Lokalpolitikerne har mest tillit

Foto: (Pressefoto)

Åtte av ti nordmenn mener at lokalt folkevalgte arbeider til beste for befolkningen.

Og like mange mener at det er lettere å påvirke kommunale myndigheter enn statlige.

Dette viser en undersøkelse TNS Gallup har gjort for kommunesektorens organisasjon KS.

- Dette er en solid bekreftelse på at folk har tillit til det lokale demokratiet. Fra tidligere undersøkelser vet vi at mer enn 85 prosent er godt fornøyd med de lokale velferdstjenestene, og at det er de som selv bruker tjenestene som er mest fornøyd. Den ferske undersøkelsen gir svært gode argumenter for at også sentrale politikere bør vise mer tillit til lokaldemokratiet, sier styreleder i KS Halvdan Skard.

Han viser til at dette også understrekes av svarene de lokalt folkevalgte gir på hvorfor de engasjerte seg i lokalpolitikk. Det er tre svar som skiller seg klart ut; generell interesse for politikk og samfunnsspørsmål, ønsket om å bidra til utviklingen av et bedre samfunn og engasjement for lokalmiljøet.

- Først og fremst viser dette at de lokalt folkevalgte har idealistiske motiver for å engasjere seg, og et genuint ønske om å skape gode lokalsamfunn. Dette er holdninger som bør dyrkes og utnyttes til samfunnets beste, men de kan lett ødelegges ved overdreven statlig detaljstyring og overprøving av lovlige vedtak. Jeg mener undersøkelsen også bekrefter det, sier Skard.

Undersøkelsen er gjort blant et representativt utvalg av cirka 1000 innbyggere og omtrent 1000 lokalt folkevalgte.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag