Gå til sidens hovedinnhold

Lokker ikke med E6 lokk

Medlem av Miljøutviklingskomiteen i Alna Bydel, Per Jan Langerud, mener det er bortkastede penger å lage lokk over E6. Dette er sløsing av mye penger til ingen nytte, mener FrP-mannnen.

Alna: Frp-mannen stiller seg kritisk til Aps forslag om å legge hele tre kilometer av E6 under et lokk, fra Alnabruk til Karihaugen med en kostnadsramme på 1,5 milliardoer kroner.
- Helt feilaktig
- Det blir en helt feilaktig bruk av penger for å bedre miljøet i Groruddalen og man løser ikke et eneste trafikkproblem med dette lokket. Skal man bruke så mye penger i Groruddalen, er det mange andre ting som bør gå foran, mener Langerud som har andre forslag til hvordan miljøet kan bedres i dalen.
- Hvis man skal bygge lokk over E6, så bør det være der hvor bebyggelsen ligger så høyt over veibanen at man ikke får noen effekt av vanlige støyskjermer. Boligområdet Haugerdhagen ovenfor E6 på Alnabru er et sted som kan trenge et rent støylokk i noen hundre meters lengde, og det kan bygges for en relativt beskjeden sum, mener Langerud.
Feilinvestering
Langerud mener det vil være en feilinvestering å bygge lokk på grunn av forurensing.
- Det vil gå minst ti år før et så stort prosjekt vil være ferdig, og da vil forurensingen fra biltrafikken være sterkt redusert i forhold til i dag, likevel. I dag har nye bensinbiler katalysatorer som fjerner 90 prosent av forurennignen. Om ti år har alle biler slikt utstyr pluss at bensin og diesel har blitt mye renere. I tillegg kan renhold av alle hovedveiene i dalen fjerne en stor del av det støvet som virvles opp av bilene, men dette berører først og fremst de områdene som liggere opptil cirka 100 meter fra hovedveien, påpeker den pensjonerte FrP-mannen.
Langerud vil heller bruke pengene som kunne blitt brukt på APs foreslåtte E6 lokk på å åpne Alnaelva forbi terminalområdet og bygge det grønne lokket over E6 ved Breivoll.
- Hvis man gjør det, får man en sammenhengende tur/sykkelvei og grøntdrag fra Nedre Kalbakkvei over E6 til Samlvoll og Bryn stasjon. Dette lokket ved Breivoll vil ha den beskjedne bredde på 30 meter, og jeg kunne også tenke meg et tilsvarende lokk over E6 i Furuset-området for å få en grønn turveiforbindelse til Østmarka, avslutter den engasjerte FrP-mannen.

Det blir en helt feilaktig bruk av penger.
Per Jan Langerud

Reklame

Vårens topp 11 sneakers til herre