– Han var som en pappa for meg. Jeg hadde det ikke godt hjemme, og han ga meg trygghet og gode opplevelser. Han ga meg kjærlighet som jeg ikke fikk hjemme hos mamma. Men jeg visste at det kom til å skje på kvelden.

Jørgen Hansen har tidligere fortalt gjennom Nettavisen hvordan han ble grovt forgrepet på fra han var fire til 12 år, av mannen som var som en pappa for ham.

Les egen sak: Jørgen (39) ble voldtatt som barn: Våkner fortsatt med smerter i rumpa

Nå er denne mannen dømt til seks års fengsel for overgrep mot Jørgen og en annen mann. Overgrepene skjedde på 80- og 90-tallet. Overgrepene har fått alvorlige konsekvenser for begge de to mennene. Lagmannsretten har også tilkjent de to mennene erstatning på henholdsvis 9,6 og 5,2 millioner kroner. Dette skal dekke blant annet menerstatning og inntektstap.

Den i dag pensjonerte mannen nektet straffskyld både i tingretten og lagmannsretten. Forsvareren varsler også at saken vil bli anket.

– Dette har vært en meget krevende prosess for Jørgen som etter anmeldelsen har måtte være til stede og forklare seg i både tingrett og lagmannsrett. Det har vært en enorm påkjenning å måtte forholde seg til en tiltalt som nekter for alt, noe som naturligvis har ført til en frykt for ikke å bli trodd. Det er en enorm lettelse for Jørgen at tiltalte nå er enstemmig funnet skyldig både av de tre dommerne i tingretten og deretter sju dommere i lagmannsretten, sier bistandsadvokat Torgeir Røinås Pedersen til Nettavisen.

Her kan du se første del av intervjuet med Jørgen Hansen. Andre del er nederst i denne saken.

– Ukjente ofre

Den domfelte mannen tok utdanning og jobbet i Oslo fra 70-tallet og til han ble pågrepet i 1995. Han innrettet livet slik at han hadde omfattende kontakt med mange unge gutter.

«Hans profesjonelle og private liv har i høy grad gått ut på å hjelpe barn og unge ved å gi dem fysisk og sosial kontakt og omsorg. Barna har trivdes i hans selskap og har gjerne villet være sammen med ham. Han har nytt stor tillit blant foreldrene», skriver Borgarting lagmannsrett i dommen.

Han arbeidet fra 1978 til 1995 i forskjellige stillinger i barnehager i Oslo. Han var også lærer på en skole, og støttekontakt og avlaster for over 10 gutter mellom ni og 13 år. I tillegg opprettet han en speidergruppe for unge gutter. I mange år var han en aktiv speiderleder for gutter mellom åtte og ti år. Han tok dem med på utflukter og turer i naturen.

Les også: Åpnet opp om voldtekt: – Det er så mye kjærlighet der ute

Under straffesaken fortalte flere andre menn at de ble utsatt for overgrep av mannen, men ikke på et grovhetsnivå som de to tilfellene straffesaken omhandlet. Han er ikke tiltalt for disse forholdene. Flere av forholdene er også foreldet.

– For oss som har fulgt saken tett, synes det tydelig at det er flere ukjente ofre i denne saken. Bevismaterialet tyder på det, mener Torgeir Røinås Pedersen, som er bistandsadvokaten til Jørgen.

«Overnattingsbilletter»

Den nå domfelte mannen hadde også mange barn på overnatting hjemme hos seg i årene mellom 1986 og 1995.

– Han var veldig hyggelig å være rundt. Han hadde masse spill og fine leker hjemme, og kjøpte godteri og god mat, forteller Jørgen til Nettavisen.

Overnatting hjemme hos ham var så populært, at det ble loddet ut «overnattingsbilletter» hjemme hos ham. Mannen fortalte i retten at barna overnattet i eget rom, men det hendte at de kom inn og la seg i sengen hans om natten. Han har selv estimert at han hadde cirka 100 barn på overnatting i disse årene.

Jørgen var en av barna som overnattet ofte hos mannen. Moren trengte avlastning, og brukte den nå dømte overgriperen som ekstrapappa for Jørgen. I denne artikkelen forteller Jørgen hvordan har var veldig glad i mannen, samtidig som mannen gjorde fryktelig vonde ting med ham. At overgrepene ble utført av en som Jørgen var så glad i, har vært ekstra vanskelig å bearbeide.

Nettavisen har vært i kontakt med bistandsadvokaten til den andre mannen, Silje Breimo Bredesen. De ønsker ikke å kommentere saken før anken er formelt innsendt.

Politiet fikk nakenbilder

I 1995 var det slutt. Da ble mannen pågrepet for utuktig omgang med flere unge gutter.

– Da han ble arrestert, sto jeg ved Jernbanetorget og ventet på ham. Jeg skulle på overnattingsbesøk hjemme hos ham, forteller Jørgen.

Han var en aktiv fotograf og tok gjerne bilder av guttene han var på tur med, og som var på besøk hjemme hos ham. Mannen selv mener at det ikke var noe seksuelt ved bildene, og at flere av dem også ble solgt til barnas foreldre.

Dette var tiden før digitalkameraene, og mannen måtte derfor sende filmene til fremkalling. I 1995 fikk politiet tilsendt flere hundre bilder som mannen hadde levert til fremkalling i Bergen. Personen som fremkalte bildene, mente at de var av en slik art at politiet måtte varsles.

Politiet innledet etterforskning og avhørte flere barn. Jørgen ble også avhørt under etterforskningen på 90-tallet, men den gang fortalte han ikke om de grove voldtektene.

– Jeg var redd for å miste den eneste personen som ga meg kjærlighet og omsorg. Jeg hadde fortalt mamma om et av overgrepene tidligere, men hun hadde ikke gjort noe med det. Etter det så valgte jeg å ikke snakke mer om overgrepene. Jeg var redd for konsekvenser, redd for ikke å bli trodd, redd for at folk syntes jeg var ekkel, men også redd for å skade ham og mitt forhold til ham, forteller Jørgen.

I 1997 ble mannen i Borgarting lagmannsrett dømt til seks måneders fengsel for utuktig handling mot tre gutter under 16 år i perioden mellom 1986 og 1995, samt besittelse av pornografiske bilder og videoer av barn under 16 år. Han erkjente besittelsen av bilder og videoer, men nektet for å ha forgrepet seg på unge gutter.

Straffesaken satte et punktum for hans omgang med Jørgen. Mannen flyttet da fra Oslo-området.

Nye anmeldelser

I 2018 ble han anmeldt for voldtekt av Jørgen og en annen mann. De to fornærmede kjenner ikke hverandre, og hadde aldri snakket sammen før rettssakene. Nå er han dømt for overgrepene i tingretten og lagmannsretten.

Domstolen har funnet mannen skyldig i å voldta Jørgen minst 12 til 15 ganger hvert år fra han var fire til sju år, og minst 24 ganger i året fra han var sju til 12 år.

«Det er ikke tvilsomt at disse overgrepene var svært smertefulle for Hansen, og at tiltalte ved sine handlinger utnyttet Hansens sårbare omsorgssituasjon, og den særlige omsorgsrollen som han hadde fått overfor ham», skriver Borgarting lagmannsrett.

Den andre av de to fornærmede fortalte under rettssaken at han ble voldtatt én gang under et overnattingsbesøk en gang mellom 1993 og 1995. Først i 2017 oppsøkte han psykolog for å bearbeide traumer, som spesialister mener skyldes overgrepet.

«(Domfeltes) handlinger har hatt massive skadevirkninger for begge de fornærmede. Begge har fått en alvorlig PTSD-diagnose som følge av handlingene. De har begge problemer med å fungere både i arbeidsliv og i nære relasjoner», skriver retten.

Nekter straffskyld

– Min klient stiller seg uforstående til anklagene fra de to fornærmede. Han vil derfor anke den delen av dommen som omhandler overgrepene. Han har derimot erkjent besittelse av 1540 unike bilder og sju korte videosnutter som fremstiller seksuelle overgrep mot barn og/eller som seksualiserer barn, sier forsvarer Paul-Inge Angelshaug til Nettavisen.

I tingretten og lagmannsretten sa mannen at dommen mot ham på 90-tallet var feil. Også den gang erkjente han straffskyld for bilder og videoer funnet hjemme hos ham, men ikke for overgrepene.

«(Han) bestrider å ha pedofil legning. Han erkjenner likevel at han tok bilder av Hansen ogkameraten ( ...), og at han også tok bilder av andre nakne barn slik som beskrevet i den tidligere dommen. Grunnen til at han tok disse bildene var at han arbeidet med barn, og at barn lekte mer uten klær i 80-årene enn det som er tilfelle i dag. Tiltalte hadde ikke noe seksuelt motiv med billedtagningen. Han bestrider riktigheten av forklaringene fra de av vitnene som var barn på den tiden, og som har forklart seg om berøringer fra tiltalte nær kjønnsorganene deres og at han skal ha vist dem fotografier av andre nakne barn. Det eneste han gjorde var å gi de barna som han hadde omsorg for, nærhet og kos», skriver lagmannsretten fra hans forklaring.

– At han oppbevarte dette materialet er ikke ensbetydende med at han har begått de overgrep han er dømt for, sier Angelshaug.

Han ønsker ikke å gå inn på hvorfor hans klient hadde materialet på sin datamaskin.

– Han ga en forklaring om dette i retten, sier Angelshaug.

69-åringen ble ikke trodd

Domstolen mener at den domfeltes forklaring er «benektende og bagatelliserende» og lite troverdig.

«Han har i retten også benektet å ha noen seksuell dragning mot unge gutter. Tiltaltes forklaring stemmer dårlig overens med at tiltalte er rettskraftig dømt for overgrep mot tre forskjellige unge gutter og med forklaringene som er gitt for retten fra flere menn som, uten å ha hatt kjennskap til hverandre, har forklart for politiet om at de som ung gutt ble utsatt for overgrep fra tiltalte», skrev tingretten i sommer. En konklusjon som lagmannsretten nå har stadfestet.

«Alle disse vitnene har forklart seg om hendelser som underbygger at tiltalte hadde en svært sterk seksuell dragning mot unge gutter på det tidspunktet som tiltalen gjelder, og at dette ga seg utslag i seksuelle handlinger og/eller atferd overfor alle vitnene», skriver lagmannsretten.

Lagmannsretten skriver også:

«Forklaringene viser samlet at tiltalte hadde en modus hvor han la til rette for at barn skulle ha det gøy hjemme hos ham. Han anskaffet de «kuleste» lekene, filmer, barnevennlig mat og godterier. Når barna var hjemme hos ham og var blitt trygge, tok han bilder av dem nakne. Han viste dem bilder av andre nakne barn for å normalisere og komme i posisjon til å ta bilder og begå grenseoverskridende atferd overfor dem. Vitneforklaringene underbygger at tiltalte i den aktuelle tidsperioden stadig utnyttet sin posisjon overfor barn til å beføle dem på og rundt kjønnsorganene deres, og også til å foreta mer alvorlige overgrep.»

Her kan du se andre del av intervjuet med Jørgen Hansen