Tirsdag kom nyheten om at Fortum selger sin halvdel i Fortum Oslo Varme til Hafslund Eco, Infranode og HitecVision. Oppkjøpet forutsetter Konkurransetilsynets godkjenning.

Forbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo står i dag for CO2-utslipp tilsvarende 200.000 personbiler i året. Nå går tre selskaper tungt inn for å gjøre anlegget til et verdensledende karbonfangst-anlegg med oppstart i 2026. Byrådet i Oslo vil ta opp lån på 2,1 milliarder kroner for å bidra i satsingen.

CO2-utslippene fra Klemetsrud skal etter planen skipes ut i Nordsjøen via kai i Oslo som en del av Langskip-prosjektet Stortinget har gitt støtte til.

Det blir karbonfangst på Klemetsrud fra 2026, lovet byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på en pressekonferanse tirsdag. Oslo og de andre selskapene i prosjektet legger inn 6 milliarder for å realisere planene. Oslo kommune selv legger 2,1 milliarder kroner inn i prosjektet, penger som finansieres med eksterne lån. Prosjektet har en total kostnadsramme på 9,3 milliarder kroner.

Oslo kommune kaller selv prosjektet for risikofylt og sier det forutsetter at CO2-prisene holder seg på et høyt nivå. Det er også en forutsetning at staten opprettholder den støtten som er vedtatt i Stortinget.

Saken behandles i et bystyremøte 27. april.

- I en verden der vi igjen blir mer avhengig av fossile energikilder, blir CCS avgjørende, sa byrådsleder Raymond Johansen og pekte på at flere land i Europa blir mer avhengige av kull etter at krigen i Ukraina har gjort import av russisk gass uaktuelt.

- Tar ansvar for grønn teknologi

- Jeg er stolt over å kunne presentere en lenge etterlengtet løsning for karbonfangst på Klemetsrud. Aldri før har en kommune gått så langt for å bidra til å utvikle ny teknologi. Her tar Oslo kommune et ansvar for grønn teknologi som de internasjonale klimamålene forutsetter, sa byrådslederen tirsdag.

- Byene må gå foran. Oslo må gå foran, sa Johansen videre om hvorfor nettopp Oslo kommune må ta dette ansvaret.

Han antydet at CCS-teknologien på Klemetsrud kan bli en eksportartikkel:

- Teknologien vi utvikler her på vår egen avfallsplass kan vi selge til resten av verden. Dette er en løsning for byer i hele verden, sa Johansen.

Byrådet i Oslo peker på at forbrenningsanlegget på Klemetsrud i dag står for 14 prosent av byens utslipp og er den aktøren som slipper ut mest CO2 i hovedstaden. Fra og med 2026 vil det fanges opp mot 400.000 tonn CO2 årlig. Det tilsvarer årlige utslipp fra 200 000 biler.

Tre selskaper blar opp 10 milliarder kroner

Oppkjøpet som bringer CCS-prosjektet på Klemetsrud et langt skritt videre ble kunngjort i en børsmelding tirsdag. De tre selskapene betaler til sammen ti milliarder kroner for halvparten av Fortum Oslo Varme, som dermed verdsettes til 20 milliarder kroner, melder NTB.

I dag eier Oslo kommune 50 prosent av selskapet, og Fortum 50 prosent. Hafslund Eco er i tillegg heleid av Oslo kommune, og som en del av transaksjonen overføres Oslo kommunes eierandel til Hafslund Eco.

Etter salget vil Hafslund Eco eie 60 prosent av fjernvarmeaktøren, mens Infranode og HitecVision vil eie 20 prosent hver, går det fram av børsmeldingen.

Vil realisere karbonfangst

Fortum Oslo Varme produserer i dag 1,7 terawattimer (TWh) fjernvarme, tilsvarende rundt 20 prosent av Oslos oppvarmingsbehov. Ambisjonen har vært å bygge ut til i overkant av 2 TWh.

De eier en rekke fjernvarmeanlegg i Oslo, deriblant anlegget på Klemetsrud, som har som mål å bli verdens første i sitt slag med fullskala karbonfangst (CCS).

I børsmeldingen heter det at de nye eierne har som mål å realisere dette prosjektet, som har stått i fare etter at EU så langt har sagt nei til å delfinansiere prosjektet.

NRK erfarer at oppkjøpet sikrer karbonfangst og lagring uten EU-midler.

Må godkjennes

I børsmeldingen heter det at transaksjonen er godkjent av de involverte selskapene, og at de nå venter på godkjenning fra byrådet i Oslo og Konkurransetilsynet før den kan gjennomføres.

Oslo kommune har tirsdag invitert til pressekonferanse om det de beskriver som en stor transaksjon i energisektoren og karbonfangst på Klemetsrud.

Fortum Oslo Varme er i dag Norge største produsent av fjernvarme, og produserte i fjor 36 prosent av fjernvarmen som brukes på landsbasis.