Gå til sidens hovedinnhold

Liten forskjell i levekår mellom veteraner og gjennomsnittsbefolkningen

Oslo (NTB): Norske veteraner med bakgrunn fra Forsvaret og politiet lever like godt som befolkningen ellers, viser en levekårsundersøkelse fra Statistisk sentralbyrå.

Hovedsakelig er veteranene ressurssterke mennesker som deltar aktivt i samfunnet, de har høy yrkesaktivitet og høy inntekt. Inntektsforskjellene mellom menn og kvinner er lavere blant veteranene enn i referansegruppene. Veteranene har også minst like god fysisk og psykisk helse som referansegruppene.

Det er første gangen det er gjennomført en levekårsundersøkelse blant veteranene i Forsvaret og politiet. Undersøkelsen er utført på oppdrag fra Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) påpeker hvor store ressurser soldatene bringer med seg hjem, og hvilken unik kompetanse de har.

- Samtidig skal vi ikke glemme de soldatene som kommer hjem med senskader, psykiske lidelser og traumer, som kan dukke opp flere år senere. Dette skal vi fortsatt ta på det dypeste alvor, og vi skal bli enda bedre til å oppdage, forstå og hjelp dem som har behov for støtte, sier hun. (©NTB)

Reklame

Nå: Gjør et kupp på alt du trenger til løpeturen