Livdelen ga gode tall for Storebrand( Ny)

Forsikringkonsernet Storebrand fikk et konsernresultat på 448 millioner kroner i andre kvartal, som er godt over analytikernes forventninger. Det er liv-delen som trekker opp

19.05.08 01:07

Det var i snitt ventet 448 millioner kroner, ifølge estimater innhentet av SME Direkt.I samme periode i fjor gikk konsernet med et underskudd på 1.223 millioner kroner. Driftsresultatet endte på 945 millioner kroner, mot et underskudd på enorme 2.291 millioner i fjor.- Kvartalets resultater reflekterer en sterk bedring i forholdene i aksjemarkedet og godt total salg i livsforsikringsområdet. Kostnadsbesparelser har gitt resultater på linje med forventingene, og gruppens finansielle stilling er styrket, skriver selskapet i rapporten.Livsforsikring trakk opp

Det er spesielt livforsikringsdelen som trekker opp for Storebrand i kvartalet. Liv-delen ga et resultat til konsernet på 279 millioner, mens det kun var ventet 240 millioner kroner.Storebrand Liv kan melde om økt salg av livprodukter både i privat og bedriftsmarkedet, i forhold til samme periode i fjor. Spesielt Helesforsikringområdet viste en voldsom vekst.Livselskapet hadde ved utgangen av kvartalet en risikokapital på 6,7 milliarder kroner. Tallet inkluderer ikke urealisert gevinster på obligasjonsporteføljen.Skade skuffet litt

Skadeområdet skuffet noe, og levert 160 millioner kroner, mens det var ventet pluss 192 millioner. Skadeområdet består i hovedsak av eierandelen i Nordens ledende skadeforsikringsselskap If, samt 50 prosent av Fair Forsikring og Storebrands egen skadevirksomhet. If står for 141 millioner av overskuddet i virksomhetsområdet.Noe reduserte tapsportefølje

Storebrands bankvirksomhet fikk et underskudd på 12 millioner kroner, mens kapitalforvaltningen genererte et overskudd på 5 millioner. Den øvrige virksomheten ga et overskudd på 16 millioner. Det var ventet henholdsvis minus 16 millioner, pluss 7 millioner og minus 17 millioner i de tre virksomhetsområdene.Bankvirksomheten fikk redusert sin portefølje av tapsutsatte lån med 257 millioner kroner til 2.382 millioner i løpet kvartalet. Virksomheten hadde tapsprovisjoner på 843 millioner kroner ved utgangen av kvartalet, hvorav 530 millioner er spesifisert.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.