*Nettavisen* Nyheter.

Løser fire av ti saker

Foto: (Illustrasjon)

Politiet i Hordland oppklarte i fjor drøyt 43 prosent av alle anmeldte forbrytelser. Samtidig går antall anmeldte forbrytelser ned.

Det er årsberetningen fra Hordaland politidistrikt som viser dette.

Ifølge beretningen ble det i fjor anmeldt 22.006 forbrytelser her i fylket, ned fra 22.751 året før. «Hvis vi ikke tar med antall narkotikaforbrytelser, som sjelden anmeldes og som politiet derfor må avdekke selv, har det ikke vært færre anmeldte forbrytelser siden 1997», heter det i årsberetningen.

Men allerede i innledningen til årsberetningen advarer politiet mot at dette ikke nødvendigvis betyr at vi er mer lovlydige nå enn tidligere.

«Antall anmeldte forbrytelser avdekker nødvendigvis ikke det reelle antall forbrytelser. Hva som blir kjent for politiet avhenger av flere forhold, som borgernes tilbøyelighet til å anmelde et forhold, om et forhold blir oppdaget, ulike kontrollmyndigheters innsats og prioriteringer», heter det i rapporten.

Nær 1600 under 18 år
I alt ble det registrert 1571 anmeldelser mot barn og unge under 18 år. Dette er en nedgang på hele 10 prosent fra året før.

I rapporten fra politiet pekes det spesielt på samarbeidet med utestedene i Bergen når det gjelder ungdom som bruker falsk legitimasjon eller låner ID av andre. Denne gruppen har økt fra bare fem anmeldelser i 2003, til 57 saker i 2004 og 151 saker i fjor.

Samtidig er voldssakene i denne aldersgruppen redusert med 16 prosent fra 2004. Politiet er likevel bekymret, fordi en stadig større andel av disse anmeldelsene gjelder en liten gruppe særdeles aktive ungdommer.

Flere saker løses
Hordaland politidistrikt omfatter jo også Bergen, landets nest største by. Sett i lys av dette er politiet godt fornøyd med en oppklaringsprosent på 43,3 prosent, frem fra 42,5 året før og godt foran landsgjennomsnittet på 36,2 prosent.

Statistikken viser ellers at gjennomsnittlig sakbehandlingstid for forbrytelser var på 117 dager i fjor, 20 dager mindre enn året før.

Vold bekymrer
Det ble i fjor registrert 2327 anmeldelser for voldsforbrytelser, en knapp nedgang fra året før. Politiet registrerer imidlertid at det er innen de mindre alvorlige voldssakene nedgangen kommer, og er derfor fortsatt bekymret for de mer alvorlige voldssakene.

Vinningskriminaliteten utgjør fortsatt det desidert største saksområdet i politidistriktet, men var i fjor på det laveste antall anmeldte forbrytelser siden 1997. I alt ble det registrert 12.816 anmeldte vinningsforbrytelser i fjor.

Narkotikaforbrytelser er på andreplass på listen over antall saken, med 3998 anmeldte forbrytelser. Dette er en nedgang på 126 anmeldelser.

Automatene tar flere
Årsberetningen viser også en kraftig vekst i antall bilførere som blir tatt for å ha kjørt for fort forbi fotoboksene langt veiene her i fylket. Mens 16.439 førere fikk bøter i posten etter en slik passering i 2004, hadde antallet i fjor økt til hele 21.862.

Samtidig ble drøyt 3900 bilførere tatt for råkjøring i «vanlige» kontroller, nesten en halvvering fra året før

Hele årsberetningen finner du på politiets nettsider.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.