Gå til sidens hovedinnhold

«Løpeopprør»: - Ta til fornuft

Tomas Pinås mottar massiv støtte etter at Vestfold friidrettskrets ønsket å ta over som arrangør av Holmestrand maraton.

«Tilbudet Tomas Pinås er drivkraften til, er for mange et mål som får oss opp av godstolen og ut i naturen for å trene. Derfor støtter vi hans engasjementet, og ber Norges Idrettsforbund ta til fornuft!» skriver 14 ordførere i Vestfold, pluss fylkesordføreren, i støttebrevet til Tomas Pinås som de siste to årene har arrangert Holmestrand Maraton.

Du kan lese hele brevet her.

Støtten kommer etter at kretsleder i Vestfold Friidrettskrets, Jan Olav Hay, i en e-post til Pinås gjorde det klart at arrangementet brøt med lovverket til Norges Fri-idrettsforbund.

«MARATON er en friidrettsøvelse. I praksis betyr dette at et idrettslag som er medlem som av Vestfold Friidrettskrets må stå som arrangør av tiltaket og arrangementet skal være registrert i Norsk friidretts terminliste og følge de adm. bestemmelser som er besluttet av Norges Fri-idrettsforbund» skrev Hay.

Les egen sak: - De har erklært krig mot mosjonsløpene

Onsdag ettermiddag valgte NFIF-president Svein Arne Hansen, NFIFs generalsekretær Kjetil Hildeskor og krettsleder Jan-Olav Hay i Vestfold Friidrettskrets å beklage ordbruken i brevet, og å forklare henvendelsen nærmere.

«For å forstå vår reaksjon må man sette seg inn i vår hverdag. I friiidretts-Norge er det over 800 klubber som drives av frivillige. Foreldre, onkler, tanter og andre står på hver dag hele året for at deres egne barn, og andres barn, skal få et godt aktivitetstilbud. For å kunne skape og drive et godt tilbud er klubbene avhengig av inntekter. En viktig inntektskilde er ulike mosjonsarrangementer» står det i brevet.

Du kan lese brevet i sin helhet her.

Ikke forbudt
I brevet fra ordførerne blir det slått fast at «Holmestrand maraton er et lavterskeltilbud som favner over både de av oss som liker å løpe eller foretrekker å gå. Vi er derfor svært betenkte til at Norges Idrettsforbund har tatt initiativ til å legge ned mosjonsløpet som engasjerer så mange mennesker på en så positiv måte. Det er viktig å ta vare på mosjonsbølgen, samt oppfordre enda flere til å bruke mer tid på helsefremmende mosjon».

Ordførerne er også av den oppfatning at Norges Idrettsforbund ikke har et rettslig grunnlag for å kreve at maratonløp blir arrangert av et idrettslag.

«Ifølge idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner er det ikke noe i norsk lov som forbyr private å legge til rette for idrettsarrangementer. Tilbudet Tomas Pinås er drivkraften til, er for mange et mål som får oss opp av godstolen og ut i naturen for å trene. Derfor støtter vi hans engasjementet, og ber Norges Idrettsforbund ta til fornuft!» skriver ordførerne.

Kjenner sier til Nettavisen at selv om private har lov til å drive idrettsarrangementer, så synes han at idrettslagene bør kunne få støtte gjennom å drive kommersiell aktivitet.

- Grunnsynet mitt er at idretten driver en så ideell og æreverdig aktivitet med barn og ungdom at penger fra kommersielle aktivitet også bør komme barn og unge til gode.

- Gjelder barn og unge
Kretsleder Jan Olav Hay i Vestfold Friidrettskrets sier at dette dreier seg om å skaffe økonomi til å drive idrett for barn og unge.

- Tenk hvis private hoteller og andre skal overta alle de kommersielt lønnsomme arrangementene. Hvordan skal vi da ha økonomi til å skape aktivitet for barn og unge i Norge? Selv om det er juridisk lov for en privatperson å legge til rette for en idrettsaktivitet så bør det skjer i samarbeid med idretten, sier Hay.

- Det er flott at man gir penger til veldedige formål. Norsk idrett gir 90 millioner hvert år til veldedige formål gjennom ulike idrettsarrangementer, men man må også ha penger til å fremme norsk idrett, sier han.

- Problemet i denne saken er jo at Pinås avviser enhver form for samarbeid. Han ønsker ingen innblanding i dette, sier Hay.

Departementet vil ha samarbeid
Kulturminister Hadia Tadjics politiske rådgiver, Håvard Fossbakken, skriver i en uttalelse til Nettavisen at selv om også private krefter bidrar til et variert treningstilbud, så er det viktig at idrettens kjerneverdier som fair play og antidoping, ivaretas på en forsvarlig måte.

- Den organiserte idretten har mest erfaring med dette. Jeg oppmuntrer derfor gjerne til samarbeid med dem, sier han.

- Når det gjelder spørsmålet om fordeling av inntekter fra mosjonsløp er det en intern sak for idretten. Men når det er idrettslag som står som arrangør er man i det minste sikret at et eventuelt overskudd tilfaller idretten og kan bidra til mer aktivitet, sier Fossbakken og legger til at fra statlig side vil overskuddet fra Norsk Tipping uansett ikke tilfalle private, fortjenestebaserte aktører, men bare den organiserte idretten.

For fyldigere informasjon om regjeringens linje på dette området kan du lese denne stortingsmeldingens punkt 7.2.1.

Kan bli tvunget
Idrettsadvokat Kjenner påpeker at selv om private har juridisk lov til å drive idrettsarrangement, så kan de bli tvunget til å la idrettslag ta over. Det med Norefjellrennet i 2010.

- Norges friidrettsforbund kan nekte løpere å delta i løp som ikke arrangeres av et idrettslag. Det har skjedd før, sier Kjenner.

I 2010 fikk løpere fra Krødsherad IL og NSFs landslagsutøvere forbud mot å delta i Norefjellrennet som da ble arrangert av private Norefjell Arena AS (saken ble blant annet omtalt her på TV2.no). Dette gjorde det svært vanskelig for Norefjellrennet som sto uten store utøvere. Problemet ble løst i august 2010 da Krødsherad IL gikk inn som arrangør av rennet.

- Vi er glad over at arrangørene i fremtiden er et organisasjonsledd under NSFs paraply, og at vi har vunnet fram dette viktige prinsippet. Samtidig sikrer vi enda mer turrenn på TV. Dette blir en vinn-vinn-situasjon for alle parter, sa skipresident Sverre K. Seeberg til dn.no da.

- Bør kunne samarbeide
Kjenner mener at også Holmestrand Maraton kan være tjent med å bli arrangert av et idrettslag.

- Men arrangøren ønsker ikke at startavgiften skal økes, og at overskuddet skal gå til stiftelsen «Aktiv mot kreft».

- Ja, og det er et forhandlingstema. De bør kunne finne en god løsning, sier Kjenner.

- Ja, vi ønsker et samarbeid med Pinås, sier Hay.

Kommentarer til denne saken