felles dugnad mellom mange land.

Les også: Bileiere må betale nye avgifter: Nå reagerer Siv Jensen

- Enklere å ta statsborgerskap

I tillegg foreslår innvandringsutvalget at det skal bli enklere å ta statsborgerskapet fra personer som utgjør en trussel mot rikets sikkerhet eller vitale nasjonale interesser.

- Det er veldig mange av de som er i Norge som har doble statsborgerskap, fordi de får ikke frasagt seg statsborgerskapet i landet de kommer fra. Da mener vi at det skal være mye større mulighet til å frata folk statsborgerskapet om de er en fare for rikets sikkerhet, sier Frp-nestlederen.

Helgheim sier de ønsker at både Justisdepartementet og domstolen skal kunne ta statsborgerskapet, noe som lenge har vært en omstridt sak på Stortinget.

- Vi mener for å beskytte vår sikkerhet, dersom politiet vet at den person er på vei til Norge og de mistenker at vedkommende kan gjøre terror i Norge, så skal man kunne gjøre det administrativt ved at Justisdepartementet skal kunne ta det statsborgerskapet - og så får man ta rettssaken etterpå, sier han.

- Vil stoppe helt opp

- Hvordan skal dere få flertall for disse forslagene på Stortinget?

- Det er alltid vært sånn at Fremskrittspartiet kommer med nye tanker, og så tar det gjerne lang tid før det blir vedtatt, men det blir jo det etter hvert, hevder Listhaug.

Hun viser til at de også kommer med mange andre nye forslag i innvandringsutvalgets rapport. Blant annet at personer som søker asyl i Norge skal sendes til et tredje land for å få asylsøknaden sin behandlet der.

- Dette vil gjøre at vi får en veldig god kontroll på norske grenser. Asyltilstrømningen til Norge vil etter hvert ikke eksistere, for det er jo ingen som vil betale menneskesmuglere for å komme til Norge for så å bli sendt til et tredje land og til en type leir der hvor en får asylsøknaden behandlet, sier Listhaug.

Fremskrittspartiets landsmøte avholdes på Gardermoen lørdag.

Kommentarer til denne saken