Gå til sidens hovedinnhold

Lokalpolitikerne sier ja til tennishall

Lokalpolitikerne støtter opp om planene om tennishall på Disenjordet.

GREFSEN: Bydelens miljø, plan- og samferdselskomite har hatt møte, og er positive til Grefsen Tennisklubbs planer for ny innendørs tennishall på Disenjordet.

Ifølge leder av komiteen, Erik Borge Skei (V) var vedtaket enstemmig, og i vedtaket ligger også at bydelsutvalget ber om at Grefsen Tennisklubb i den videre prosessen "...spesielt ivaretar dialogen med naboer, vurderer muligheten for erstatningsareal og for samtidig å oppgradere tilliggende deler av friområdet slik at allmennheten inviteres til en mer utstrakt og variert bruk."

– Dette er ingen helt enkel sak. Det store behovet og at nøyaktig det samme arealet brukes til tennis i dag ble nok avgjørende, sier Borge Skei.

– Selvfølgelig godt fornøyd

Grefsen Tennisklubb er godt fornøyd med vedtaket.

– Vi er selvfølgelig godt fornøyd med at politikerne i bydelen støtter tennishall prosjektet. Klubben ønsker å være en positiv aktør på Disenjordet, stimulere til økt fysisk aktivitet og mer utstrakt bruk av friområdet. Vi er gjerne med på et samarbeid om dette. Gjerne også i samråd med barn og unge i nærmiljøet, ifølge Per Henrik Hovelsrud, styreleder i Grefsen tennisklubb.

Etatene negative

Ifølge saksinnsynet til plan- og bygningsetaten, har etaten i fjor høst, gitt tilbakemelding til tennisklkubben om at tiltaket ikke krever omregulering eller dispensasjonssøknad. Men av et brev fra bymiljøetaten til klubben, så går frem at bymiljøetaten ikke er enig: "...Vi mener dette er en feil vurdering...og ikke forenlig med områdets estetikk, funksjon og reguleringsmessige status...." skriver blant bymiljøtaten.

Senere har også plan- og bygningsetaten gått tilbake på høstens tilbakemelding, saken krever søknad om omregulering fra fri- og parkomårdet, og plan- og bygningsetaten "kan ikke anbefale foreslåtte tiltak."

Opp i BU

Miljø, plan- og samferdselskomiteens vedtak skal også opp i bydelsutvalget (BU) for endelig vedtak, neste BU er 27. mars. Avisen følger saken.

Reklame

Har vært utsolgt i 14 år: Nå er den endelig på lager igjen