Gå til sidens hovedinnhold

Løypetrasé skjemmer Skullerudhavna

Etter at Friluftsetaten laget en ny skitrasé gjennom de grønne markene ved Skullerudhavna ser det populære utfartsområdet forferdelig ut. Nå har kommunen lovet å ordne opp.

Skullerud: Området som grenser til parkeringsplassen ved Skullerudstua var opprinnelig en gammel havnehage i randsonen til Østmarka, kalt Skullerudhavna. Området har i alle år vært et trivelig utfartssted for familier og barnehager i området. Men etter at Friluftsetaten har laget en skitrasé gjennom de grønne markene, er ikke området til å kjenne igjen.

Tatt seg til rette

Skullerudbeboer Dag Wold gremmes over arbeidet som er gjort i området. En ting er at de har laget skiløype, men det aller verste er måten de har forlatt området på.

De har ryddet skog og laget traséer som er opptil åtte meter brede, sier Wold, som lurer på hvordan denne prosessen har foregått og hvem som er ansvarlige for arbeidet. Da han gikk en tur i området tidlig i vår så det ikke ut. Når Nordstrands Blad er med for å se på løypetraséen har det imidlertid grodd bra med gress flere steder, og Wold synes det ser betraktelig bedre ut.

Det er forståelig at Rustad IL ønsker å tilrettelegge området med tanke på langrenn, men man må samtidig ta hensyn til hvordan det ser ut på sommerstid når folk flest besøker Skullerudhavna, mener han.

Før den voldsomme traséen ble påbegynt var området mellom svabergene idyllisk, og bestod av en rekke turstier på kryss og tvers. Nå dominerer de ulendte løypetraséene, med store sand- og leireområder.

Om vinteren er det helt topp her, og om noen år når det har grodd gress over det hele ser det sikkert greit ut sommerstid også, men det allikevel rart å gjøre så store inngrep i naturen og forlate området i en slik forfatning, mener Wold.

Beklaget arbeidet

Dag Wold sendte en mail til Friluftsetaten rett etter snøløsningen, uten å få noe svar i retur. Dermed kontaktet han "Østmarkas venner".

Jeg er takknemlig for at Wold gjorde oss oppmerksom på dette, og håper nå at kommunen holder det de lover, sier leder i foreningen, Steinar Saghaug. "Østmarkas venner" var på befaring sammen med Friluftsetaten i området ved Skullerudhavna i begynnelsen av juli, og Saghaug er helt enig i at det ser forferdelig ut.

Friluftsetaten beklaget at entreprenøren ikke har gjort skikkelig arbeid, og kommunen har nå forsikret oss om at det skal gjøres noe for å få ryddet opp, sier Saghaug, som lover at Østmarkas venner skal følge opp saken dersom det ikke skjer noe.

Vi må akseptere at dette området trenger tilrettelegging, men det må gjøres på en ordentlig måte, mener Saghaug.

Det er uvisst hvilke tiltak som skal settes i gang fra Friluftsetaten sin side. Det er skogforvalterne hos Skog- og friluftsavdelingen som kan svare på dette, men de var på ferie da Nordstrands Blad forsøkte å komme i kontakt med dem.

Reklame

Her får du munnbind levert helt hjem