Lite grunnlag for tankrateløft

Befrakterne fortsetter å sitte i førersete i VLCC-markedet og tonnasjetilgangen er fortsatt stor i den Arabiske gulf og vil fortsette å hindre noen raterekyl

19.05.08 00:39

Ifølge skipsmeglerhuset Fearnleys ukentlige markedsrapport var det god aktivitet de siste dagene som hindret supertankerratene fra å falle videre under worldscale 70 den siste uken.Det har vært minimale endringer i ratene i løpet av uken, og det sluttes fortsatt på nivåer mellom ws 70-72,5 fra den Arabiske Gulf til østlige og vestlige destinasjoner.- På den annen side klart ikke rederne å øke ratene siden befrakterne nøye valgte sin mål for slutninger, skriver Fearnleys i rapporten.Skipsmeglerhuset forventer at denne trenden vil holde seg fremover, og viser til at befrakterne allerede har fylt opp store deler av sine behov i første del av februar og har godt med skip å velg mellom for resten av februarprogrammet.Ifølge Fearnleys er det ventet 64 ledige VLCC'er til Gulfen de neste 30 dagene, mot 65 skip for en uke siden. Det er samtidig meldt 53 slutninger den siste uken, mot 28 uken før.Suezmax-markedet i Vest-Afrika og det Indre Middelhav er stort sette uendret, og det sluttes på ws 145-142,5 i de to viktige suezmax-markedene.Fearnleys frykter en svakere trend fremover på grunn av manglende forespørsler og økende tonnasjetilgang.De ser imidlertid en oppgang i det indre Middelhav som følge av køproblemene i Bosporus.Fakta:

VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.