Livselskapenes aksjefiasko

De store livselskapene melder i dag om meget lav aksjeandel i sine porteføljer, og har dermed bommet på børsoppturen. - Det hadde ikke gjort noe om vi hadde hatt mer, men det blir litt etterpåklokskap, sier kommunikasjonsdirektør Thomas Skålnes i Vital

19.05.08 01:07

Det har i det siste vært mye fokus på at Ola og Kari har timet sine kjøp i aksjefond dårlig. De kjøpte tungt på topp, og kjøpte ikke på bunn i vinter.Men det er ikke bare privatpersoner som sliter med å gå inn og ut av aksjemarkedet til riktig tid. Proffene er ikke mye bedre.iMarkedet antydet tidligere i uken (

Håpløst posisjonert for oppgang

) at livselskapene var dårlig posisjonert for den kraftige aksjeoppgangen i andre kvartal.I dag kom bekreftelsen i kvartalsrapportene til DnB, Gjensidige NOR og Storebrand.Norske livselskaper har redusert aksjeandelen i sine porteføljer drastisk fra andre kvartal 2002 frem til første kvartal i år. Dermed stod de - og til syvende og sist forsikringskundene - svært dårlig rustet for å nyte godt av oppgangen på verdens børser fra februar i år.De tre selskapene nevnt over økte alle aksjeandelen i sine respektive porteføljer svakt i andre kvartal i år, men den ligger fortsatt langt under tidligere nivåer, og økningen har antagelig mer sammenheng med at aksjekursene har gått opp, enn at selskapene har kjøpt seg opp i aksjer.Tall fra Kredittilsynet viser at norske livselskaper i gjennomsnitt hadde en aksjebeholdning av forvaltningskapitalen på 19,35 prosent ved utgangen av første kvartal 2002, mens den var den nede i 7,22 prosent ved utgangen av første kvartal i år.Vital, som eies av DnB, hadde høyest vekting innen aksjer på 11,3 prosent ved utgangen av andre kvartal, opp fra 9,8 prosent ved utgangen av første kvartal.Storebrand økte aksjeandelen fra 9 til 11 prosent i andre kvartal, mens for Gjensidige Nor var økningen fra 7,7 til 9,3 prosent.Men fortsatt ligger de altså langt under nivået fra i fjor vår.Forventet høyere aksjevekting

Caspar Holter i rådgivningsselskapet Pensjon og Finans mener økningen i aksjeandelen i stor grad skyldes at markedsverdien av aksjene er økt og ikke så mye at selskapene faktisk har vektet seg opp i aksjer.- Jeg hadde forventet at livselskapene hadde vektet seg noe mer opp, sier Holter til iMarkedet.Den fortsatt lave vektingen innen aksjer gjør dermed at de største norske livselskapene ikke har klart å nyte særlig godt av den kraftige børsoppgangen i andre kvartal.- Det hadde ikke gjort noe om vi hadde hatt mer, men det blir litt etterpåklokskap, sier kommunikasjonsdirektør Thomas Skålnes i Vital til iMarkedet.Kommunikasjonsdirektør i Storebrand Livsforsikring, Per Ivar Sandvik, sier til iMarkedet at man har en strategi om å øke aksjeandelen forsiktig når markedet snur og at man har gjort dette i andre kvartal.Storebrand hadde en verdijustert avkastning inklusive endring i anleggsporteføljen på 6,5 prosent pr. andre kvartal.- Vi synes avkastningen er akseptabel, sier Sandvik i Storebrand.For Gjensidige Nor var det tilsvarende tallet 6 prosent og for Vital 6,7 prosent.Vital fikk en avkastning på sin beholdning av norske aksjer på 16,8 prosent i første halvår, mens Gjensidige Nor hadde en avkastning på 15,8 prosent.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.