Gå til sidens hovedinnhold

Lokket barn med penger - dømt for overgrep

Gjennom internett kom mannen i kontakt med barnet som han lokket med penger og misbrukte på et hotellrom i sentrum.

I en suite i Oslo Plaza betalte mannen 8000 kroner for at barnet på 13 år skulle la seg misbruke av ham. Mannen hevder at han trodde hun var over 18 år, men ble ikke trodd av Oslo tingrett.

Nå er mannen dømt til fengsel i tre år og ti måneder for voldtekt. Oslo tingrett mener at forholdene mannen har gjort i utgangspunktet skulle gitt ham fengsel nærmere seks år, men på grunn av flere års liggetid hos politiet, fikk mannen flere år i strafferabatt.

Les også: 52-åring dømt: Chattet med mindreårige jenter på nett

Mannen, som den gang var midt i 30-årene, fikk kontakt med jenta gjennom sosiale medier på internett. Oslo tingrett slår fast at den store aldersforskjellen er skjerpende, og at mannen utnyttet styrkeforholdet og penger til å lokke jenta.

- Min klient tar nå betenkningstid og vurderer om dommen skal ankes. Vi har ikke noen kommentar utover det, sier advokat Torgeir Falkum, som er mannens forsvarer.

«Trodde hun var over 18»

Den i dag 41 år gamle mannen har erkjent at han misbrukte den mindreårige jenta. Barn under 14 år skal beskyttes og norsk lov slår fast at seksuell omgang med barn er sidestilt med voldtekt - uansett hva barna selv måtte mene og si om egen alder.

I følge dommen skjedde et av to overgrep i en suite på Radisson Blue Plaza hotell i Oslo. Etter overgrepet, skal han ha kjørt jenta hjem.

41-åringen nektet for at han hadde tatt med seg barnet på hotellrommet i Oslo. Jenta har imidlertid forklart seg om både rommet og overgrepet som skjedde der. Personalet på hotellet registrerte at han hadde med seg en person på rommet og at han var stresset, og politiet har registrert basestasjonene som barnet og mannens mobiltelefoner var registrert på i tidsrommet. Alt peker i retning av at jenta var med ham på rommet.

I retten hevdet mannen at han trodde jenta var over 18 år gammel, blant annet fordi hun sendte bilder til ham av at hun drakk alkohol på fest. Han erkjente likevel at han hadde stusset på alderen hennes. Jenta forklarte at hun sa til mannen at hun var over 16 år og gikk siste året på ungdomsskolen.

Undersøkelsesplikt

Oslo tingrett slår fast at mannen hadde et selvstendig ansvar for å påse at jenta var over den seksuelle lavalder.

«Det følger av en klar og langvarig rettspraksis at det i seg selv ikke holder at tiltalte nøyer seg med å stole på fornærmedes egne opplysninger om alder, eller baserer seg på hennes utseende, uten å ha noe annet å bygge på. Det samme gjelder om hun kunne oppfattes som eldre enn hun var, og om hun overfor tiltalte har underbygget at hun var fylt 16 år. I så fall må tiltalte gjøre noe aktivt for å sjekke at hun faktisk var så gammel som hun utga seg for».

«Retten finner ikke at tiltalte har vært tilstrekkelig aktsom i forhold til NNs alder. Han har erkjent at han stusset på denne da de møttes, men til tross for dette, sjekket han ikke hennes legitimasjon eller foretok andre selvstendige undersøkelser. Retten viser for øvrig til at man høsten i siste året på ungdomsskolen, ikke vil være 16 år».

Mannen filmet et av møtene med barnet, noe som er straffeskjerpende. Han er også dømt for å ha kjøpt sex av en annen kvinne.