LO-leder Gerd Kristiansen vil løfte pensjonsspørsmålene ut av årets oppgjør.

Problemstillingene rundt pensjon er så mange, så kompliserte og så kryssende at det ikke hører hjemme i et tariffoppgjør, mener Kristiansen.

– Man må klare å se pensjonsspørsmålet i et mer helhetlig perspektiv enn hva man kanskje makter å få til hos Riksmekleren i de sene nattetimer, sier Kristiansen til NTB.

Vil bli samstemt

Fellesforbundet har på sin side allerede vedtatt å stille til forhandlinger med NHOs Norsk Industri med pensjonskrav som en del av hovedsakene i oppgjøret.

– Vi har ikke landet pensjonsspørsmålet internt i LO ennå, sier Kristiansen.

Det skjer under representantskapets møte 23. februar.

– Da er jeg sikker på at det kommer en samstemt innstilling fra LO om hvordan vi skal landet saken, sier LO-lederen.

Ulike utfordringer

Opptjening av pensjonsrettigheter fra første krone og ordninger som sikrer pensjonsrettigheter ved jobbskifter er vedtatt av Fellesforbundets sentralstyre som prioriterte krav i årets oppgjør.

LO-lederen sier derimot at bredden i pensjonsspørsmålet tilsier at det løftes ut:

– Det er mange spørsmål som skal løses, blant annet mobilitet mellom bedrifter, og mobilitet mellom offentlig og privat sektor. Utfordringene er forskjellige fra bedrift til bedrift, mellom bransjer og mellom offentlig og privat sektor. Så derfor har jeg aldri lagt skjul på at jeg ønsker meg en skikkelig gjennomgang og i full bredde, sier Kristiansen.

Avviser tariff-festing

Fellesforbundets mål – og vedtatte pensjonskrav – kan også gjenfinnes i en felles pensjonsutredning mellom Fellesforbundet og Norsk Industri.

NHO avviser å snakke om pensjon under tariffoppgjøret:

– Dette er veldig komplekst, det får konsekvenser for mange tiår fram i tid, og det er på mange måter et nasjonalt anliggende. Dette er ikke noe du snekrer sammen en sen nattetime hos Riksmegleren, sier NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund nærmest som et ekko av LO-lederens formulering.

Hun legger til at selv om NHO sier nei til tariff-festing, er det et ønske om å endre pensjonsordningene også på arbeidsgiversiden.

– Vi er åpne for å finne et bedre pensjonssystem som alle kan slutte seg til. Men det må skje ved lovendringer og der må også myndighetene bli en del av veien og løsningen, sier hun til NTB.

Partenes ansvar

Statsminister Erna Solberg (H) takker så langt nei til ønsket fra lederne i LO og NHO om å engasjere myndighetene i et pensjonsoppgjør i privat sektor.

– Vi har gode, brede og nødvendige prosesser rundt offentlig pensjon med partene. Men når det gjelder pensjonsordninger i privat sektor, så mener vi forutsatt at det er partene seg mellom som primært må ha ansvar for å diskutere det. Det handler også om hva som er tålegrenser for bedriftene, sier Solberg til NTB. (©NTB)