Av: Åshild Bruun-Gundersen, Helsepolitisk talsperson i FrP

Arbeiderpartiet må forstå at et forbud mot smakstilsetting i snus og e-sigaretter vil føre til at disse produktene forsvinner fra markedet. Det er merkelig at Arbeiderpartiet ønsker å forby viktige røykesluttprodukter.

Aps representant Elise Bjørnebekk-Waagen skriver at jeg er uredelig i tobakksdebatten. Det er mulig AP ikke forstår at et forbud mot smakstilsetning i e-sigaretter i realiteten er et forbud mot e-sigaretter, men det er ikke uredelig å påpeke faktum. E-sigaretter har vært en suksess, og smakstilsetninger i dem er avgjørende for å være et reelt alternativ som røykeavvenningsprodukt.

Den norske produsent av e-sigaretter, Nordic Light, har ambisjon om å få sigarettrøykere over på mindre skadelige produkter. De viser til England som nå ser at e-sigaretter er det hjelpemiddelet flest tar i bruk for å slutte å røyke. Dersom det innføres forbud mot smakstilsetning i e-sigaretter, mener de at det i praksis betyr at e-sigaretter forbys fullstendig. Damp har nemlig ingen smak. Skal du bruke e-sigaretter uten nikotin og smak, vil det oppleves som å trekke inn vanndamp. Ap står alene om å tro at storrøykere vil gå over til å dampe rent vann.

Les også: Uredelig om tobakk

Bjørnebekk-Waagen mener at Ap-forslaget om å forby smakstilsetninger i snus og e-sigaretter skal hindre rekruttering. I realiteten er det et forbud mot viktige røykeavvenningsprodukter, mot halvparten av den snusen som selges i Norge i dag, og i praksis et forbud mot e-sigaretter. Jeg merker meg at AP ikke har fått støtte fra noen andre partier på Stortinget til dette forslaget.

Folkehelsemeldingen slår fast at regjeringen ønsker mer kunnskap, det er langt fra det samme som å foreslå konkrete innstramminger. Vi har et ansvar som politikere å innhente kunnskap, det må være lov å gjøre uten at Ap skal prøve å gjøre et politisk poeng ut av det. Derfor har FrP på Stortinget, som eneste parti, også hatt møter med tobakksindustrien for å høre hva de kan bidra med for å redusere skadevirkningene av tobakk. FrP har også hatt møte med brukerorganisasjoner som Norsk Dampselskap, hvor tidligere storrøykere er veldig tydelige på hvor avgjørende e-sigaretten var for at de klarte å slutte å røyke.

Les også: Arbeiderpartiet ønsker forbud mot snus og e-sigaretter

Arbeiderpartiet må slutte å tro at forbud og begrensinger i markedet er den rette veien å gå. Hvis man skal forby smakstilsetning, vil det fjerne et mindre skadelig alternativ til ordinære sigaretter. En god start for å forstå dette feltet, er å snakke med dem som faktisk bruker produktene.