Onsdag skrev Dagsavisen at Oslo kommune legger ned et gratis tilbud om norskopplæring for voksne innvandrere, og det midt i kurset fordi for mange har meldt seg på.

Men nå snur kommunen.

- Jeg har bedt administrasjonen gå en ny runde, snu alle steiner og finne en løsning for de som nå går på kurset, sier skolebygård Torgeir Ødegaard i Oslo kommune til Nettavisen.

Den oppsiktsvekkende nyheten onsdag, om at norskopplæringen kuttes, fikk blant annet Venstre-politiker Abid Raja til å rase.

- Om dette stemmer at innvandrerne frarøves muligheten til å lære norsk, er dette skammelig praksis, sa Raja til Nettavisen.

Raja syntes det var paradoksalt at kurset skulle legges ned fordi det er så mange innvandrere som ønsker norskopplæring.

Les også: Oslo kutter norskkurs
Les også: - Skammelig

- Skal snu alle steiner
Men fire timer etter at Nettavisen skrev den første saken om kurskuttet, er saken altså løst.

Dermed kan kursdeltakerne puste lettet ut.

- Det jeg tenker på i dag er de som er i en situasjon hvor de må avslutte opplæringen før de må. Det synes jeg er veldig uheldig.

- Nå er jeg opptatt av å finne en løsning for de det gjelder, sier skolebyråden.

- 1000 for mange
Oslo kommune regnet med at 900 innvandrere kom til å melde seg på norskkurset som startet i september i fjor, men 1900 meldte seg på.

- Det stemmer at kurset avsluttes med norskprøve nå den 1. februar. Årsaken er at det startet 1000 flere elever enn forventet, sa fagkonsulent Siri Hanasand i Utdanningsetaten i Oslo kommune til Nettavisen tidligere onsdag.

Hanasand sa at de rett og slett ikke hadde råd til å fortsette med kurset.

- Den gjennomstrømningen vi hadde forventet har heller ikke slått til. Vi trodde at en tredjedel skulle ta prøven i november, men kun sju prosent gjorde det. Da er det ikke mer midler til disposisjon til ekstratiltaket, sa hun.

- Regjeringen som kuttet
Ødegaard mener det er svært urettferdig at Oslo kommune får skylda for at innvandrerne ikke får norskopplæring.

For fra den 1. september i fjor kuttet Staten retten til gratis norskopplæring for innvandrere som kom til Norge før 2005. Kurset som Oslo startet i fjor høst, ble startet som et ekstratilbud til denne gruppen.

- Dette er fullt og helt finansiert av Staten. Fra 1. september i fjor avviklet de hele ordningen. Arbeiderpartiet snakker varmt om integrering i Oslo, så hvorfor i all verden avvikler de tilbudet om norskopplæring til innvandrere? spør Ødegaard.

Han påpeker at Staten hele tiden har finansiert norskopplæringen for innvandrere, men at de nå har avviklet ordningen.

- De sier at de har varslet det, men en varslet avvikling er ikke bedre enn en ikke varslet avvikling. Hvis de mente at integreringen i Oslo er viktig, så burde de fortsette med ordningen, sier Ødegaard, og legger til:

- På et eller annet tidspunkt måtte vi avvikle det, sier han.

- Jeg synes det er uheldig
Ødegaard er sterkt kritisk til regjeringens håndtering av saken.

- Hvorfor i all verden avvikler regjeringen denne ordningen med norskopplæring for innvandrere? Nå har jo påmeldingen i Oslo vist at det er behov for det. Men dette ønsker ikke regjeringen å videreføre, og det synes jeg er uheldig, sier Ødegaard.

Skolebyråden har onsdag skrevet et brev om saken til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, som har hovedansvaret norskopplæringen til innvandrere.

Han forklarer hvorfor det i utgangspunktet ble for dyrt å fortsette med kurset.

- Det er ikke bare at flere har meldt seg på, men flere bruker også lengre tid, og da koster det mer. Men det er jo positivt at så mange meldte seg på. Det viser jo bare at det er et behov, sier Ødegaard.

- Ingenting er bedre
Ola Elvestuen, som sitter i Oslo bystyre for Venstre, er glad for at byråden lover en løsning.

- Ingenting er bedre enn det. Dette må vi ta tak i slik at kurset videreføres fra 1. februar, så de får en bedre og mer ordentlig avslutning, og flere består prøvene, sier Elvestuen til Nettavisen.

- Ja, det er en kostnad for Oslo kommune, men det er et midlertidig problem i et halvt år for en gruppe fram til juni, og det forutsetter jeg at det finnes en løsning på, sier han.

- Gjør oss en bjørnetjeneste
Venstre-politiker Abid Raja påpeker at norskopplæring for innvandrere er utrolig viktig.

- Uten språk kommer heller ikke integreringsprosessen i gang, og vi gjør oss som samfunn en bjørnetjeneste ved å ikke sikre at innvandrere lærer seg norsk. Uten språkkunnskaper oppstår utenforskapet og arbeidsledigheten, sier Raja til Nettavisen.

Høyres innvandringspolitiske talsmann, Trond Helleland, synes det er flott at Oslo kommune har gitt innvandrerne et ekstra tilbud, men han mener Staten har hovedansvaret for å løse saken.

- Oslo kommune har jo åpenbart gitt et tilbud utover det de er forpliktet seg til å gjøre, og det er bra. Det er synd de ikke har råd til å fullføre, men Staten har jo hovedansvaret her. Det er de som setter rammene for hvor mange som kommer til Norge, sier Helleland.

Også han påpeker viktigheten av gode norskkunnskaper:

- Generelt sett så er vi veldig tilhengere av norskopplæring for innvandrere. Det er noe som skal prioriteres - og må prioriteres. Det er åpenbart at det å lære seg norsk er det aller viktigste elementet for å få en god integrering. Uten norskkunnskaper så vil du ikke komme noen vei i samfunnet. Språk er hovednøkkelen til arbeidslivet, sier Helleland.